Now showing items 1-20 of 47

  • Aixecament arquitectònic i proposta de rehabilitació i canvi d'ús de la casa can Jordi-Pau 

   Arboix Salvadó, Jordi; Valencia Barrangán, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present document té com a objecte el desenvolupament d’una proposta de rehabilitació i obra nova per a canvi d’ús de la Casa Can Jordi-Pau per adaptar-la a les funcions d’hotel i restaurant de caràcter rural, per a un ...
  • Aixecament de plànols de la finca vinícola La Riba, estudi de les patologies i proposta per a restaurant 

   Jané Playà, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Des d’un bon principi la meva intenció era poder fer un projecte final de carrera relacionat amb la línia que havia estudiat, la línia C. Després d’estar buscant un projecte que em pogués interessar em va venir a parar a ...
  • Aixecament i proposta de rehabilitació de la masia "Can Miquel Deltoi" 

   Muñoz Peñalba, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Els objectius principals del projecte es centren la realització de l’aixecament de plànols de l’edifici, ja que no es disposa de cap tipus de documentació gràfica sobre la que poder treballar, fer un estudi de les lesions ...
  • Aixecament, rehabilitació i proposta de canvi d'ús de la Masia Cosme del terme municipal del Donzell 

   Solsona Vidal, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present Projecte Tècnic d’Aixecament, rehabilitació i canvi d’ús de la Masia del Cosme, ve motivat per a realització del Projecte Final de Carrera dels estudis d’Arquitectura Tècnica a l’Escola Politècnica Superior ...
  • Ampliació de sitges de la fàbrica Uniland a Santa Margarida i els Monjos 

   Peray Puig-Pey, Bárbara de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La labor que he estat desenvolupant durant el període de realització del meu projecte final de Carrera d’Arquitectura Tècnica, ha estat de Cap de Producció, altrament dit, ajudant del Cap d’obra; formant part del ...
  • Anàlisi, adaptació i canvi d'ús d'edifici històric de Tarragona conegut com "La Chartreuse" a centre lúdic-cultural 

   Anguela Queralt, Marc; Valle Serrano, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’antiga fàbrica de la Chartreuse s’ubica en la parta baixa de la ciutat de Tarragona, entre els carrers Smith, Vapor, Castaños i Doctor Zamnehoff, tocant a les cèlebres “Cent Escales”. El seu accés es fa per una porta ...
  • Canvi d'ús d'un habitatge disseminat a casa de colònies a la urbanització Fussimanya (Tavèrnoles) 

   Solís Pallarés, Laureano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El treball a desenvolupar és el canvi d’ús d’un habitatge disseminat a casa de colònies. L’edifici que actualment es dedica a ús residencial, està situat en el terme municipal de Tavèrnoles, província de Barcelona. En ...
  • Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable de Sant Pere de Vilamajor 

   García Fèlix, Antoni; Pascual Sabé, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El Projecte Final de Carrera "Catàleg de construccions en sòl no urbanitzable" desenvolupa un treball coordinat amb l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Aquest consistori va iniciar el projecte del catàleg seguint les ...
  • Estudi constructiu i proposta d'intervenció de la rectoria de Pallejà 

   Coca Armengou, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball que teniu a les mans és un projecte final de grau de l’enginyeria de l’edificació, el qual estudia l’estat actual de la rectoria de Pallejà i el pati exterior de la finca, i proposa la intervenció per a incluir ...
  • Estudi constructiu i proposta de canvi d'ús de l'edifici Sindicat Agrícola de Sant Quirze del Vallés 

   Alcántara Soteras, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest Treball Final de Carrera té com a objectiu l'estudi constructiu i canvi d'ús de l'edifici Sindicat Agrícola de Sant Quirze del Vallès, construït l'any 1917, d’estil arquitectònic corresponent al cooperativisme ...
  • Estudi constructiu i proposta de canvi d'ús dels edificis de la finca de Son Gras 

   Camps Camps, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del present treball és estudiar l’estat actual dels edificis que formen la zona habitable de la finca de Son Gras i realitzar una nova proposta de rehabilitació enfocada cap a un canvi d’ús cap a hotel rural ...
  • Estudi constructiu i proposta de rehabilitació de la Masia Cal Mata ( Albinyana ) 

   Muñoz Aragón, Sergi; Solé Alcàcer, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest treball és explicar l’evolució històrica de la masia Cal Mata i del seu entorn, analitzar quin és el seu estat actual, realitzar l’aixecament gràfic inexistent fins ara i realitzar una proposta de ...
  • Estudi de canvi d'ús de l'edifici situat al carrer de Sant Francesc 11 de Manresa, per tal de transformar-lo en una residència d'estudiants 

   Vila Murgui, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudi d’un canvi d’ús de l’edifici situat al carrer Sant Francesc 11 de Manresa per tal de transformar-lo en una residència d’estudiants, és el títol que dona nom al present treball. En aquest treball s’estudia donar ...
  • Estudi de rehabilitació de la masia Ca l'Umbert 

   Rodríguez García, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Projecte de Final de Grau tracta de l‟estudi de l‟evolució històrica, diagnosis, intervenció, proposta de rehabilitació i reforma de la masia de “ Ca L‟Umbert “ de Montgat, municipi de la comarca del Maresme. La ...
  • Estudi de rehabilitació i canvi d’ús de Casa Millan 

   Panizo Heredia, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu primer l’elaboració de l’aixecament gràfic de Casa Millan, una casa unifamiliar del segle XIX ubicada a la vila d’Espluga de Serra, dins del municipi de Tremp. El segon objectiu del ...
  • Estudi gràfic de l'execució de la casa Subirats 

   Bertran Vilanova, Julià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball de final de carrera ha estat enfocat a realitzar un seguiment gràfic del procés constructiu d'una vivenda unifamiliar molt característica. Primerament cal fer referència que aquesta vivenda està dissenyada ...
  • Estudi històric, constructiu i proposta d'adequació de l'ús actual de L'Alqueria Cloèlia de la localitat de Cardedeu ( Barcelona ) 

   Soler Botija, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Tot i haver passat infinitat de vegades per davant de l’Alqueria Cloèlia, mai m’havia parat a observar i apreciar les característiques singulars d’aquest edifici. Va ser anys més tard, ja iniciats els meus estudis ...
  • Estudi històric-constructiu i aixecament gràfic de la masia "Can Martí del Mas Roig" de Sant Pere de Ribes 

   Hernández Albà, Anna Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-12-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte de final de grau es basa en la representació gràfica de la masia Can Martí del Mas Roig (Fig.1) construïda l’any 1870. La intenció primera és la de digitalitzar i deixar constància de la masia a través ...
  • Estudi històrico-constructiu de rehabilitació per a turisme rural de la masia Can Miret 

   Puchol Masero, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Després d’haver cursat la línia d’intensificació B “Edificació”, he cregut convenient que el meu projecte de final de carrera sigui un estudi amb les seves conseqüents propostes d’intervenció d’un edifici, en el qual pugui ...
  • Estudi histórico-constructiu i proposta de rehabilitació, per a turisme rural, de la masia "Cal Pau", de Vallcebre 

   Fuster Maldonado, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En la present memòria constructiva corresponent al mas de Cal Pau, es presenta una memòria consistent en un model de fitxes, que segueixen un model de guió de treball escollit per al present treball. Aquest consisteix ...