Now showing items 1-18 of 18

  • Càlcul de corrents crítics en materials superconductors via SSA i inversió de Fourier 

   Duran González, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Donada una mesura del component vertical Bz del camp magnètic que genera un corrent bidimensional, resolem el problema de Biot-Savart invers per tal de calcular el corrent J al llarg de la mostra. Per tal de fer el càlcul ...
  • Càlcul del corrent crític en materials superconductors 

   Auffermann Buchaca, Wilhelm (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és resoldre una problemàtica a l’hora de solucionar computacionalment sistemes d’equacions tan grans (Matrius de fins a 64Gb d’espai en el disc) que no caben a la memòria RAM del ordinador. ...
  • Càlcul del corrent crític en materials superconductors 

   Purtí Del Ruste, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball es fonamenta en el càlcul del corrent crític en mostres 3-d de materials superconductor ceràmics, a partir de mesures del camp magnètic que aquest corrent genera sobre la mostra, invertint la Llei de Biot-Savart ...
  • El problema de Biot-Savart invers a partir de les derivades del camp magnètic 

   Garcia Iglesias, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Intersecció en homologia i teorema del punt fix de Lefschetz 

   Torres Moral, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Estudiem el nombre d'intersecció de subvarietats diferenciables, aplicant-lo a demostrar els teoremes del punt fix de Lefschetz i de Poincaré-Hopf. Extenem el nombre d'intersecció a cadenes singulars i classes ...
  • Intersection in homology through Poincaré Duality 

   Torres Moral, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Master thesis
   Open Access
   The aim of this work is to build an intersection product in homology classes of a smooth compact orientable manifold so that this intersection is Poincaré dual of cup product of its cohomology classes. To do this, we start ...
  • Manipulació robòtica de tela: percepció i ajust de model 

   Antonio Echevarria, Julen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
   L'estudi mecànic de la tela està molt menys avançat que el dels sòlids rígids, o el dels cossos elàstics, debut a la combinació de rigidesa en unes direccions i flexibilitat total en altres que presenta el material. El ...
  • Monodromías geométricas en familias de curvas de género 4 

   Berna Sepúlveda, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-10)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The goal of the thesis is the effective computation of the geometric monodromy, equivalently the monodromy in the fundamental group, for families of compact connected Riemann surfaces (complex algebraic curves) of genus ...
  • Primeros pasos en el control de la tela por simulación isométrica 

   Julià Morell, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Master thesis
   Open Access
   Esta memoria forma parte del desarrollo del Proyecto Clothilde H2020 del IRI, manipulación robótica de tela. En primer lugar, se programan movimientos básicos para el simulador por deformación isométrica de Clothilde. Estos ...
  • Processament i reconeixement d'imatges de text amb tècniques d'Àlgebra Lineal 

   Mora Llopart, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu comprovar la viabilitat d'una eina matemàtica, com els valors singulars (SVD), al reconeixement de caràcters (OCR). La implementació i execució de l'algoritme es realitzarà amb el programa ...
  • Reconeixement de text manuscrit mitjançant la SVD 

   De La Puente Puigjaner, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-12-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Reconeixement de texte amb la SVD 

   Bergadà Pijuan, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte explora la viabilitat d’utilitzar una eina matemàtica de gran importància en l’àlgebra lineal numèrica, com ho és la descomposició en valors singulars (SVD), per a una aplicació diària i freqüent en la ...
  • Reconstrucció de superfícies amb vora a partir de núvol de punts 

   Verdaguer López, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball desenvolupo un algoritme per a núvols de punts de varietats 2-dimensionals amb vora (superfícies) en R3 per tal de dividir-la en zones senzilles. Cada tros de la descomposició s anomena cel·la i serà ...
  • Robotic manipulation of cloth: mechanical modeling and perception 

   Coltraro, Franco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-03-30)
   Doctoral thesis
   Open Access
   (Eng) In this work we study various mathematical problems arising from the robotic manipulation of cloth. First, we develop a locking-free continuous model for the physical simulation of inextensible textiles. We present ...
  • Segmentació de text manuscrit amb la SVD 

   Panisello Barberà, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Open Access
   El treball present continua la investigació començada per la Judith Bergadà i posteriorment elJosé de la Puente davant de resultats esperançadors de reconeixement de text mitjançant ladescomposició en valors singulars (SVD) ...
  • Singularities and qualitative study in LQC 

   Aresté Saló, Llibert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   We will perform a detailed analysis of singularities in Einstein Cosmology and in LQC (Loop Quantum Cosmology). We will obtain explicit analytical expressions for the energy density and the Hubble constant for a given set ...
  • Study of the singularities in the flat Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker Universe 

   Hidalgo Vazquez, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Master thesis
   Open Access
   In this project we have performed an study of the singularities in Clasical Cosmology, considering a flat Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker for a linear equation of state and for a non-linear one. We have computed ...
  • Validación del modelo de tela del proyecto Clothlide mediante la simulación y el cálculo numérico 

   Arañó Llach, Román (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access