Now showing items 1-20 of 44

  • A BPSK superregenerative receiver. Preliminary results 

   Palà Schönwälder, Pere; Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Bonet Dalmau, Jordi; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009-05)
   Conference report
   Open Access
   This paper describes a bit-synchronous superregenerative receiver suitable for BPSK demodulation. The output of the superregenerative oscillator (SRO), which reproduces the phase information of the input signal, is ...
  • A direct-sequence spread-spectrum super-regenerative receiver 

   Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Mas Casals, Orestes Miquel; Palà Schönwälder, Pere (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2000)
   Conference lecture
   Open Access
   Current applications of the super-regenerative receiver use narrowband modulations. In this paper a new architecture that allows incoherent detection of spread-spectrum signals is presented. A pseudorandom code generator ...
  • A discrete-time approach to the steady-state and stability analysis of distributed nonlinear autonomous circuits 

   Bonet Dalmau, Jordi; Palà Schönwälder, Pere; Miró Sans, Joan Maria (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 1998)
   Conference report
   Open Access
   We present a direct method for the steady-state and stability analysis of autonomous circuits with transmission lines and generic nonlinear elements. With the discretization of the equations that describe the circuit in ...
  • A discrete-time approach to the steady-state and stability analysis of distributed nonlinear autonomous circuits 

   Bonet Dalmau, Jordi; Palà Schönwälder, Pere (2000-02)
   Article
   Open Access
   We present a direct method for the steady-state and stability analysis of autonomous circuits with transmission lines and generic non- linear elements. With the discretization of the equations that describe the circuit ...
  • A discrete-time equivalent system approach to the periodic response of nonlinear autonomous circuits 

   Palà Schönwälder, Pere; Miró Sans, Joan Maria (1994)
   Conference report
   Open Access
   The problem of computing the steady state response of nonlinear autonomous circuits is solved making use of a discrete-time equivalent system approach. With the application of an s-plane to z-plane mapping, the circuit ...
  • A discrete-time technique for the steady-state analysis of nonlinear class-E amplifiers 

   Águila López, Francisco del; Palà Schönwälder, Pere; Molina Gaudó, Pilar; Mediano Heredia, Arturo (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2007-06-11)
   Article
   Open Access
   Switched circuits are widely used, particularly for power electronic applications in which efficiency is important. Of these applications, the class-E amplifier has been given particular attention, since it is theoretically ...
  • A high-resolution UWB IR superregenerative receiver front end with an SRD quench shaper 

   Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Bonet Dalmau, Jordi; Palà Schönwälder, Pere; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (2012-02-03)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   We present a simple receiver front end that makes use of the baseband superregeneration principle to detect ultrawideband (UWB) impulse radio signals. The UWB antenna is directly connected to the core circuit consisting ...
  • A low in-band radiation superregenerative oscillator 

   Palà Schönwälder, Pere; Bonet Dalmau, Jordi; Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Águila López, Francisco del; Giralt Mas, Ma. Rosa (2013-05-27)
   Article
   Open Access
   This brief describes a superregenerative (SR) voltage-controlled oscillator as a building block for SR receivers where most of the oscillator spectrum components are outside the reception frequency band. This allows ...
  • An explicit method for modeling lossy and dispersive transmission lines 

   Palà Schönwälder, Pere; Miró Sans, Joan Maria (Microwave Exhibitions and Publishers, 1993)
   Conference report
   Open Access
   In this paper, an explicit -non iterative- method for modeling lossy and dispersive transmission lines, allowing the inclusion of skin-effect parameters is described. This method, based on multipoint Padé approximation, ...
  • An interdisciplinary approach to motivate students to learn digital systems and computing engineering 

   Tarres Puertas, Marta Isabel; López Riera, Alexis; Palà Schönwälder, Pere; Vila Marta, Sebastià (Tempus Publications, 2019-03-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   We report a new learning approach in collaborative learning-by doing, real-world team-based project in two ICT courses: DigitalSystems and Computing Engineering, conducted at Universitat Polite`cnica de Catalunya. Data ...
  • Análisis de circuitos autónomos no lineales con parámetros distribuidos mediante técnicas temporales discretas 

   Bonet Dalmau, Jordi; Palà Schönwälder, Pere; Miró Sans, Joan Maria (1997)
   Conference report
   Open Access
  • Análisis y Optimización de Circuitos Autónomos Mediante Técnicas Temporales Discretas 

   Palà Schönwälder, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 1994-07-12)
   Doctoral thesis
   Open Access
   En esta tesis, las ecuaciones de equilibrio de circuitos no lineales autónomos se plantean discretizando el circuito mediante transformaciones de plano S a plano Z.<br/><br/>Tras imponer la periodicidad de las variables ...
  • CiOpt: a program for optimization of the frequency response of linear circuits 

   Miró Sans, Joan Maria; Palà Schönwälder, Pere (IEEE Computer Society, 1991)
   Conference report
   Open Access
   An interactive personal-computer program for optimizing the frequency response of linear lumped circuits (CiOpt) is presented. CiOpt has proved to be an efficient tool in improving designs where the inclusion of more ...
  • Class-talk: una guia de conversa per fer classes en una altra llengua 

   Alsina, Montserrat; Giralt Mas, Ma. Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Fortuny Santos, Jordi; Palà Schönwälder, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-07-06)
   Conference report
   Open Access
   Una de les característiques de l’Espai Europeu d’Educació Superior és la mobilitat de l’estudiantat i el professorat, entre diferents universitats i països, i la impartició d’assignatures en una llengua estrangera (AICLE), ...
  • Design and performance comparison of a superregenerative MPSK transceiver 

   Bonet Dalmau, Jordi; López Riera, Alexis; Palà Schönwälder, Pere; Moncunill Geniz, Francesc Xavier; Babí Oller, Albert (2015)
   Conference lecture
   Open Access
   In this paper we present a superregenerative transceiver able to switch among BPSK, QPSK and 8PSK modulations. An HF-band proof-of-concept transceiver is implemented on an FPGA with a minimum of analog circuitry. The ...
  • Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures i el treball en equip 

   Bonet Dalmau, Jordi; Águila López, Francisco del; Escobet Canal, Teresa; Giménez Pradales, José Miguel; Giralt Mas, Ma. Rosa; Palà Schönwälder, Pere; Sanahuja Moliner, Ricard; Vila Marta, Sebastià (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-02-08)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Aquest projecte té per objectiu millorar l'eficiència en l'aprenentatge introduint la web 2.0 com a eina quotidiana de coordinació del PDI i de treball en equip de l'alumnat. La part més important del projecte consisteix ...
  • Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures: resultats preliminars 

   Giralt Mas, Ma. Rosa; Bonet Dalmau, Jordi; Vila Marta, Sebastià; Palà Schönwälder, Pere; Águila López, Francisco del (2012)
   Conference lecture
   Open Access
   Aquesta comunicació presenta els resultats d'utilització d'un Dipòsit de Material Docent amb les característiques pròpies de l'Open Course Ware, en el primer quadrimestre del nou grau en Enginyeria de Sistemes TIC que ...
  • ENGINYERIA DE SISTEMES 

   Palà Schönwälder, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-23)
   Exam
   Restricted access - author's decision
  • ENGINYERIA DE SISTEMES 

   Palà Schönwälder, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-26)
   Exam
   Restricted access - author's decision
  • Gestión de proyectos TIC: modelo de formación para PYMES 

   Giralt Mas, Ma. Rosa; Companys Pascual, Ramón; Palà Schönwälder, Pere (Asociación Española de Ingeniería de Proyectos, 2010)
   Conference lecture
   Open Access
   La realización de proyectos en empresas es una de sus actividades fundamentales, aunque la clave de su éxito es una buena gestión. Al constatar que algunas pymes no acostumbraban a llevar a cabo una correcta gestión de ...