Now showing items 1-11 of 11

  • Desenvolupament del projecte executiu d'un edifici plurifamiliar de 56 habitatges, aparcaments i urbanització a partir d'un projecte bàsic 

   Calderón Viñas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El Treball Final de Grau en ciències i tecnologies de l’edificació, consisteix en el desenvolupament d´un Projecte Executiu d´un edifici d´habitatges plurifamiliar a partir d´un Projecte Bàsic, amb la finalitat de posar ...
  • Historia constructiva y rehabilitación de vivienda rural 

   Martínez Martínez, Mauro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto trata de aplicar los conocimientos técnicos adquiridos durante los estudios de Ingeniería de Edificación. Es decir, analizar, evaluar, extraer conclusiones, emitir juicios, encontrar y proponer ...
  • Projecte d'execució d'un edifici d'habitatges plurifamiliar 

   Cufi Antunez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Projecte Final de Grau, d´Enginyeria d´Edificació, és la realització d´un Projecte d´Execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar a partir d´un Projecte Bàsic, amb la finalitat de posar en pràctica, i de manera ...
  • Projecte de rehabilitació de " Casa Jambrú " carrer Grassot 27, Barcelona 

   Olmos Bros, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Projecte Final de Grau (PFG) te per objecte desenvolupar el projecte de rehabilitació de patologies i millora de prestacions energètiques de “Casa Jambrú” un edifici plurifamiliar de l’any 1868, intentant ...
  • Projecte executiu d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges, 16 places d'aparcament i traster, a partir d'un projecte bàsic 

   Samper Mas, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte tracta d’aplicar els coneixements tècnics adquirits durant els estudis d’Engenieria d’Edificació. És a dir, analitzar, evaluar, extreure conclusions, emetre judicis, trobar i proposar solucions a ...
  • Projecte executiu de rehabilitació de Can Quitèria 

   Cabo Sorando, Daniel Del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Projecte Executiu de rehabilitació i canvi d'ús d'un edifici públic, actualment en desús: Can Quitèria. El projecte parteix d'un Projecte Bàsic inicial que consta dels plànols de plantes, alçats i seccions de l'edifici. ...
  • Proyecto de investigación sobre la lipoatrofia semicircular 

   Escribano Ballester, Adrián; Bodas Fuentes, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Hace diez años que Gas Natural dejó de ser considerada solo una empresa de gas en España para dar luz a un problema estructural bastante grande: hay edificios de oficinas que enferman a sus trabajadores (aunque casi la ...
  • Proyecto ejecutivo de un edificio de viviendas plurifamiliar 

   Avila Soto, Rigoberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Proyecto ejecutivo vivienda social plurifamiliar 

   Amat Doral, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el siguiente Proyecto se desarrollara el Proyecto Ejecutivo a partir de un Proyecto Básico de un edificio plurifamiliar, centrándonos en el cálculo de estructura, instalaciones y las soluciones constructivas. El proyecto ...
  • Reforma, adequació i millora de les cobertes existents a l'ampliació Cordech de l'edifici ETSAB en cobertes transitables enjardinades 

   Caballero Gibert, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte planteja la proposta de reforma de les cobertes ja existents, adequació i canvi d’ús a coberta transitable enjardinada, així com la creació i millora dels accessos i la seva adaptació per a persones amb ...
  • Sostenibilidad aplicada en el Tercer Mundo. Burkina Faso 

   Gómez Gómez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente proyecto se divide en dos partes bien diferenciadas. En la primera parte se trata la sostenibilidad desde tres puntos de vista: arquitectónica (en la que se hace mayor hincapié en el proyecto), social y ...