Now showing items 1-20 of 22

  • CNN Benchmark in sewage pipe defects classification 

   Nadar, Maher (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Control de presentacions mitjançant gestos 

   Cuenca Aubets, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest PFC s'ha desenvolupat un sistema de control remot de presentacions mitjançant gestos. Amb l'aplicatiu que s'ha implementat és possible comanar el programa de presentacions fent gestos amb les mans per davant del ...
  • Control de sistemes mitjançant arbres de comportament 

   Vales Abenoza, Xavier-Adria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02)
   Master thesis
   Open Access
   Desenvolupar un IDE que permeti dissenyar de forma gràfica mitjançant arbres de comportament tasques pel control de sistemes i integri l'edició i generació del codi font corresponent.
  • Detecció de caigudes de persones en videos 

   Farrés Garcia, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Detecció de cares mitjantçant visió per computador 

   Bassas i Bullich, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest treball és construir una llibreria de detecció de cares propia que permeti a qualsevol aplicatiu detectar la presencia de cares en qualsevol imatge. La idea és que aquesta llibreria serveixi ...
  • Diseny i implementació d'un concentrador de comunicacions CAN - GPRS 

   Mas Fiol, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Disseny i implementació d'un concentrador de comunicacions CAN-GPRS per a un sistema de monitorització de motors elèctrics, destinat al sector ferroviari, i encarregat de la vigilància dels sistemes de canvis d'agulla.
  • Diseño de un sistema de comunicación bidireccional seguro M2M 

   Yuste Padilla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-10)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño de un sistema de localización de sensores basado en bluetooth y GPS 

   Torres Piedra, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-15)
   Master thesis
   Open Access
   Desarrollo de un sistema que permite geo-referenciar la posición de múltiples dispositivos sensores (Tags), con la ayuda de un dispositivo móvil, dotado de un módulo GPS (Global Positioning System) y un módulo Bluetooth. ...
  • Diseño y desarrollo de una aplicación médica para ensayos clínicos 

   Szarfer Barenblit, Matias (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-26)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny d'un escàner de pell basat en imatge tèrmica 

   Puig Garcia, Maricel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Disseny i implementació d'un sistema de control genèric per a expositors 

   Rosell Cardús, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-16)
   Master thesis
   Open Access
   Disseny i implementació d'una màquina sistema de venda automatitzat. Aquest sistema s'utilitzarà per servir productes en format líquid o gasos i inclourà tot el funcionament entre les peticions d'una interfície gràfica ...
  • Disseny i implementació d'un sistema de gestió d'avaries 

   Roger Remacha, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-21)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una aplicació que permet gestionar les avaries de la secció de filatura de la fàbrica Nylstar S.A.U. de Blanes. Un programa que permeti visualitzar i emmagatzemar ...
  • Event-driven architecture application for an innovative low-power IoT sensor 

   Samus, Nicolas Ilich (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Tracktio Group
  • iMuleta: muletas sensorizadas para la detección del paso 

   Acosta Llano, Martin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-21)
   Master thesis
   Open Access
   En este trabajo un prototipo de muleta instrumentada fue desarrollado mediante la interfaz de una unidad de medición inercial (IMU) y un microcontrolador. Luego, haciendo uso de algoritmos de Deep Learning se desarrolló ...
  • Interfaz 3D basado en localización de los ojos mediante visión por computadora 

   Li, Kui (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El principal objetivo del proyecto es plantear una interfaz gráfica que permita cambiar el punto de vista de la escena de forma interactiva y natural mediante la detección de la cara utilizando algoritmos de visión por ...
  • Interfície persona-màquina universal 

   Hurtado Sanagustín, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Control remot universal i centralitzat de dispositius amb un mobil, basant en el estàndard 24752 ISO, amb protocol de comunicacio Bluetooth low energy.
  • Monitorización del tráfico para smart-cities 

   Sulbarán Luquéz, Yuri Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
   Master thesis
   Open Access
   Implementación de un sistemas de monitorización del tráfico basado en la incorporación a los vehículos de sensores embebidos para el registro de eventos, tales como retenciones, baches o posibles accidentes, que les ocurren ...
  • Pedestrian detection from a static camera 

   Hou, Wenqi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Pedestrian detection is a practical and relatively new topic of computer vision. It is widely applied to surveillance, traffic detector and environmental protection. This project focuses on the design and implementation ...
  • Reconstrucción de escenas médicas en 3D 

   Cavaliere Ballesta, Carlo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte exposarà una possible solució a un problema mèdic real relacionat amb patologies que afecten a les superfícies anatòmiques fent ús d'una tecnologia per a la creació d'imatges en 3D que, a més de no ...
  • Simulador de un robot humanoide 

   Gil Sepúlveda, Víctor Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access