Now showing items 1-18 of 18

 • CNN Benchmark in sewage pipe defects classification 

  Nadar, Maher (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Control de presentacions mitjançant gestos 

  Cuenca Aubets, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest PFC s'ha desenvolupat un sistema de control remot de presentacions mitjançant gestos. Amb l'aplicatiu que s'ha implementat és possible comanar el programa de presentacions fent gestos amb les mans per davant del ...
 • Control de sistemes mitjançant arbres de comportament 

  Vales Abenoza, Xavier-Adria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02)
  Master thesis
  Open Access
  Desenvolupar un IDE que permeti dissenyar de forma gràfica mitjançant arbres de comportament tasques pel control de sistemes i integri l'edició i generació del codi font corresponent.
 • Detecció de cares mitjantçant visió per computador 

  Bassas i Bullich, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu principal d'aquest treball és construir una llibreria de detecció de cares propia que permeti a qualsevol aplicatiu detectar la presencia de cares en qualsevol imatge. La idea és que aquesta llibreria serveixi ...
 • Diseño de un sistema de comunicación bidireccional seguro M2M 

  Yuste Padilla, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-10)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de un sistema de localización de sensores basado en bluetooth y GPS 

  Torres Piedra, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-15)
  Master thesis
  Open Access
  Desarrollo de un sistema que permite geo-referenciar la posición de múltiples dispositivos sensores (Tags), con la ayuda de un dispositivo móvil, dotado de un módulo GPS (Global Positioning System) y un módulo Bluetooth. ...
 • Diseny i implementació d'un concentrador de comunicacions CAN - GPRS 

  Mas Fiol, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Disseny i implementació d'un concentrador de comunicacions CAN-GPRS per a un sistema de monitorització de motors elèctrics, destinat al sector ferroviari, i encarregat de la vigilància dels sistemes de canvis d'agulla.
 • Disseny d'un escàner de pell basat en imatge tèrmica 

  Puig Garcia, Maricel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Disseny i implementació d'un sistema de gestió d'avaries 

  Roger Remacha, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’una aplicació que permet gestionar les avaries de la secció de filatura de la fàbrica Nylstar S.A.U. de Blanes. Un programa que permeti visualitzar i emmagatzemar ...
 • Event-driven architecture application for an innovative low-power IoT sensor 

  Samus, Nicolas Ilich (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Tracktio Group
 • iMuleta: muletas sensorizadas para la detección del paso 

  Acosta Llano, Martin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-21)
  Master thesis
  Open Access
  En este trabajo un prototipo de muleta instrumentada fue desarrollado mediante la interfaz de una unidad de medición inercial (IMU) y un microcontrolador. Luego, haciendo uso de algoritmos de Deep Learning se desarrolló ...
 • Interfaz 3D basado en localización de los ojos mediante visión por computadora 

  Li, Kui (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El principal objetivo del proyecto es plantear una interfaz gráfica que permita cambiar el punto de vista de la escena de forma interactiva y natural mediante la detección de la cara utilizando algoritmos de visión por ...
 • Interfície persona-màquina universal 

  Hurtado Sanagustín, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Control remot universal i centralitzat de dispositius amb un mobil, basant en el estàndard 24752 ISO, amb protocol de comunicacio Bluetooth low energy.
 • Monitorización del tráfico para smart-cities 

  Sulbarán Luquéz, Yuri Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Master thesis
  Open Access
  Implementación de un sistemas de monitorización del tráfico basado en la incorporación a los vehículos de sensores embebidos para el registro de eventos, tales como retenciones, baches o posibles accidentes, que les ocurren ...
 • Pedestrian detection from a static camera 

  Hou, Wenqi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Pedestrian detection is a practical and relatively new topic of computer vision. It is widely applied to surveillance, traffic detector and environmental protection. This project focuses on the design and implementation ...
 • Reconstrucción de escenas médicas en 3D 

  Cavaliere Ballesta, Carlo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte exposarà una possible solució a un problema mèdic real relacionat amb patologies que afecten a les superfícies anatòmiques fent ús d'una tecnologia per a la creació d'imatges en 3D que, a més de no ...
 • Simulador de un robot humanoide 

  Gil Sepúlveda, Víctor Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Sistema de soporte a la creación de contenidos para comunidades virtuales 

  Navarro Caballero, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access