Now showing items 1-20 of 21

  • Cribados visuales a estudiantes de segundo de primaria de las escuelas de Cavall Bernat y Santa Maria dels Apòstols de Barcelona 

   Vera Vizuete, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Probablement una gran part de la població desconeix la importància de la visió en l'aprenentatge. La lectura és una via de cultura, aprenentatge i d'entreteniment molt important que s'aprèn entre els 5 i 6 anys. Si aquesta ...
  • Cribratge visual a estudiants de segon de primària de l'escola Pegaso de Barcelona 

   Martínez Barniol, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   a visió té molta influència amb l’aprenentatge. La majoria dels estímuls que ens arriben a les aules són visuals. Si els estudiants no presenten un sistema visual sa amb les condicions favorables per desenvolupar un bon ...
  • Cribratges visuals als nens de segon de primària de l'escola Cavall Bernat de Barcelona i de l'escola Gaudí de Sabadell 

   Muñoz Rodríguez, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’aprenentatge a les aules es produeix mitjançant processos complexos, sent la visió uns dels més notables. Sabent que la visió juga un paper tant fonamental durant l’aprenentatge, és imprescindible disposar d’un sistema ...
  • Criterios de calidad en los parámetros de montaje de lentes de adición progresiva 

   Guzmán Sánchez, Alexander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest estudi es centra en l’anàlisi de l’adaptació de lents d’addició progressiva. La mostra de l’estudi són principalment usuaris prèsbites que utilitzen lents d’addició progressiva durant tot el dia i per a totes les ...
  • Diseño e implementación de la fabricación de monturas por impresión 3D 

   Bello Padilla, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau tracta sobre la fabricació d‟objectes tridimensionals mitjançant la tecnologia de impressió 3D. Concretament, sobre la utilització de la tècnica de deposició fosa de material per la fabricació ...
  • Diseño y aplicación de un programa de entrenamiento visual integrado en el hockey patines 

   Jiménez García, María Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Master thesis
   Open Access
   Introducción: El entrenamiento visual constituye en la actualidad una de las áreas de actuación más fascinantes y prometedoras. Jugadores y equipo técnico son cada vez más conscientes de la importancia de la visión en su ...
  • Disseny d'una web sobre promoció de la salut visual a les escoles 

   Bayo Lerma, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Sempre s’ha cregut que el paper de l’optometrista és aquell que “gradua i fa ulleres”. No obstant, és molt més que això. En aquests últims anys s’ha vist que l’Optometria juga un paper molt important en l’aprenentatge ...
  • Disseny i elaboració a mida d'una muntura d'ulleres 

   Jou Catà, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s’explica com crear, dissenyar i elaborar una muntura per a un usuari determinat, sent l’objectiu principal manufacturar-la. Per aconseguir aquest objectiu, primerament s’han de conèixer uns conceptes ...
  • Efecte de la contaminació acústica en les habilitats visuals 

   Videla Ristol, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   INTRODUCCIÓ El soroll pot tenir efectes nocius sobre l’ésser humà, ja sigui per excés de pressió acústica com per la seva distribució de freqüències sonores. Alguns d’aquests efectes no desitjats estan relacionats amb la ...
  • Eficàcia de la teràpia visual perceptiva en les dificultats d'aprenentatge de la lectoescriptura 

   Berta Cabañas, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-25)
   Master thesis
   Open Access
   INTRODUCCIÓ: Per llegir i escriure de manera eficaç un nen ha de ser capaç d’apreciar petites diferències o similituds entre formes, com poden ser lletres o paraules. Aquesta habilitat, anomenada percepció visual, de ...
  • Evolució i anàlisi comparativa de les tècniques d'estimulació auditiva 

   Ventura Jané, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: Actualment existeix evidència clínica de l’eficàcia d’utilitzar tècniques d’estimulació auditiva neurosensorial com a complement dels procediments optomètrics i de teràpia visual, sobretot en les dificultats ...
  • Experiencia de aprenidizaje-servicio: acercar la atención visual a colectivos con movilidad reducida 

   Martín González, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El principal objetivo de este trabajo, es acercar la atención visual a aquellas personas que tienen mayor dificultad para dirigirse a los establecimientos ópticos para controlar su visión. Queremos plantear un proyecto ...
  • Impacto del gradiente de astigmatismo en lentes de adición progresiva 

   Rodríguez Domínguez, Rocío Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Introducción: Los elementos de compensación de la presbicia de hoy en día son eficientes, pero no cubren las necesidades visuales de todas las personas. Es ese el motivo principal de seguir perfeccionando las lentes de ...
  • Indicadors de la maduresa en el procés de la lectoescriptura: primera prova pilot del protocolo leobien 

   Rovira Gay, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   INTRODUCCIÓ: El procés de la lectoescriptura és l’activitat més complexa que aprenen els estudiants en el primer cicle d’educació primària. També és la més necessària per progressar acadèmicament. Aquest treball, és una ...
  • Influència de la personalització de la muntura en l'adaptació de lents d'addició progressiva 

   Urgelés Valldeperas, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Introducció: Les muntures fabricades per impressió 3D estan apareixent al mercat ja que aporten la màxima personalització. Objectiu: L’objectiu d’aquest projecte és validar o refusar la hipòtesi plantejada: les lents ...
  • Mejora de las habilidades viso-motoras con un programa de terapia visual preventiva 

   Rodriguez Vallejo, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La sociedad en que vivimos es la sociedad de la información. Con los nuevos medios de los que disponemos, cada vez resulta más fácil encontrar información de cualquier tema. En este contexto, la lectoescritura se antoja ...
  • Millora de les habilitats d'integració viso-auditiva amb un programa de teràpia visual preventiva 

   Sarra Pou, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment hi ha molts nens amb dificultats ’aprenentatge i, sovint, els problemes que manifesten estan relacionats amb la visió. Els nens d’edats compreses entre 6 i 7 anys, que es troben en l’etapa de llegir per aprendre, ...
  • Millora de les habilitats viso-perceptives amb un programa de teràpia visual preventiva 

   López García, Dámaris (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui en dia el fracàs escolar és un tema preocupant en la nostra societat, per això la prevenció és un factor fonamental per a poder aconseguir arribar a pal·liar aquesta situació. Segons la FEDAIA (“Federació d’entitats ...
  • Noves tendències i propietats dels materials de muntures 

   Pizarro Aragones, Helena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de grau, estructurat en una part teòrica i una experimental, tracta sobre els materials més innovadors utilitzats en la fabricació de muntures. Concretament, se centra en les propietats físiques i ...
  • Prevalença de les disfuncions visuals i d’escolta en nens diagnosticats de dislèxia 

   Massana Cuadras, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-17)
   Master thesis
   Open Access
   INTRODUCCIÓ La dislèxia, segons diferents fonts, és un trastorn significatiu i persistent en l’adquisició de la lectoescriptura, independent de la situació sociocultural, emocional o intel·lectual de l’individu. La visió ...