Now showing items 1-20 of 47

 • A Ceres solver based bundle adjustment module 

  Alvarruiz Serrano, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A principis de la dècada dels 90, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va desenvolupar un programa anomenat ACX que permet, entre altres aplicacions, aerotriangular blocs fotogramètrics fent ús del mètode de ...
 • Aixecament 3D de "La dona i l'ocell" 

  Romeo Jané, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es detallen els procediments seguits per a la realització d’un aixecament fotogramètric de l’escultura de Joan Miró anomenada “La dona i l’ocell”. L’objectiu principal del citat aixecament és ...
 • Aplicación para el cálculo de transformaciones de coordenadas entre diferentes sistemas de referencia ( GEOCALC V. 1.0 ) 

  Calvo Roy, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Para explicar de una forma clara y esquemática cual es el objetivo de mi proyecto, diré sencillamente que es una calculadora geodésica cuya funcionalidad es la conversión de distintos tipos de coordenadas geodésicas. El ...
 • Una aplicación para el procesado de datos 3D utilizando librerías de código libre 

  García Díaz, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este proyecto se explica cómo se ha llevado a cabo la creación de la aplicación de datos 3D a partir de las librerías de programación: Computional Geometry Algorithms Library (CGAL) en combinación con Open Graphic Library ...
 • Aplicació per a càlcul de xarxes topogràfiques per a plataforma Android 

  Riba Pi, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En els darrers anys hi ha moltes empreses que estan integrant totes les funcions de comunicació, processament de dades, trucades telefòniques, execució d'aplicacions bàsiques en un únic aparell que a la vegada pugui estar ...
 • Calibració de càmeres digitals 

  Jaumà Blume, Astrid (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Catàleg de projeccions cartogràfiques per a mapamundis en un entorn hipertext 

  Esqué, Alexandre; Bergadà, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte que porta per títol “Catàleg de projeccions cartogràfiques per a mapamundis en un entorn hipertext” pretén ser una col•lecció de projeccions cartogràfiques de tot el món per a ser inserit a Internet. El nombre ...
 • Cerca de correspondències mitjançant el mètode de mínims quadrats 

  Fullat i Baldrich, Cristina Elvira (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Creació d'un embolcall convex a l'espai 

  Gutiérrez Navarro, Lydia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Partim de núvols de punts capturats de maneres diferents, fotogrametria, làser escàner, etc. L'objectiu d'aquest treball és calcular l'embolcall convex del núvol de punts. Les rutines s'han implementat en llenguatge C++ ...
 • Detección de errores en ortofotogramas mediante la visión estéreo 

  Sousa Vilchez, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este proyecto se ha implementado un programa para ayudar en la detección de errores de ortofotogramas mediante la visión estéreo. Se ha usado el lenguaje C++ con el apoyo de las librerías Open Graphic Library (OpenGL) ...
 • Directorio de proyecciones cartográficas en entorno Flash 5 

  Sastre Bárcena, Marta; González López, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El trabajo lleva como título “Directorio de Proyecciones Cartográficas en entorno Flash 5 ”. Pretende recoger diversos ejemplos de proyecciones cartográficas para insertarlos en una página web. El número total de ...
 • Epipolarització d'un parell fotogramètric fent ús de la matriu fonamental 

  Egea Quijada, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau consisteix en la creació d’un programa escrit en C++ fent ús de les llibreries OpenCV que ens permeti trobar la geometria epipolar d’un parell fotogramètric sense conèixer els paràmetres ...
 • Estudio de las posibilidades de utilización del escàner Agfa Duoscan en aplicaciones fotogramétricas 

  Lago Salas, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Fotogrametría usando plataforma aérea UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

  Santos Clavero, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objetivo del proyecto consiste en el uso de un UAV para realizar un levantamiento fotogramétrico en una zona controlada. Debió a la prohibición de AENA de volar fuera de un campo homologado, se ha hecho el levantamiento ...
 • Geodetic Network Adjustement: versió 1.1 Beta (mòdul de xarxes GPS) 

  Gómez López, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Geometría epipolar de un par fotogramétrico 

  Aldeguer Lima, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este proyecto final de carrera consiste en el remuestreo de los fotogramas de un bloque fotogramétrico para que cada par, presente geometría epipolar. Se parte de la suposición de que la orientación externa (triangulación ...
 • GeoNA versió 1.1 Beta 

  Garriga Feixat, Aibert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • GeoRS v 2.0: Sistemas de referencia en geodesia 

  Guerrero Lao, Marino (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Implantacio d'un sistema de multilateracio amb ssr al campus EPSC 

  Rosa Fernández, Ivana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest treball és estudiar el disseny i la implementació teòrica d’un sistema de localització i posicionament al campus de l’EETAC. La proposta original i els paràmetres bàsics han estat extrets d’un projecte ...
 • Implementació d'algorismes pel tractament de dades GPS 

  Altimira Petit, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-09-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision