Now showing items 1-20 of 91

  • 12. BLOQUE II Debate. 

   García-Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta; Coll López, Jaime; Moreno Sanz, Joan (2019-11-14)
   Audiovisual
   Open Access
  • A Methodology for assessing the impact of living labs on urban design: the case of the furnish project 

   Aquilué Junyent, Inés; Caicedo, Angélica; Moreno Sanz, Joan; Estrada Romeu, Miguel Ángel; Pagès Giralt, Laia (2021-04-20)
   Article
   Open Access
   This paper presents a framework to support the assessment of urban design projects through Urban Living Labs (ULLs). The framework is based on the Tactical Urbanism (TU) practices and involves the use of Mobile Urban ...
  • Alt Berguedà. Proposta ciutat de Valls 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...
  • Architecture learning environments: pedagogy and space in the Universitat Politècnica de Catalunya's Sant Cugat Campus 

   Moreno Sanz, Joan; Franquesa Sànchez, Jordi (2023-07-20)
   Article
   Open Access
   The qualitative improvement of learning spaces in higher education has oftenbeen linked to the technicalization of classrooms, and to the dissolution of thephysical and temporal framework of teaching. The main objective ...
  • Arinaga : planificación del paisaje energético 

   Estany, Andreu; Moreno Sanz, Joan (Fundación Esteyco, 2016-05-01)
   Part of book or chapter of book
   Restricted access - publisher's policy
   Hay territorios privilegiados donde los paisajes, además de bellos, son ricos en recursos. La isla de Gran Canaria es uno de ellos, y el viento uno de sus principales activos. En ocasiones, la explotación de los recursos ...
  • C.I.L. Barcelona: el Corredor Infraestructural del Llobregat 

   Moreno Sanz, Joan (RIURB Editores, 2013-10)
   Article
   Open Access
  • Cal Casas 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...
  • Cantonades metropolitanes, racons domèstics: sobre la condició d’urbà de l’espai de la mobilitat 

   Moreno Sanz, Joan (Grup de Recerca en Urbanisme. Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
   Article
   Open Access
   Les xarxes del transport esdevenen elements estructurants per al desenvolupament del territori metropolità. Sovint els criteris per al disseny d’aquestes xarxes es basen en la seguretat dels usuaris i l’eficiència ...
  • Carrers del món 

   Moreno Sanz, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
   Conference lecture
   Open Access
   Iniciativa de treball col·laboratiu en l’àmbit del planejament urbanístic mitjançant l’entorn virtual Atenea. Adreçat a les aules de taller de l’assignatura d’Urbanística de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (vialitat). ...
  • Catàleg de l'exposició Desenvolupament rural. Territori, patrimoni i noves habitabilitats. El Berguedà 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). Col·laboració en la maquetació: ...
  • Cerdanya. Diagnòstic 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...
  • Cerdanya. Proposta reconeixent els valors del territori 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...
  • Connectivitat 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...
  • Cooperació per a la repoblació 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...
  • Corones productives: dinamització del territori 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...
  • Cuatro lecciones sobre el Randstad-Holland 

   Moreno Sanz, Joan (2014)
   Article
   Open Access
   The Dutch delta, at the confluence of the courses of the Rhine, Meuse and Scheldt rivers, is the paradigmatic territory of networks from the earliest stages of the human settlement. In an unsteady landscape, made up of a ...
  • De la resistencia a la resiliencia: nuevos paradigmas en la gestión del agua en los Países Bajos 

   Moreno Sanz, Joan (Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2021-01-27)
   Article
   Open Access
   Los deltas fluviales son uno de los ecosistemas más prósperos y a la vez amenazados de la Tierra. Los efectos del cambio climático comprometen el frágil equilibrio ambiental de las llanuras deltaicas y a la vez, la seguridad ...
  • De la terra, per la terra 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...
  • Desenvolupament rural. Territori, patrimoni i noves habitabilitats. El Berguedà 

   Bardí Milà, Berta; Moreno Sanz, Joan (2021-09-19)
   Image
   Open Access
   Comissaris de l'Exposició: Berta Bardí Milà (Departament de Projectes Arquitectònics ETSAB | UPC) i Joan Moreno Sanz (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori ETSAB, ETSAV | UPC). El 25% dels municipis de Catalunya ...