Now showing items 1-20 of 25

 • Algorithms for energy disaggregation 

  Fiol Arguimbau, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-08)
  Master thesis
  Open Access
  In this project we compare three different solutions to the energy disaggregation problem. We test the algorithms on a reference dataset, and try to learn about the requirements and feasibility of energy disaggregation as ...
 • Algorithms for Process Conformance and Process Refinement 

  Muñoz-Gama, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
  Master thesis
  Open Access
  Process Conformance is a crucial step in the area of Process Mining: the adequacy of a model derived from applying a discovery algorithm to a log must be certified before making further decisions that affect the system ...
 • An environment for the automatic verification of digital circuits 

  San Pedro Martín, Javier de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  English: The aim of this project is to implement a system for the automatic verification of digital circuits written in a high-level hardware description language (Verilog), to be potentially used to assist a electronic ...
 • A Simulation framework for hierarchical Network-on-Chip systems 

  San Pedro Martín, Javier de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-22)
  Master thesis
  Open Access
  Today, even the simplest laptop processor has at least four cores and a graphics card containing tens of cores. It is not hard to find more performance- oriented processors with hundreds of cores, and it is expected to ...
 • Comparació de descripcions textuals i formals de models de processos 

  Sánchez Ferreres, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el Business Process Management els processos de negoci sovint es documenten a la vegada com text i diagrama formal, afavorint les inconsistències. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un algorisme que permeti ...
 • Coneixement semàntic i relacions temporals aplicat a la mineria de processos 

  Gil Amat, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S'ha escollit una aplicació software que genera models de processos BPMN a partir de textos plans. Aquesta app no té en compte que l'ordre en que s'esmenten els esdeveniment en el text no sempre és l'ordre real. En aquest ...
 • Conformance checking and diagnosis in process mining 

  Munoz-Gama, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-19)
  Doctoral thesis
  Open Access
  In the last decades, the capability of information systems to generate and record overwhelming amounts of event data has experimented an exponential growth in several domains, and in particular in industrial scenarios. ...
 • Desarrollo de una Herramienta de Validación/Importación para Magento 

  Carrascal Hernández, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09-13)
  Master thesis
  Open Access
  El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta de importación/actualización de productos de forma masiva para tiendas e-commerce de Magento. Utilizando como base la herramienta existente MAGMI (Open Source), se ...
 • Una eina per verificar propietats en xarxes de petri usant àlgebra lineal 

  Royuela Alcázar, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Generació de descripcions de processos en llenguatge natural 

  López Cuenca, Francisco Anselmo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte desenvolupa una solució per generar textos en llenguatge natural a partir de models de processos de negoci escrits en l'estàndard BPMN. L'objectiu és generar una descripció del procés de negoci que sigui ...
 • Implementació d'un programa per editar espectacles en fonts d'aigua ornamentals i/o cibernètiques 

  Mañe Garcia, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-13)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Incorporando soporte algorítmico y de visualización de modelos BPMN en el entorno PMLAB 

  Galacho Bermúdez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el departamento de CS de la UPC se está desarrollando PMLAB, un entorno de programación en Python orientado a la minería de procesos. Este proyecto tiene como objetivo dar soporte en el desarrollo de una parte de este ...
 • Integration, rendering and extension of tools for the synergy between natural language text and process models 

  Delicado Alcántara, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Con el incremento del desarrollo de herramientas para la descripción de procesos, Object Management Group (OMG) desarrollo Business Process Model and Notation para describir procesos de negocio y así poderlos implementar ...
 • Light methods for conformance checking of business processes 

  Taymouri, Farbod (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-12-21)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Conformance Checking is a new research discipline devoted to identify deviations between business process models and their real executions. Identifying deviations boils down to the notion of alignment conceptually. An ...
 • Logic synthesis of handshake components using clustering techniques 

  Cruz Fernández, Francisco de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-25)
  Master thesis
  Open Access
 • Model-Agnostic process modelling 

  Sánchez Ferreres, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
  Master thesis
  Open Access
  Modeling techniques in Business Process Management often suffer from low adoption due to the variety of profiles found in organizations. This project aims to provide a novel alternative to BPM documentation, ATD, based on ...
 • Nanocomputació: eina visual per simular interaccions moleculars 

  Ràfales Mulet, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-11-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Natural Process Processing: Discovering Process Models from Plain Text 

  Martinez Puerto, Didac-Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en la implementació i estudi d'un mètode de generació automàtica de models Business Process Model and Notation(BPMN) mitjançant l'aplicació de tècniques de Natural Language Processing (NLP) i ...
 • Online algorithms for change detection in information systems and web environments 

  Nikolic Fraguela, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte té com objectiu dissenyar algorismes online basats en técniques de data streaming i mètodes formals per monitoritzar el comportament dels processos que governen un sistema d'informació o una web.
 • Process Discovery in Erlang Programs 

  Font Just, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Desenvolupament d'una aplicació que permet obtenir una traça d'una execució d'una aplicació Erlang distribuïda en diferents nodes. D'aquesta traça se'n pot obtenir una representació gràfica per estudiar-ne el diagrama d'estats.