• Línia aèria-soterrada de M.T., CT i rectificació per alimentar una instal·lació ferroviària 

  García Just, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  El present projecte té per objecte realitzar la planificació per a l’alimentació elèctrica d’una infraestructura ferroviària en la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. A més del ...
 • Línia aèria-subterrània de mitja tensió 

  Gisbert Colàs, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  El tema que vehicula aquest Projecte de Final de Carrera és el transport d’energia elèctrica i es concreta en el disseny d’una Línia Aèria-Subterrània de Mitja Tensió destinada a alimentar un polígon industrial projectat ...
 • Línia elèctrica de mitja tensió (M.T.) per alimentar zona residencial 

  González Ferreres, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-01)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El Pla parcial Reus Sud d’edificació proposat per l’Ajuntament de Reus contempla la urbanització d’un terreny de 62.500m2 , el qual es destinarà a diferents tipus de construccions. Es destinarà a la construcció de cases ...
 • Remodelación de una estación transformadora 

  Valbuena Asensio, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  En aquest projecte es tractarà la remodelació de una subestació de tracció, encarregada d’abastir electricitat als trens que circulen pel tram que correspon a Garraf. Es tractaran totes les modificacions a efectuar, que ...