Now showing items 1-14 of 14

 • Accessibility and universal design: motorization and improvement of a wheelchair 

  Siegfrids, Ludwig; Stepputtis, Jan; Berthomieu, Charlotte; Binnema, Maurits; Marin, Adina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Using electric power wheelchairs improves the mobility, independence and autonomy of many disabled patients and elders. But for every using group there are different needs and requirements that needs to be meet, such as ...
 • Algoritmes per a una arquitectura Fog to Cloud distribuïda 

  Mestres Esteve, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-03)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La internet de les coses (IoT) està agafant cada cop més protagonisme i amb el desenvolupament tecnològic actual, comencen a emergir nous conceptes d’arquitectura de xarxa perquè la gran quantitat de dispositius implica ...
 • Creació d'un entorn virtual mitjançant una engine 3D per a la simulació de Smart Cities 

  Espinosa Yxart, Víctor; Guillem Fragoso, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest treball és desenvolupar una plataforma virtual en tres dimensions que permeti estudiar i provar models de gestió d'una ciutat sota el paradigma de les Smart Cities. Algunes de les coses que veurem ...
 • Creació d’un gestor d’inventari via web 

  Motos González, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte tracta sobre la creació d’una aplicació de l’àmbit informàtic, concretament una aplicació web. Al llarg del treball veurem la planificació, el disseny i la implementació d’aquest gestor d’inventari via ...
 • Creació i software de gestió de base de dades per l'equipament dels fisioterapeutes del Garraf (EAP) 

  Marfil Blay, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Equip d'Assessorament Psicopedagògic del Garraf
  “FG, Fisios Garraf” és una aplicació web resultat del Projecte de Fi de Carrera de l’estudiant David Marfil Blay en la titulació d’Enginyeria Tècnica en Inform{tica de Gestió. Neix d’una de les propostes de PFC oferides ...
 • Creación de un clúster/cloud a partir de Raspberry Pi 2 para un sistema distribuido 

  Hernández Villahermosa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este trabajo se ha llevado a cabo dentro del marco tecnológico de las Smart City. Los objetivos principales del proyecto son plantear una estructura teórica de sistema distribuido mediante placas Raspberry Pi 2 para una ...
 • Development of a virtual pet that promotes a healthier lifestyle 

  Sanchez Monera, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Walking is one of the best exercises one can do and provides both physical and mental benefits, but even then, some of us would like a way to persuade ourselves to be more active. Thus, the idea to create a virtual pet ...
 • Fog - Applying blockchain to secure a distributed set of clusters 

  Marcer Albareda, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-02)
  Master thesis
  Open Access
  5G has already been presented and shown in major congresses, thus it’s just a matter of time that this technology comes to the enterprise and public usages. Therefore, we can affirm that we are moving towards a world where ...
 • HP Multicolour digital pen 

  Chappell, Daniel; Rodríguez Arizpe, Maria Fernanda; Vanheel, Brian; Cristina Dona, Mihaela; Hazirah, Nurul (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • HP Multicolour digital pen 

  Banim, Edward; Camps Sereix, Julià; Margaux, Joetzjer; Ruda, Joaquín; Vendelstrand, Anton (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  There are many digital pens on the market; however, none of them have more than one colour integrated into their body. The “HP Multicolour Digital Pen” project consists of designing and creating a working prototype of a ...
 • Mechanisms for service-oriented resource allocation in IoT 

  Souza, Vitor Barbosa Carlos de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-10)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Albeit several IoT applications have been recently deployed in several fields, including environment and industry monitoring, Smart Home, Smart Hospital and Smart Agriculture, current deployments are mostly host-oriented, ...
 • Multi-subject communication interface for phychophysical experiments 

  Llobet Herranz, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Hospital Sant Joan de Déu
  El Software desenvolupat és una aplicació d'escriptori del projecte de fi de carrera de l'estudiant Sergi Llobet Herranz en la titulació d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. Neix a partir d'una petició per ...
 • Security architecture for Fog-To-Cloud continuum system 

  Kahvazadeh, Sarang (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-11-12)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Nowadays, by increasing the number of connected devices to Internet rapidly, cloud computing cannot handle the real-time processing. Therefore, fog computing was emerged for providing data processing, filtering, aggregating, ...
 • Teseus project 

  Petersen, Simone; Marsà Bou, Joaquim; Chen, Kuan Wei; Arriaga, Lorena; Aleixendri, Joan Josep (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project, TESEUS, is being carried out within the umbrella of the ongoing Urban Node study and focuses on the development of a computational system capable of handling a huge amount of data received from urban nodes ...