Now showing items 1-20 of 20

  • Compartición de secretos en criptografía 

   Villar Santos, Jorge Luis; Padró Laimón, Carles; Sáez Moreno, Germán (Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona, 1997)
   Article
   Open Access
  • Creació de material en format vídeo com a suport a les assignatures de matemàtiques 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Aquest projecte és la segona etapa d’un projecte iniciat el curs passat. Seguint la filosofia de l’EEES pretenem crear materials en format vídeo enfocats a facilitar el treball de l’estudiant i a millorar el seu procés ...
  • Esquemes per a compartir secrets 

   Sáez Moreno, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998-07-30)
   Doctoral thesis
   Open Access
   A la present tesi ens hem ocupat fonamentalment de l'estudi matemàtic dels esquemes per a compartir secrets en les seves vessants de l'estudi de la taxa d'informació i de l'estudi dels esquemes segurs enfront l'acció de ...
  • Firmas digitales con verificación distribuida en el modelo de seguridad estándar 

   Herranz Sotoca, Javier; Ruiz Rodríguez, Alexandre; Sáez Moreno, Germán (2012)
   Conference report
   Open Access
   Las firmas digitales con verificaci´on distribuida protegen en cierta manera el nivel de anonimato o privacidad del firmante, ya que un subconjunto autorizado de usuarios deben colaboran para verificar la (in)validez ...
  • Jornada de Docència 2017 

   Daza Fernandez, Vanesa; Pascual Gainza, Pere; Carmona Mejías, Ángeles; Salavedra Molí, Josep; Barrera, Marc de la; Sáez Moreno, Germán; Saludes Closa, Jordi; Antonijuan Rull, Josefina; Prat Farran, Joana d'Arc (2017-06-27)
   Audiovisual
   Open Access
   9h45 h: Obertura de la jornada 10:00 -11:00 h: Conferència plenària “Estudiants participatius: realitat o ficció” Vanesa Daza (Univ. Pompeu Fabra). Parlarem de diferents experiències portades a terme a l’Escola Superior ...
  • Material in video as a support in math courses in telecommunication engineering 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
   Conference report
   Open Access
   The new defined degrees in our university follow the recommendations of the European Higher Education Area (Bologna Declaration). Among these recommendations, our teaching work should be focused on student work and learning ...
  • Máxima seguridad para firmas digitales con verificación distribuida 

   Herranz Sotoca, Javier; Ruiz Rodríguez, Alexandre; Sáez Moreno, Germán (Publicacions de l'ETSE de la URV, 2010)
   Conference report
   Open Access
   Una de las opciones para proteger el nivel de anonimato o privacidad de un firmante es construir firmas digitales con verificación distribuida: se requiere la colaboración de un subconjunto autorizado de usuarios para ...
  • Mixed integration of CDIO skills into telecommunication engineering curricula 

   Sayrol Clols, Elisa; Bragós Bardia, Ramon; Alarcón Cot, Eduardo José; Cabrera-Bean, Margarita; Calveras Augé, Anna M.; Comellas Colomé, Jaume; O'Callaghan Castellà, Juan Manuel; Pegueroles Vallés, Josep R.; Pla, Enrique; Prat Viñas, Lluís; Sáez Moreno, Germán; Sardà Ferrer, Joan; Tallon Montoro, Carme (2010)
   Article
   Open Access
   Spain has been intensively involved in designing engineering curricula for the last two years and next academic year all engineering schools will be deploying all bachelor programs adapted to the EHEA and to the Spanish ...
  • Motivating a good level of work for our students using some IT tools 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (2010-05-28)
   Research report
   Open Access
   The new defined degrees in our university follow the recommendations of the European Higher Education Area (Bologna Declaration). Among these recommendations, our teaching work should be focused on student work and learning ...
  • New results and applications for multi-secret sharing schemes 

   Herranz Sotoca, Javier; Ruiz Rodríguez, Alexandre; Sáez Moreno, Germán (2014-12-01)
   Article
   Open Access
   In a multi-secret sharing scheme (MSSS), different secrets are distributed among the players in some set , each one according to an access structure. The trivial solution to this problem is to run independent instances of ...
  • On server trust in private proxy auctions 

   Di Crescenzo, Giovanni; Herranz Sotoca, Javier; Sáez Moreno, Germán (2010-10-09)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   We investigate proxy auctions, an auction model which is proving very successful for on-line businesses (e.g.http://www.ebay.com), where a trusted server manages bids from clients by continuously updating the current price ...
  • On the computational security of a distributed key distribution scheme 

   Daza, Vanesa; Herranz Sotoca, Javier; Sáez Moreno, Germán (IEEE, 2008-08)
   Article
   Open Access
   In a distributed key distribution scheme, a set of servers helps a set of users in a group to securely obtain a common key. Security means that an adversary who corrupts some servers and some users has no information about ...
  • Proceso de inversión de competencias genéricas en los nuevos planes de estudios de grado de la ETSETB de acuerdo con el modelo CDIO 

   Sayrol Clols, Elisa; Sardà Ferrer, Joan; Sáez Moreno, Germán; Bragós Bardia, Ramon; Alarcón Cot, Eduardo José; Cabrera-Bean, Margarita; Calveras Augé, Anna M.; Comellas Colomé, Jaume; O'Callaghan Castellà, Juan Manuel; Pegueroles Vallés, Josep R.; Prat Viñas, Lluís (2010)
   Conference report
   Open Access
   Los distintos marcos normativos que fijan las condiciones de contorno en la elaboración de los nuevos planes de estudios ponen especial énfasis en el aprendizaje basado en competencias y en la inclusión de determinadas ...
  • QUALITEL: qualitat docent als estudis de telecomunicació 

   Sayrol Clols, Elisa; Prat Viñas, Lluís; O'Callaghan Castellà, Juan Manuel; Pegueroles Vallés, Josep R.; Vallverdú Vallés, Francesc; Alarcón Cot, Eduardo José; Sáez Moreno, Germán; Calveras Augé, Anna M.; Bragós Bardia, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-02-11)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   El projecte consisteix en una sèrie d'actuacions de caràcter metodològic i organitzatiu portades a terme a primer curs (fase selectiva) dels estudis d'enginyeria de telecomunicació de l'ETSETB per millorar el rendiment ...
  • Qüestionaris i vídeos per un aprenentatge continuat 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
   Conference lecture
   Open Access
   La nostra proposta s’encamina a facilitar l’estudiant aquest procés mitjançant una sèrie de qüestionaris i vídeos d’exercicis resolts de matemàtiques creats expressament. Els qüestionaris estan pensats per fer una ...
  • Realització de vídeos de matemàtiques pel seu ús al Campus Atenea 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-06)
   Conference lecture
   Open Access
   Pretenem donar un pas més enllà de les clàssiques col·leccions d’exercicis resolts per oferir exercicis que es plantegen als nostres estudiants en el Campus Atenea i que una vegada pensats i resolts per aquests se’ls ...
  • Resultats en la utilització de qüestionaris Atenea a l'assignatura de càlcul de l'ETSETB 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   En aquest pòster es presenten alguns resultats sobre la utilització de qüestionaris a Atenea en una assignatura del semestre 1A amb 400 alumnes matriculats. Aquesta assignatura és comuna a tots els graus impartits a l’ETSETB ...
  • Secret sharing schemes for (k, n)-consecutive access structures 

   Herranz Sotoca, Javier; Sáez Moreno, Germán (Springer, 2018-09-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   We consider access structures over a set P of n participants, defined by a parameter k with 1 = k = n in the following way: a subset is authorized if it contains participants i, i + 1,...,i + k - 1, for some i ¿ {1,...,n-k+1}. ...
  • Signcryption schemes with threshold unsigncryption, and applications 

   Herranz Sotoca, Javier; Ruiz, Alexandre; Sáez Moreno, Germán (2014-03)
   Article
   Open Access
   The goal of a signcryption scheme is to achieve the same functionalities as encryption and signature together, but in a more efficient way than encrypting and signing separately. To increase security and reliability in ...
  • Ús de vídeos a una assignatura de matemàtiques i enquesta de satisfacció 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-06-14)
   Conference lecture
   Open Access
   Aquesta presentació tracta de l'ús que s'ha fet al llarg del curs 2010-11 d'uns vídeos en els quals es resolen exercicis de l’assignatura Equacions Diferencials de l'ETSETB. En el Campus Atenea s'ha proposat als estudiants ...