Now showing items 1-20 of 47

  • Análisis y acondicionamiento de muestras en una central térmica 

   Hernández Martínez, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente Trabajo de Final de Grado tiene como objetivo definir el análisis y acondicionamiento de muestras llevado a cabo por un Sistema Toma Muestras situado en una central térmica. Se define el proyecto desde los ...
  • Aplicacions de polímers conductors al desenvolupament de bateries de base orgànica 

   Cambra Obach, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el següent projecte s’han estudiat diversos compostos formats a partir del monòmer EDOT (3,4-etiledioxitiofè) juntament amb l’adició d’un ceràmic, l’alúmina (Al2O3). L’estudi s’ha basat en els efectes morfològics i ...
  • Aplicación de hidrogeles conductores híbridos a base de alginato como biosensores y su modificación mediante reticulación por glioxalización 

   Saez Grávalos, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-09-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La transició de l'electrònica convencional a l'electrònica flexible permet crear sensors adaptables a la pell. En aquest estudi, el primer desafiament consisteix a desenvolupar un hidrogel que funcioni com a biosensor per ...
  • Calibraciones, certificaciones y validaciones en un laboratorio químico 

   Becerril González, Covadonga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento trata de mostrar conocimientos relacionados con la gestión de calidad y sus ventajas, además de sus principios. Se definen certificaciones y acreditaciones para la gestión de la calidad según ...
  • Caracterización del polímero conductor poli-Anilina y preparación de un electrodo flexible PLA- PANI para la detección de neurotransmisores 

   Mateo Luque, Amanda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El grup d’investigació IMEM (Innovació en Materials i Enginyeria Molecular) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) centra una de les seves investigacions al desenvolupament de sensors multicapa mitjançant ...
  • Caracterización electroquímica de hidrogeles conductores termosensibles basados en PNIPAAM, ALGINATO Y PEDOT: PSS 

   Carreras González, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els gels termosensibles basats en Poli(N-isopropilacrilamida)(PNIPAAm) són actualment d’interès per les seves aplicacions biomèdiques, per això s’ha realitzat assajos per la millora de les seves propietats com la introducció ...
  • Control de calidad de agua en una planta desaladora 

   Cortijo Hernández, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El procés de dessalinització d’aigües mitjançant tecnologia d’osmosi inversa es du a terme concatenant una sèrie de distintes etapes. Cada etapa té un conjunt de paràmetres característics els quals deuen de ser controlats ...
  • Degradació de colorants orgànics mitjançant processos d'oxidació avançada 

   Villarroya Arenas, Ignasi; Suriñach Ros, Amando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s’estudia la mineralització i decoloració de 200 ml de solució aquosa del colorant orgànic violeta de metil 2B en diferents concentracions inicials, mitjançant la tècnica d’oxidació avançada d’oxidació ...
  • Degradació de l'amoxicil·lina mitjançant AOP's 

   López Cano, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La presència d’antibiòtics sintètics en els cursos fluvials és una realitat, un ús no abusiu d’aquests i el tractament de les aigües residuals per evitar la formació de bactèries resistents als medicaments és la ...
  • Degradación de sulfanilamida mediante métodos electroquímicos 

   Montecinos Correa, Karla Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L'augment de la població i el desenvolupament de les societats industrialitzades han activat la degradació del medi ambient, degut entre altres factors a la gran quantitat de residus generats. La indústria farmacèutica ...
  • Degradación electroquímica del herbicida Cyanazina 

   Mula Ruiz, Margarida; Cano Planas, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cyanazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. Des del punt de vista mediambiental, les s-triazines es ...
  • Desarrollo y estudio de supercapacitores de polímeros orgánicos conductores en configuración multicapa 

   Ruiz López, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El principal objetivo de este trabajo final de grado es demostrar si se pueden utilizar polímeros multicapa con capas de poros como supercapacitores y con cuantas capas es más rentable trabajar. Para la formación de la ...
  • Descontaminación de aguas residuales por métodos electroquímicos de oxidación avanzada 

   Ginés Bautista, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La contaminació d'aigües deguda, entre altres, a la utilització d'herbicides de la família dels s-triazínics és un greu problema ja que tenen una escassa solubilitat en aigua i una alta persistència en els sòls. Els ...
  • Desenvolupament i assaig de nous materials polimèrics conductors en format multicapa: aplicació a la fabricació d'un sensor per a la detecció simultània de dopamina i serotonina 

   Vendrell Ahedo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consistirà en treballar en l’electrogeneració de polímers orgànics conductors i assajar diferents tipologies de polímers i/o productes inorgànics que siguin capaços de millorar les propietats elèctriques ...
  • Diseño e implantación de un sistema de gestión integral de residuos 

   García-Miguel García, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el següent projecte es descriu com ha estat l’evolució a Catalunya, durant els darrers anys, quant a gestió de residus industrials es refereix. Posteriorment es detalla el marc legal que regula els aspectes ambientals ...
  • Disseny d'una planta depuradora d'aigües residuals per una població de 8.000 habitants 

   Madrid Garcia, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En l’actual projecte es pretén donar una visió general del funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) per una població d’aproximadament 8.000 habitants, situada a Polinyà, Vallès Occidental. Aquesta ...
  • Efecte catalític de Cu i UVA en la degradació electroquímica de l'herbicida desmetrina 

   Juarros i Bertolín, Helena Georgina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es desenvolupa a continuació té com a objectiu l’estudi electroquímic, a escala de laboratori, de la degradació de l’herbicida Desmetrina, que pertany a la família dels s-triazínics. La degradació de ...
  • Electrogeneració d'un polímer conductor per la preparació de bateries orgàniques 

   Pous Martínez, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La finalitat principal d’aquest projecte és el desenvolupament de bateries orgàniques mitjançant un polímer com a base constituent. El polímer utilitzat s’anomena 3,4-etilendioxitiofè i es sintetitza a través d’una ...
  • Eliminación del herbicida cianazina en agua mediante métodos de oxidación avanzada 

   Cairol Esteller, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cianazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. A l’actualitat hi ha un elevat número d’estudis que tracten de ...
  • Eliminación del herbicida cianazina en agua mediante métodos de oxidación avanzada. 

   López Quero, Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte pretén contribuir a millorar la qualitat de l’aigua contaminada amb l’herbicida Cianazina que té una gran aplicació en l’agricultura actual. A l’actualitat hi ha un elevat número d’estudis que tracten de ...