Now showing items 1-20 of 68

 • Acondicionamiento de las instalaciones de un colegio ubicado en Barcelona 

  Aumatell Navarro, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte consisteix en la realització de l'acondicionament de les instal lacions bàsiques del col legi Patronat Domenech. Ens centrarem generalment en el disseny, estudi i realització seguint la normativa vigent de ...
 • Adecuación de la instalación eléctrica y de seguridad de una nave industrial 

  Mora López, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Projecte de final de grau en el qual es dissenya la instal·lació eléctrica, de seguretat en cas d’indendi, de ventilació i d’il·luminació de una nau industrial dedicada a la fabricació de resistències elèctriques, adequant ...
 • Adecuación de las instalaciones de un museo de exposiciones 

  Balaguer Fuster, Jose Gabriel; Mingorance Cortés, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El complex del quarter General Luque està constituït per un conjunt d’edificis que ocupen una illeta de 36.500 m2. El citat complex està constituït per un edifici principal, paralHlel al carrer General Luque, y diversos ...
 • Adequació de les instal·lacions del CEIP Inspector Doctor Comas Camps 

  Pons Mercadal, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Aprovechamiento de la energía de la huella de paso en personas y transportes 

  Campodarve Montero, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte estudia la viabilitat tècnica i econòmica d‘instal·lar una tecnologia innovadora en un entorn físic existent. Inicialment, es realitza un estudi teòric ampli de l‘energia ambiental i de l‘energia del cos ...
 • Cadira de rodes robòtica amb superació d'obstacles 

  Mainau Noguer, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’ha creat una cadira de rodes que intenta ajudar a les PMR (Persones de Mobilitat Reduïda) a poder superar obstacles urbans que es troben a diari durant el desplaçament per la ciutat. Per al correcte ...
 • Central termosolar 

  Pastó i Serra, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El projecte gira sobre la instal lació d'una central termosolar amb emmagatzematge d'energia, trobant nous usos per a la gestionabilidad del sistema i valorarem la possibilitat de traslladar una central termosolar al ...
 • Cogeneración para suministro de agua y electricidad 

  Cabrer Vidal, Margalida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte pretén estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del subministrament d'energia tèrmica i elèctrica generada per una central de cogeneració i calderes de gas per a un hotel, definint i valorant totes ...
 • Contribució de l'agroecologia al desenvolupament de les competències clau 

  Pi Faura, Josep M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Master thesis
  Open Access
  L'activitat agroecològica, en el seu dia a dia, és plena de reptes per trobar la solució més adient a situacions de problemàtica complexa. Alhora, és una font d'experiències i de coneixements que poden enriquir les ...
 • Creació del mòdul "Programació de robots industrials" al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Mecanització 

  Altirriba Claramunt, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-11)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest projecte es fa una proposta per introduir un nou mòdul de programació de robots industrials al cicle formatiu de grau mitjà de mecànica. El motiu d'aquesta proposta es deu a la ràpida evolució de l'automatització ...
 • Design of a solar thermal power plant 

  Ruiz Ferrer, Miguel Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Diseño de una silla de ruedas con superación de obstáculos 

  Romero Chacón, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A la nostra vida quotidiana podem observar com pels nostres carrers certes persones s’han de desplaçar mitjançant l’ajut de les cadires de rodes a causa d’algun tipus de problema que afecta a les seves cames, i tenen ...
 • Diseño de un parque termosolar 

  Guàrdia Duran, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte analitza el disseny d’una planta termosolar de 50MWe mitjançant la tecnologia de col·lectors cilindre parabòlics. Es pretén donar a conèixer el funcionament general de l’energia termosolar, per posteriorment ...
 • Diseño de un parque termosolar 

  Vankov, Rynat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte, es dissenya una central elèctrica termosolar. Primer, es realitza un estudi general sobre la situació actual de les energies renovables i s’explica l’important augment d’aquests tipus d’energies. ...
 • Diseño de un parque termosolar 

  Caldú Fogued, Eduardo; Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte tracta el disseny d'una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics de 50 MW de potència nominal, equipada amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic mitjançant sals foses. La planta termosolar s’ubicarà ...
 • Diseño y simulación del módulo de captación de energía en una planta termosolar 

  Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquet projecte es centra en el disseny d’un mòdul de captació d’energia d’una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics i la simulació de diferents fluids de transferència de calor al llarg d’un llaç del camp ...
 • Eficiència energètica de les instal·lacions d'un edifici d'habitatges 

  Marín Gelmar, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La finalitat d’aquest projecte es d’obtenir més eficiència en les instal·lacions de climatització (de calefacció i refrigeració), i consum d'aigua calenta sanitària (ACS) d’un edifici d’habitatges. Seguidament es realitzen ...
 • Eficiència energètica en el disseny d'instal·lacions d'un edifici terciari 

  Farré Oriol, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Eticenergy
 • Estudi de viabilitat d'un motor tèrmic rotatiu 

  Fàbregues-Boixar Vila, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte intenta esbrinar, a partir de la idea conceptual del principi de funcionament, si un motor endotèrmic rotatiu pot ser competitiu respecte els motors endotèrmics alternatius actuals, amb la fi de poder justificar ...