Now showing items 1-20 of 68

  • Anàlisi de consum energètic en els domicilis de la ciutat de Rubí 

   Rovira Casas, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Des de fa dècades, l’energia és un recurs imprescindible pel funcionament de qualsevol ciutat, ja que és necessària per a una gran varietat d’activitats que van des de la il·luminació i la calefacció d’edificis fins al ...
  • Anàlisi de la variabilitat del procés de producció d’una peça Radome 

   Florit Vidal, Iria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball es centra en una peça funcional i estètica del sector de l’automoció, la qual cada cop té una major demanda entre diverses marques mundialment conegudes. En el procés de fabricació d’aquesta peça s’hi veuen ...
  • Anàlisi dels components bàsics per al disseny d’un model de mobilitat terrestre al Principat d’Andorra 

   Bové Gresa, Claudi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El principal objectiu del treball presentat és ser la guia d’un gran projecte que es seguirà treballant de cara al futur. Aquest treball pretén iniciar la construcció d’un model de mobilitat terrestre al Principat d’Andorra ...
  • Anàlisi estadística de l'ús de l'energia eòlica. Previsió de la seva explotació 

   Casanovas Pratdesaba, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El 80% de l’energia consumida al món a l’actualitat encara prové de combustibles fòssils. Tot i els nombrosos estudis duts a terme en relació als grans avantatges que suposaria viure en un món fonamentat per les renovables, ...
  • Anàlisi i previsió de la contaminació de l’aire a Barcelona 

   Caparrós i Dalmau, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durant l'última dècada en els diferents cursos escolars s'ha fet molt d'èmfasi sobre la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic. Aquest fet ha portat a analitzar la contaminació de l'aire, veure quina ha estat la seva ...
  • Análisis de consumos y emisiones de automóviles del segmento B y C con motores de combustión interna para su optimización mediante un sistema de propulsión híbrido eléctrico 

   Fernández Cabrera, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este trabajo es obtener un modelado del consumo en vehículos del segmento B y C. Una vez determinados estos, la idea es determinar las mejores características de un vehículo con motor a combustión para ser ...
  • Análisis de la evolución del interés de la mujer por la ingeniería 

   Rioja Sánchez, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se analiza la evolución temporal del número de mujeres matriculadas en estudios de ingeniería de las universidades españolas a lo largo de los últimos dieciséis cursos, así como las medidas y programas ...
  • Análisis de la evolución temporal de los diferentes tipos de energía 

   Rodríguez Lluch, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Vivimos en un mundo impulsado por la energía. En nuestro día a día, consumimos energía para tener agua caliente, desplazarnos con nuestros vehículos o tener luz en nuestras casas. La energía nos hace la vida mucho más ...
  • Análisis de la evolución temporal del uso del transporte público en Tokyo y Barcelona 

   Safont Paños, Axel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Una de les claus de la mobilitat del futur és l’ús del transport públic per part de la població que viu, treballa i/o es mou en nuclis urbans. Tenint en compte aquest fet, en aquest TFG es durà a terme l’estudi de l’ús del ...
  • Análisis de la gestión de residuos en una planta industrial 

   Sanabra Martínez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball té com a objecte l’estudi de la gestió dels residus que es generen a una planta industrial. La gestió de residus inclou diferents aspectes de l’àmbit empresarial, com poden ser, entre d'altres, la ...
  • Análisis de la producción del coche eléctrico en Europa 

   Gómez Hernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo sobre el análisis de la producción del coche eléctrico pretende hacer ver a la gente el progreso que cada país está teniendo en el proceso de implantar nuevas tecnologías más sostenibles en el mercado ...
  • Análisis de la relación entre la economía y las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE 

   Yang, Chunyu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el entorno global del calentamiento global y la Conferencia de Copenhague, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha convertido en un foco de atención de todos los países. La UE es la comunidad ...
  • Análisis de la variación de la población 

   López Massana, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El estudio de las poblaciones no es algo reciente y se realizan estudios frecuentemente de estas, ya que es algo de real interés para todos, tanto para las personas como para especialmente los gobiernos. Para estos últimos ...
  • Análisis de las emisiones contaminantes en España 

   Ollé Rodriguez, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el presente documento se estudiaran y se analizaran las emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio español durante el periodo comprendido entre los años 1990 hasta 2014. Se encontrara como ha sido la ...
  • Análisis de series temporales: Uso del transporte público en Barcelona 

   El Amrani Joutey, El Habib (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui dia existeixen diversos models d'anàlisi de sèries temporals. En el present TFG es pretén realitzar un estudi comparatiu sobre diferents models: ARIMA, SARIMA i Holt-Winters aplicats a l'evolució de l'transport públic ...
  • Análisis de un sistema de reconocimiento facial a partir de una base de datos realizado mediante Python 

   Costa Mari, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Envoltats per una societat en continu canvi i amb un afany de desenvolupament tecnològic sense límits, la intel·ligència artificial es posiciona com una de les àrees que més repercussió està tenint actualment. Dins d'aquest ...
  • Análisis de variables cuantitativas para la predicción de movimientos en mercados financieros 

   Bellido Cuenca, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A tot inversor li agradaria tenir un indicador que automàticament informi de les millors entrades i sortides de mercat. Això evidentment, és impossible. De fet, si tothom tingués accés a una eina d'aquest estil, tot perdria ...
  • Análisis del futuro de la energía eólica en Europa 

   Dubois, Remi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El propósito de este informe es estudiar el desarrollo de la energía eólica en Europa. De hecho, la energía eólica está en auge y responde a la demanda de la lucha contra el calentamiento global. Una de las principales ...
  • Análisis y evolución de las emisiones producidas por aeronaves 

   Morales Torres, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present TFG consisteix en l’anàlisi i evolució de les emissions produïdes per aeronaus, començant amb una breu introducció als conceptes més bàsics que permetran entendre el desenvolupament del treball, on s’estudiarà ...
  • Análisis, modelización y predicción de partidos de baloncesto 

   Moncosí Linares, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball explica i posa en pràctica els passos a seguir en un projecte de mineria de dades. El present projecte està realitzat de tal manera que la informació explicada sigui comprensible tant per a novells com a ...