Now showing items 1-20 of 152

  • A static approach to investigate the impact of predictive maintenance in the reliability level and the failure cost of industrial installations 

   Papaioannou, Evangelos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Open Access
   Digital IoT(Internet of Things)solutions for equipment condition monitoring andnew advanced algorithms to process big data, enablethe application of predictive maintenance.Consequently, actual implementations of such a ...
  • Adaptació a la xarxa intel·ligent d'una empresa de distribució elèctrica 

   Jutglar Rovira, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El sistema elèctric, un sector que destaca pels pocs canvis soferts des dels seus inicis, està en l’actualitat vivint una autèntica revolució tecnològica però també ideològica amb la transformació de les xarxes elèctriques ...
  • Adaptación de las salas cinematográficas al paradigma del Cine Digital 

   Yáñez Murillo, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   ¿A qué retos se enfrenta un exhibidor cinematográfico que se ve obligado a digitalizar su cine? ¿Qué elementos tecnológicos debe tener en consideración? ¿Qué ventajas y debilidades trae consigo el nuevo modelo cinematográfico ...
  • Adecuación de la potencia contratada en supermercados con instalaciones de autoconsumo 

   Castella Lopez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Las cadenas de supermercados soportan unos costes de energía eléctrica muy elevados provocados por la alta potencia contratada en cada punto de suministro y el consumo necesario para asegurar el buen funcionamiento de la ...
  • Alternativas para la electrificación de zonas rurales 

   García de Vinuesa Bauzá, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els coneguts beneficis tècnics, soci-econòmics i ambientals que aporta l'electrificació són el motor d’aquest treball on s'han analitzat diferents alternatives per proporcionar energia elèctrica als qui no disposen d'ella. ...
  • Ampliación de un laboratorio de protecciones eléctricas en líneas de distribución 

   Álvarez Muñoz, Rubén Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document descriu el procés d'ampliació per a un laboratori de proteccions elèctriques per a línies elèctriques de distribució situat a l'Aula Schneider (Planta 1 EUETIB) . Aquest sistema permet familiaritzar-se ...
  • Analysis of Business Models for EV Fleets in Cites 

   Kuntz, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Master thesis
   Open Access
   This thesis examines the transition from internal combustion engine (ICE) fleets to electric vehicle (EV) fleets. In particular, there is a focus on the economic effects from the point of view of the fleet owner, as well ...
  • Analysis of free-cooling system for telecom data centers (Base Transceiver Stations) ¿ big data analytics and pattern detection model. 

   Chmielnicki, Lukasz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   1.Introductory and Organizational Activities 2.State of Art - Available tools review 3.Programming Skills Development 4.Model creation - statistical approach 5.Model creation with ML techniques 6.Comparison of two approaches/ ...
  • Anàlisi de l'impacte energètic del confinament pel COVID-19 en els edificis UPC 

   Robles Gómez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La primera meitat d’aquest any 2020 ha estat clarament marcada per l’esclat de la pandèmia per COVID-19, motiu pel qual la UPC va romandre tancada des del 13 de març fins a principis de juny. L’objectiu d’aquest projecte ...
  • Anàlisi de la valorització energètica dels residus a Menorca 

   Juanico Juanico, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment vivim en una societat de consum basada en l’extracció de recursos, la posterior elaboració de productes, el seu consum i finalment la seva consideració com a residu. Tot i que existeix un fort corrent decidit ...
  • Anàlisi del consum elèctric a l’edifici H de l’ETSEIB 

   Marias Barber, Lluis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
   En el pla UPC 2020 de sostenibilitat energètica es fixa com objectiu la gestió i optimització de la demanda energètica, per tal de reduir aquesta demanda fins a un 20% respecte al 2007. En aquest treball de fi de grau es ...
  • Anàlisi del consum energètic al campus Nord 

   Sánchez Bergés, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del present treball és analitzar el consum energètic al Campus Nord (CN) per a determinar perquè difereixen els consums mesurats per la UPC i els mesurats per la companyia elèctrica. Per aconseguir-ho, s’ha de ...
  • Anàlisi del sistema d'emmagatzematge de la instal·lació fotovoltaica de la Biblioteca de l'ETSEIB 

   Velten Ambatlle, Klaus Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte, s’han aplicat tècniques d’aprenentatge autònom, o ‘’machine learning’’, per buscar un model capaç de predir l’estat de càrrega i el temps de vida de les bateries de la instal·lació solar de la biblioteca ...
  • Anàlisi d’una comunitat energètica renovable en el campus Baix Llobregat de la UPC 

   Falgueras Farrerons, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-12)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest projecte realitza un anàlisi per realitzar una futura implementació d’una comunitat energètica renovable i avaluar-ne la seva viabilitat en el campus Baix Llobregat de la UPC. Es realitza un estudi del consum actual ...
  • Análisis de datos de una flota de vehículos eléctricos 

   Valero Bover, Damià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Análisis de la viabilidad del vehículo eléctrico en una empresa de reparto de comida a domicilio 

   Domínguez Fernández, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2013-01)
   Master thesis
   Open Access
   El objetivo principal de este proyecto es analizar y evaluar el impacto de la incorporación del ciclomotor eléctrico en una empresa de reparto de comida a domicilio. Se conocerá el significado del concepto de movilidad ...
  • Análisis del cambio en el sistema de iluminación en diferentes espacios de la ETSEIB y la BRGF 

   Ros Gómez, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo de fin de grado consiste en cuantificar medidas de eficiencia energética y mejoras lumínicas aplicadas en el edificio del Campus Sud de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) ...
  • Análisis del potencial de ahorro energético en una empresa distribuidora de tuberías 

   Roca Saura, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte sorgeix de la necessitat que tenen les empreses d’abaratir els processos d’elaboració i serveis que ofereixen. En l’àmbit dels recursos energètics, aquests estalvis s’aconsegueixen prenent mesures de reducció ...
  • Análisis del sistema energético de un hospital y estudio de la viabilidad de diferentes medidas de eficiencia energética 

   Castillo Gomez De Segura, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-18)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Entre les preocupacions actuals es troba l’augment considerable del preu de l’energia (llum i gas). L’increment esmentat prové, en part, del compromís generalitzat per reduir les emissions del GEI per lluitar contra el ...
  • Análisis energético de una cadena de supermercados 

   Guillumet Canals, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement