Now showing items 1-20 of 31

  • Automatització d'un sistema de gestió d'aparcament d'una àrea urbana per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 

   Cugat Mauri, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte consisteix en la utilització d’una Raspberry Pi 3 model B + com a element principal per a realitzar un sistema de visió per computador per a la detecció de matrícules. Aquest sistema permetrà juntament amb una ...
  • Automatització d'un tren de rentat de cotxes 

   Fontanella Castaño, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte es basa en l’automatització d’un tren de rentat de cotxes, el qual està compost per una sèrie d’etapes com poden ser netejat, encerat i assecat del vehicle. El rentat de cotxes, el qual està ubicat a Ripoll, ...
  • Automatización de un proceso industrial de la industria farmacéutica 

   Palma Moreno, Jonathan; Jiménez Romera, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este TFG es un trabajo conjunto realizado por dos estudiantes, Francisco Jiménez Romera y Jonathan Palma Moreno, el cual consiste en la implementación de un autómata programable con la finalidad de automatizar un proceso ...
  • Control y simulación de un proceso industrial 

   Vidal Sánchez, Román (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’automatització industrial empra sovint tecnologies per a controlar i monitorar els processos, equips i màquines industrials de tasques repetitives. Aquesta disminueix els costos de producció utilitzant robots, equips ...
  • Creació d'un mòdul de procediments quirúrgics mitjançant business intelligence 

   Hidalgo Fuentes, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Consistirà en el disseny d'una plataforma mitjançant el programa QlikView que permetrà analitzar episodis hospitalaris de tipus quirúrgic.
  • Desenvolupament d'un Datalogger aplicat al sector de l'automoció 

   Meijer Farssac, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Desenvolupament d’un Datalogger des del disseny i requeriments del departament de qualitat fins a la implementació en el procés per tal de millorar els temps al anàlisis postproducció de vehicles amb falles. Podem veure ...
  • Desenvolupament d'un sistema business intelligence al sector de l'automoció 

   Oliver Caraballo, Joan Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Kostal Eléctrica
   Tot i la importància de disposar de sistemes automàtics en empreses, les eines que et permeten analitzar el seu funcionament,marcaran l’evolució de la indústria en els pròxims anys. En aquest documentes ...
  • Design and implementation of a secondary battery pack for an e-scooter 

   Serrano Deulonder, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This document describes the design and implementation of a battery system for e-scooters with the aim of increasing their autonomy. Based on a model based on the main characteristics of the e-scooters most used today, a ...
  • Design and implementation of a smart car park 

   Medina Ramírez, Hector-René (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball es dissenya i s'implementa un pàrquing intel·ligent, l'estructura del qual és circular i disposa d'una plataforma giratòria al centre que és l'encarregada de dipositar i recollir els vehicles. El Software ...
  • Diseño e implementación de un prototipo de patinete eléctrico deportivo 

   Maldonado Navarro, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball té per objectiu l'estudi i el disseny d'un patinet elèctric d'altes prestacions a través de la modificació del xassís i electrònica d'un patinet ja existent al mercat. La modificació té origen en la primera ...
  • Disseny i control de l'automatització d'un procés industrial de soldadura 

   Mateo Quejigo, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest document s’exposa el projecte d’automatització d’un procés industrial de soldadura. En el projecte es dissenya un programa de lògica que s’implementa al PLC L16ER del fabricant AllenBradely. La programació ...
  • Disseny i implementació d’un sistema automàtic 

   Piqueras i Bàrcia, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquesta tesis descriu el procés seguit per a decidir quin tipus de projecte es vol realitzar, partint d’unes idees principals i buscant els pros i contres de cada una d’elles, la recerca de competència fent un estudi de ...
  • Full Cost Optimization SEAT 

   Gonzalez Torres, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En un proyecto de automoción siempre se pueden optimizar costes para obtener un precio unidad más económico. Por ese motivo, constantemente se realizan estudios para mejorar aspectos que afectan directamente en ese valor ...
  • Gestión de best practices para optimizar recursos en futuros proyectos 

   Gutiérrez Sánchez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Se creará un sistema el cual gestione las lecciones aprendidas durante el transcurso de un proyecto para que se puedan optimizar recursos en futuros proyectos. Con esta gestión se buscará facilitar la información de las ...
  • Herramienta de monitorizado y control de solicitudes de compra 

   Nogales Patiño, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   SEAT S.A.
   Este trabajo está enfocado a desarrollar una herramienta capaz de facilitar la consulta de información procedente de aplicaciones de seguimiento financiero internas de la empresa (SEAT S.A.).
  • Implementación de una herramienta de gestión de riesgos de proyectos de IT SEAT S.A. 

   Rebolo Rebolo, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En la gerencia Tecnologías de la Información y Sistemas de SEAT S.A. se gestionan todos los proyectos que se desarrollan dentro de la compañía. Se trata de hacer un seguimiento de cada uno para que se cumplan los acuerdos ...
  • Integración de un sistema de gestión de almacenes en la planta de valorización energética en la empresa de TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS S.A. (TERSA) 

   Prat Padilla, Janina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Maquina de bebidas automatica 

   Jiménez Fernández, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta memòria inclou la programació en llenguatge Arduino, l'aplicació mòbil en sistema android i la simulació mitjançant la interfície gràfica i diagrama de blocs de Labview d'una màquina de begudes automàtica. A més, ...
  • Matriz ILUO ampliada desarrollada con Mendix 

   Polo Durán, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Siemens Mobility S.L.
   Un procés industrial té com a objectiu principal la seva eficiència en tot moment. Per això, cal garantir, entre altres coses, la formació adequada de les persones que treballen en cadascuna de les etapes de la ...
  • Mejora, actualización y montaje de un dron para aplicaciones agrícolas 

   Fosco Tornielli, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball té per objectiu el disseny, muntatge i millora d'un dron per a realitzar aplicacions agrícoles, com ara reg o fumigació. El disseny parteix de les peces d’un quadricòpter molt bàsic, construït en 2017, ...