Now showing items 1-20 of 39

  • Adaptació de les instal·lacions d'un local de festes d'ús privat per a la obertura al públic 

   Gonzalez Carreras, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Es presenta a continuació el Projecte Final de Carrera a l’Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de Marc Gonzalez Carreras, estudiant d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat de Mecànica. El ...
  • Cèl·lula robotizada de Soldadura per resistència 

   Ortiz Jiménez, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el sector de l'automòbil es molt habitual trobar-te línies de soldadura composades per una quantitat elevada de robots i una producció prou elevada però amb una flexibilitat molt limitada o per altre banda poden trobar-se ...
  • Desarrollo del proceso de estampación de una pieza de chapa para automoción 

   Murillo Nicolás, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball es descriu en detall el desenvolupament del procés d’estampació d’una peça de xapa per al sector de l’automòbil. Una vegada seleccionada la peça a fabricar i partint de les premisses bàsiques, com ara ...
  • Diseño célula robotizada por soldadura 

   Domínguez Núñez, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El client requereix realitzar una operació de soldadura per punts de manera automatitzada. La peça a estudiar es per la industria del automòbil. Gracies al sector de l’automòbil les tècniques de soldadura i la robòtica ...
  • Diseño de un molde de inyección de plásticos 

   Rol Corredor, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte consisteix en el disseny d’un motllo d’injecció de plàstic per a la fabricació d’una baula que assemblada amb si mateixa n vegades forma una cadena. Aquesta cadena, a la seva part interior disposa d’un espai ...
  • Diseño de un sistema de elevación para minusválidos 

   Escolán Tinoco, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte s'ha desenvolupat, en la part mecànica, el disseny d'un sistema d'elevació per a minusvàlids, en particular una cadira salva escales, on es porta a terme el desenvolupament de tots els elements necessaris, ...
  • Diseño de una célula de soldadura MAG robotizada 

   Mundet Pallí, Narcís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño de una matriz e instalaciones para la fabricación de piezas de chapa 

   He Chen, Zhen Wen; Cortada Kosonen, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Al llarg d'aquest document es descriurà el procés de disseny d'una matriu progressiva i les instal•lacions destinades a la producció en sèrie d'una peça de xapa d'acer inoxidable. Els temes dels que es discutirà en ...
  • Diseño de una matriz progresiva 

   Perez Hedo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Diseño de una matriz progresiva de chapa 

   Molina Piñero, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte exposa el procés de disseny d'una matriu progressiva per a la fabricació en sèrie d'una peça de xapa d'acer. En el mateix es realitzarà l'estudi de la peça tenint en compte la forma optima de disposició ...
  • Diseño de una matriz progresiva para chapa 

   Pin Portela, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitzarà l’estudi per a la fabricació d’una matriu progressiva per xapa. S’iniciarà el projecte amb un estudi preliminar del disseny de la peça mitjançant software de càlcul d’elements finits per ...
  • Diseño de una matriz progresiva para chapa 

   Ferreiro López, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte, es descriu el procés de disseny d’una matriu progressiva per a la fabricació en sèrie d’una peça de xapa d’acer. Es realitzarà un estudi d’aquesta peça i del procés adequat per a fabricar-la. El procés ...
  • Diseño y certificación de una estación de estanqueidad 

   Mataró Díaz, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Per petició de l’empresa titular NbP S.A., es procedeix a l’elaboració d’un projecte on s’han aportat les solucions de disseny i fabricació per la implantació d’un equip de control d’estanqueïtat dins del procés de ...
  • Diseño y fabricación de una pieza de plástico 

   Baños Lloredo, Gonzalo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el projecte es busca desenvolupar el disseny d'una carcassa per a un component electrònic. El disseny comença observant les diferents alternatives que es troben al mercat per realitzar un disseny nou. Durant el disseny ...
  • Diseño y fabricación de una pieza de plástico para automoción 

   Moreno Tena, Aldo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenya i es fabrica un revestiment davanter d’un para-xocs per a un turisme utilitari. Inicialment es fa una introducció explicant la evolució en les funcions dels para-xocs, en la seva forma i quins ...
  • Diseño y fabricación en serie de piezas para barcos de competición 

   Mas Depares, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el mon de la vela, a la ultima dècada, s’han experimentat canvis mol grans respecte a dècades anteriors, tant en la manera de navegar, com en la metodologia de fabricació dels vaixells, i com aquests optimitza al màxim ...
  • Diseño y mejora de una célula de soldadura robotizada 

   Real Barrero, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s'analitzarà una estació de soldadura de l'empresa Mercedes Benz per trobar els problemes que comporta. S'estudiaràn les alternatives necessàries per la millora i subsanació dels problemes i es projectarà ...
  • Disseny d'una matriu d'embotició per a la fabricació de peces d'automòbil 

   Soteras Villalonga, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Disseny d'una matriu de xapa per automoció 

   López García, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball es basa principalment en el disseny d’una matriu d’estampació en calent, ja que es centra bàsicament en la fabricació d’una peça que pertany a les peces de seguretat dins del xassís del automòbil, el pilar ...
  • Disseny d'una matriu progressiva de xapa 

   Pla Cotilla, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta el disseny d‟una matriu progressiva per a la fabricació de peses de xapa. En aquest cas concret es tracta d‟una peça utilitzada en mobiliari domèstic. En primer terme s‟han detallat les demandes o ...