Now showing items 1-20 of 42

  • Alternativas tecnológicas para la neutralidad carbónica de una planta de cogeneración industrial 

   Martínez Barrabeig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo del presente estudio es plantear las diversas alternativas que permitan descarbonizar la fábrica estudiada en el año 2030. Para cumplir con este objetivo, los esfuerzos se han centrado en minimizar las emisiones ...
  • Anàlisi termodinàmica de cicles criogènics per a la producció d'hidrogen líquid. 

   Janer Cifre, Cristòfol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La demanda energètica a escala mundial no ha deixat de créixer en els darrers anys, i les previsions científiques indiquen que així ho seguirà fent. Els combustibles fòssils com el carbó, el petroli o el gas natural, tot ...
  • Anàlisi termodinàmica d’una central tèrmica i viabilitat de la seva hibridació en energia 

   Juncosa París, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és estudiar el funcionament d’una central tèrmica i realitzar l’estudi termodinàmic complet (1a i 2a llei). S’utilitzarà el software EES pel càlcul de propietats termodinàmiques i resolució de ...
  • Análisis de la mejora de rendimiento después de una parada “C” en la Turbina de Gas de la C.C.C. Besós de Gas Natural Fenosa 

   Gonzalo Pliego, Prim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo se hizo en el entorno de la Central de Ciclo Combinado de Gas Natural Fenosa, ubicada en Sant Adrià del Besós. El objetivo principal era analizar de qué manera afecta al rendimiento del ciclo una parada de ...
  • Análisis termodinámico de una planta de valorización de residuos 

   Martinez Ingelmo, Alvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto gira entorno a la producción de energía a través de la incineración de residuos urbanos, más conocida como valorización energética. La valorización energética de residuos se presenta como una oportunidad para ...
  • Auditoria energètica de l'escola Lluís Vives mitjançant els softwares SG SAVE i HULC 

   Feito Hernández, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-14)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte consisteix en la certificació energètica de l'escola Lluís Vives (Castelldefels) mitjançant dues eines diferents: SG SAVE i HULC. Una vegada finalitzada aquesta, i comparats ambdós resultats, es realitzaran ...
  • Cálculo y diseño del circuito de refrigeración de un liofilizador industrial 

   Ferrer Mileo, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El objetivo del presente proyecto de final de carrera es realizar el estudio del sistema de refrigeración de una máquina liofilizadora y desarrollar un programa de cálculo propio para la selección de los componentes ...
  • Certificació energètica d'un edifici d'oficines 

   Cavallé Abadal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Caixa d'Enginyers
   En aquest document es desenvolupa un estudi d’eficiència energètica sobre un edifici d’oficines ubicat a la ciutat de Barcelona, a la zona de Potosí, de la entitat cooperativa Caixa d’Enginyers. L’estudi comença amb un ...
  • Certificació energètica i millores d’una casa unifamiliar amb piscina exterior 

   Bergadà Pomés, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Open Access
   El present treball té com a objectiu analitzar l’eficiència energètica d’un habitatge unifamiliar i proposar alternatives de tipus renovable per tal de millorar-la. A l’hora d’analitzar les diferents opcions, també s’inclou ...
  • Certificació energètica i valoració tècnica i econòmica de millores energètiques de la Biblioteca de l'ETSEIB 

   Escaler Corominas, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
   L’objectiu principal d’aquest treball és portar a terme la Certificació Energètica de la Biblioteca de la ETSEIB, complementat amb un anàlisi exhaustiu d’aquest. Primerament s’estudiarà el comportament actual i, seguidament, ...
  • Certificació i estudi de la eficiència energètica en un bloc de pisos 

   Baert Asbert, Kim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La lluita per la reducció de les emissions de CO2 és real. Molts organismes mundials han posat en marxa protocols per lluitar contra aquest increment, i això des de el final del segle passat. Grans quantitats econòmiques ...
  • Certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante CE3X y HULC. 

   Gayúbar Machado, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo tiene como objetivos realizar la certificación energética de una vivienda unifamiliar mediante los programas HULC y CE3X, comparar los resultados y las ventajas e inconvenientes entre ambos programas y, ...
  • Climatización de un almacén de material deportivo en Barcelona 

   Carballo Cabeza de Vaca, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto es el estudio de la instalación de un sistema de climatización en un almacén de actividad logística. En él trabajan hasta 200 personas en un mismo turno. Este almacén está situado en la provincia de Barcelona, ...
  • Comparación termodinámica de algunos ciclos de refrigeración para la obtención del gas natural licuado 

   De La Torre Suarez, Adolfo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El gas natural es una mezcla de hidrocarburos (principalmente metano) que se obtiene de forma natural a altas presiones (de 20 a 50 bar). En la práctica, el gas natural se procesa para ser transportado en forma líquida a ...
  • Comparativa entre una central de cicle combinat amb hibridació solar de dos i tres nivells de pressió i estudi del procés de dessalinització de l'aigua del mar 

   Bolaño Pablo, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquesta memòria s'ha realitzat els estudis i simulacions de dues centrals tèrmiques de cicle combinat amb hibridació solar diferenciades pels seus nivells de pressió i les diferents tècniques per refrigerar l'aire ...
  • Comparativa entre una central de cicle combinat amb hibridació solar de dos i tres nivells de pressió i estudi del procés de dessalinització de l'aigua del mar 

   Gómez Ibars, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquesta memòria s'ha realitzat els estudis i simulacions de dues centrals tèrmiques de cicle combinat amb hibridació solar diferenciades pels seus nivells de pressió i les diferents tècniques per refrigerar l'aire ...
  • Diseño de una central termosolar de 100 MW 

   Gargallo Herrero, Eugenia-isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-24)
   Master thesis
   Open Access
   En el presente estudio realiza el diseño de una central termosolar de 100 MW de capacidad. El objetivo principal es la investigación y selección de la configuración óptima de la planta, asegurando que sea viable tanto ...
  • Disseny d’una central híbrida ISCC a Catalunya 

   Matos Escobar, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Master thesis
   Open Access
   El present estudi realitza un disseny preliminar d’una central de cicle combinat amb hibridació solar a Catalunya. L’objectiu principal és la recerca i selecció de la configuració òptima de la planta, assegurant que sigui ...
  • Eficiencia energética aplicada a una casa rural 

   Albaladejo Romano, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04-27)
   Master thesis
   Open Access
   Realización del estudio de eficiencia energética a una casa rural e implementar las mejoras correspondientes para alcanzar el certificado de eficiencia energética A,B o C.
  • Estudi de la hibridació d'una planta de cicle combinat 

   Serena I Blanchart, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta memòria conté l’estudi i simulació de la central de cicle combinat del Besòs IV, així com, l’estudi i les simulacions de 3 alternatives d’hibridació solar. La memòria s’estructura en diverses seccions. Primer de ...