Now showing items 1-11 of 11

 • Desenvolupament del projecte executiu d'un edifici plurifamiliar de 56 habitatges, aparcaments i urbanització a partir d'un projecte bàsic 

  Calderón Viñas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El Treball Final de Grau en ciències i tecnologies de l’edificació, consisteix en el desenvolupament d´un Projecte Executiu d´un edifici d´habitatges plurifamiliar a partir d´un Projecte Bàsic, amb la finalitat de posar ...
 • Historia constructiva y rehabilitación de vivienda rural 

  Martínez Martínez, Mauro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente proyecto trata de aplicar los conocimientos técnicos adquiridos durante los estudios de Ingeniería de Edificación. Es decir, analizar, evaluar, extraer conclusiones, emitir juicios, encontrar y proponer ...
 • Projecte de rehabilitació de " Casa Jambrú " carrer Grassot 27, Barcelona 

  Olmos Bros, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Projecte Final de Grau (PFG) te per objecte desenvolupar el projecte de rehabilitació de patologies i millora de prestacions energètiques de “Casa Jambrú” un edifici plurifamiliar de l’any 1868, intentant ...
 • Projecte d'execució d'un edifici d'habitatges plurifamiliar 

  Cufi Antunez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El Projecte Final de Grau, d´Enginyeria d´Edificació, és la realització d´un Projecte d´Execució d´un edifici d´habitatges plurifamiliar a partir d´un Projecte Bàsic, amb la finalitat de posar en pràctica, i de manera ...
 • Projecte executiu de rehabilitació de Can Quitèria 

  Cabo Sorando, Daniel Del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Projecte Executiu de rehabilitació i canvi d'ús d'un edifici públic, actualment en desús: Can Quitèria. El projecte parteix d'un Projecte Bàsic inicial que consta dels plànols de plantes, alçats i seccions de l'edifici. ...
 • Projecte executiu d'un edifici plurifamiliar de 16 habitatges, 16 places d'aparcament i traster, a partir d'un projecte bàsic 

  Samper Mas, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte tracta d’aplicar els coneixements tècnics adquirits durant els estudis d’Engenieria d’Edificació. És a dir, analitzar, evaluar, extreure conclusions, emetre judicis, trobar i proposar solucions a ...
 • Proyecto de investigación sobre la lipoatrofia semicircular 

  Escribano Ballester, Adrián; Bodas Fuentes, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Hace diez años que Gas Natural dejó de ser considerada solo una empresa de gas en España para dar luz a un problema estructural bastante grande: hay edificios de oficinas que enferman a sus trabajadores (aunque casi la ...
 • Proyecto ejecutivo de un edificio de viviendas plurifamiliar 

  Avila Soto, Rigoberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Proyecto ejecutivo vivienda social plurifamiliar 

  Amat Doral, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el siguiente Proyecto se desarrollara el Proyecto Ejecutivo a partir de un Proyecto Básico de un edificio plurifamiliar, centrándonos en el cálculo de estructura, instalaciones y las soluciones constructivas. El proyecto ...
 • Reforma, adequació i millora de les cobertes existents a l'ampliació Cordech de l'edifici ETSAB en cobertes transitables enjardinades 

  Caballero Gibert, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte planteja la proposta de reforma de les cobertes ja existents, adequació i canvi d’ús a coberta transitable enjardinada, així com la creació i millora dels accessos i la seva adaptació per a persones amb ...
 • Sostenibilidad aplicada en el Tercer Mundo. Burkina Faso 

  Gómez Gómez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente proyecto se divide en dos partes bien diferenciadas. En la primera parte se trata la sostenibilidad desde tres puntos de vista: arquitectónica (en la que se hace mayor hincapié en el proyecto), social y ...