Now showing items 1-20 of 30

  • Anàlisi de la variabilitat del procés de producció d’una peça Radome 

   Florit Vidal, Iria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball es centra en una peça funcional i estètica del sector de l’automoció, la qual cada cop té una major demanda entre diverses marques mundialment conegudes. En el procés de fabricació d’aquesta peça s’hi veuen ...
  • Anàlisi dels components bàsics per al disseny d’un model de mobilitat terrestre al Principat d’Andorra 

   Bové Gresa, Claudi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El principal objectiu del treball presentat és ser la guia d’un gran projecte que es seguirà treballant de cara al futur. Aquest treball pretén iniciar la construcció d’un model de mobilitat terrestre al Principat d’Andorra ...
  • Anàlisi estadística de l'ús de l'energia eòlica. Previsió de la seva explotació 

   Casanovas Pratdesaba, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El 80% de l’energia consumida al món a l’actualitat encara prové de combustibles fòssils. Tot i els nombrosos estudis duts a terme en relació als grans avantatges que suposaria viure en un món fonamentat per les renovables, ...
  • Análisis de consumos y emisiones de automóviles del segmento B y C con motores de combustión interna para su optimización mediante un sistema de propulsión híbrido eléctrico 

   Fernández Cabrera, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este trabajo es obtener un modelado del consumo en vehículos del segmento B y C. Una vez determinados estos, la idea es determinar las mejores características de un vehículo con motor a combustión para ser ...
  • Análisis de la evolución del interés de la mujer por la ingeniería 

   Rioja Sánchez, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’analitza l’evolució temporal del nombre de dones matriculades en estudis d’enginyeria de les universitats espanyoles al llarg dels últims setze cursos, així com les mesures i programes que actualment ...
  • Análisis de la evolución temporal de los diferentes tipos de energía 

   Rodríguez Lluch, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Vivimos en un mundo impulsado por la energía. En nuestro día a día, consumimos energía para tener agua caliente, desplazarnos con nuestros vehículos o tener luz en nuestras casas. La energía nos hace la vida mucho más ...
  • Análisis de la gestión de residuos en una planta industrial 

   Sanabra Martínez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball té com a objecte l’estudi de la gestió dels residus que es generen a una planta industrial. La gestió de residus inclou diferents aspectes de l’àmbit empresarial, com poden ser, entre d'altres, la ...
  • Análisis de la producción del coche eléctrico en Europa 

   Gómez Hernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo sobre el análisis de la producción del coche eléctrico pretende hacer ver a la gente el progreso que cada país está teniendo en el proceso de implantar nuevas tecnologías más sostenibles en el mercado ...
  • Análisis de las emisiones contaminantes en España 

   Ollé Rodriguez, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente documento se estudiaran y se analizaran las emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio español durante el periodo comprendido entre los años 1990 hasta 2014. Se encontrara como ha sido la ...
  • Análisis de un sistema de reconocimiento facial a partir de una base de datos realizado mediante Python 

   Costa Mari, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Envoltats per una societat en continu canvi i amb un afany de desenvolupament tecnològic sense límits, la intel·ligència artificial es posiciona com una de les àrees que més repercussió està tenint actualment. Dins d'aquest ...
  • Análisis y evolución de las emisiones producidas por aeronaves 

   Morales Torres, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present TFG consisteix en l’anàlisi i evolució de les emissions produïdes per aeronaus, començant amb una breu introducció als conceptes més bàsics que permetran entendre el desenvolupament del treball, on s’estudiarà ...
  • Automatització d'una planta industrial 

   Pons Vilaseca, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest document és un treball de fi de grau que explica com es controla remotament l’automatització de diversos processos d’una planta industrial d’un laboratori farmacèutic.El treball pretén demostrar a través de ...
  • Correlació de series temporals a la crisi actual 

   Mera Peláez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest estudi és l’anàlisi de series temporals. Les series temporals tenen moltes aplicacions en diferents camps de la ciència. D’aquesta forma, es genera el problema de extreure’n la informació rellevant, i ...
  • El cotxe elèctric. Present i futur. Anàlisi de dades 

   Ramos Masdeu, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El cotxe elèctric va néixer al segle XIX i ha viscut una història d'alts i baixos. El primer vehicle elèctric va ser una locomotora que va aparèixer l'any 1838 de la mà de l'escocès Robert Davidson. La invenció de les ...
  • Criptografía: evolución hacia los métodos asimétricos. Aplicaciones 

   Bocanegra González, Juan Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Hoy en día los ordenadores se han introducido en la mayor a de los hogares, Internet se ha extendido y popularizado. De esta manera la criptograf a se ha introducido en nuestros hogares y en nuestra vida sin que seamos ...
  • Detecció de patrons utilitzant tractament digital d'imatges 

   Mena i Obiols, Joan Ignasi de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el camp del reconeixement de caràcters es diferencien dos tipologies principals. La més estesa en aplicacions reals és el reconeixement òptic de caràcters escrits per una màquina (i per extensió, el de paraules) que es ...
  • Estudi de la viabilitat i disseny del bastidor d'un vehicle elèctric amb materials ecològics / Cradle to cradle 

   Roig Canal, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest treball és determinar la viabilitat i aconseguir una proposta de disseny del xassís d’un vehicle mitjançant materials ecològics, i que segueixin la filosofia Cradle to Cradle. Aquesta filosofia ...
  • Estudi de l’evolució de l’ús d’energia renovable en l’àmbit nacional 

   Capdevila Huerta, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte es basa en l’estudi de l’evolució de l’ús d’energies renovables a l’Estat espanyol. Té com a objectiu descriure la tendència i característiques principals de l’evolució de cada tipus d’energia renovable ...
  • Estudio de la implantación del modelo de edificio de emisiones cero 

   Velasco Sanchez, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento trata sobre los edificios de emisiones cero, generalmente conocidos como edificios de consumo de energía nulo (NZEB). Este, primero de todo está formado por un estudio teórico sobre lo que significa ...
  • Estudio de la propulsión de un prototipo de barco mediante una turbina autorrotante 

   Pazo Rodríguez, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo se basa en el estudio de un diseño de rotor autorrotante que genere empuje empleando el mismo principio de funcionamiento del autogiro, introducido por el ingeniero Juan de la Cierva, en 1920. Para ...