Now showing items 1-20 of 63

  • Adaptació del software d'Ineltec per al seu ús des d'aplicacions mòbils 

   Pascual García, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   ineltec
  • Aplicació d'estadístiques i resultats de competicions d'e-sports 

   Badia Romero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els e-sports són un fenomen que cada vegada és més popular. Arreu del món, milions de persones gaudeixen d'aquestes competicions. Per aquest motiu, en aquest projecte s'aspira a desenvolupar una aplicació per a Android ...
  • Aplicació de Metodologies Àgils en projectes internacionals 

   Cortijo Lasurt, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aplicació de patrons de requeriments a projectes de selecció de software 

   Yuste López, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Català: L'aplicació PABRE-Man del grup de recerca GESSI és un repositori i gestor de patrons de requisits no funcionals. Emprats durant el procés inicial de disseny dels projectes software, els patrons de requisits serveixen ...
  • Aplicació per a la gestió de qüestionaris en LearnSQL 

   Lajusticia Delgado, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Proyecto que consiste en adaptar el módulo remotequiz en la versión 1.9 de Moodle a la versión 2.6. Esté módulo esta actualmente en uso en la aplicación LearnSQL de la facultad.
  • Arquitectures Serverless - Estudi i model pràctic 

   Lecha Burgues, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Everis
   El principal objectiu d'aquest projecte és el de fer un estudi d'una nova arquitectura de software anomenada serverless, amb l'objectiu d'autoaprenentatge i de transmissió de coneixements a altres persones a les que els ...
  • Badges-io: Gamification com a exemple de microservei 

   Mariño Espinosa, Miguel Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Creació d'un microservei basat en API Rest per a gestionar una eina basada en gamification. L'eina s'implementa utilitzant l'arquitectura hexagonal i TDD. Es mesura l'impacte de modificació de codi per mesurar l'impacte ...
  • Construcción de un catálogo de patrones de requisitos funcionales para ERP 

   Carreón Suárez del Real, María Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   La presente tesis de máster constituye una primera aproximación a un procedimiento para la construcción de un catálogo de patrones de requisitos funcionales en el dominio de los sistemas Enterprise Resource Planning ...
  • Definition and use of software requirement patterns in requirements engineering 

   Palomares Bonache, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-04)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The final quality of software products and services depends on the requirements stated in the Software Requirements Specifications (SRSs). However, some problems like ambiguity, incompleteness and inconsistency have been ...
  • Desarrollo de aplicación web para la gestión de patrones de requisitos de software 

   Cabrera Rodríguez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se ha desarrollado una aplicación web que permite visualizar, crear, editar y eliminar los patrones de requisitos existentes actualmente a través de PABRE. Con esta nueva aplicación se pretende sustituir ...
  • Desarrollo de servicios web de gestión y búsqueda de patrones de requisitos 

   Espejo Cubero, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   PABRE es una propuesta llevada a cabo entre GESSI y TUDOR, y su principal objetivo es el de desarrollar un framework basado en la creación patrones para la definición de los requisitos software en distintos proyectos. ...
  • Desarrollo de un nueva interfaz para la aplicación PABRE Proj 

   Balón Pérez, Natali Elizabeth (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte està emmarcat en el desenvolupament del sistema PABRE. El sistema PABRE és un sistema per ajudar als enginyers informàtics en la definició dels requisits d'un sistema software. La novetat del sistema PABRE ...
  • Desarrollo de una aplicación para dar soporte a los proyectos de estudiantes de las carreras universitarias de audiovisuales 

   Gallegos Cruz, Fredy Gustavo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el contexto de las carreras universitarias donde se estudia cine y audiovisuales, los estudiantes deben realizar varios proyectos de cine, cortometrajes y videos en cada uno de los años de la carrera universitaria de ...
  • Desarrollo de una aplicación web para la gestión de un modelo de calidad de apps 

   Ye, Wang Yang (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durante los últimos años, con la popularidad de los móviles inteligente y las tabletas, el mercado de apps ha entrado a una época de expansión brutal. Existen millones de apps que están disponibles a las tiendas de apps. ...
  • Desarrollo y mejora de servicios web de acceso a patrones de requisitos 

   Rambal Méndez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se ha realizado el desarrollo y mejora de servicios web REST de acceso a patrones de requisitos del sistema PABRE-WS (framework PABRE de GESSI y TUDOR). El resultado, PABRE-WS2, añade servicios web de ...
  • Desenvolupament d'una aplicació mòbil per a la visualització de dades territorials 

   Mercé Pont, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament d'una aplicació mòbil per trobar escola 

   Delgado Núñez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Treball de final de grau en el que es desenvolupa un projecte que facilita la tasca de trobar escoles. Això inclou una aplicació Android, un servidor amb una API pròpia que descarrega i tracta les dades dels centres i un ...
  • Desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió de preguntes per al LearnSQL 

   Castaño González, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aplicación web para la gestión de cuestiones llamada "Authoring Tool", permite a los profesores de las asignaturas de bases de datos de la FIB definir cuestiones o preguntas que serán planteadas a los alumnos de dichas ...
  • Desenvolupament d'una App de Google Chrome per a la definició de requisits 

   Bertrán Hernández, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   App de chrome per què enginyers de requisits puguin accedir al servei PABRE per editar especificacions de requisits a partir dels patrons emmagatzemats en PABRE.
  • Desenvolupament d'una eina de gamificació per l'ús efectiu de rols en treballs d'aprenentatge col.laboratiu 

   Sanz Majolero, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement