Now showing items 1-20 of 47

  • Aplicacions per PLC d’alta disponibilitat per Ethernet 

   Puigmartí Catalá, Clàudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   ABB
   Molts processos industrials fan ús de PLCs pel control i automatització de maquinaria. D’aquests processos molts necessiten estar en funcionament continu i sense patir interrupcions, ja que una aturada en el procés podria ...
  • Aplicació de Machine Learning per a la detecció i classificació de productes agrícoles 

   Fresnedoso Moreno, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es detalla el desenvolupament d’un algoritme de Machine Learning perquè mitjançant tècniques de processament d’imatges detecti i classifiqui productes agrícoles en fotografies. Per tant, es tracta d’un ...
  • Aplicació web per a plataforma mòbil amb braç robòtic articulat 

   Timoneda Campderrós, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte que aquí es presenta es vol focalitzar en el muntatge d’un robot mòbil i el disseny de la interfície que permet un control remot. Es tracta doncs d’un treball amb un rerefons majoritàriament pràctic, i pretén ...
  • Aplicación de inteligencia artificial para la detección de marcas viales en la conducción autónoma 

   Delgado De La Iglesia, Sonia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-12)
   Master thesis
   Open Access
   Hoy en día se puede encontrar la Inteligencia Artificial (IA) en gran cantidad de campos, desde asistentes virtuales hasta en las finanzas. La IA está integrada en el día a día de las personas, incluso en sus propios ...
  • Aplicación docente multimedia de amplificadores operacionales 

   Pueyo Villar, Pablo; Rojas Ramos, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aplicación para vigilancia de entornos agrícolas con UAVs y procesado de imagen (desarrollo servidor web) 

   De Blas Canovaca, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto final de grado se ha montado y adaptado un UAV (Unmanned Aerial Vehicle) para que pueda adquirir imágenes áreas y las envíe de manera automatizada a una unidad computacional hardware, que hay implementado ...
  • Aplicación para vigilancia de entornos agrícolas con UAVs y procesado de imagen (Machine Learning) 

   Sanchez Murillo, Jonathan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La finalidad de este trabajo de fin de grado era montar un dron y adaptarlo para el uso de ciberseguridad en los campos de cultivo. Esto se realiza mediante la adquisición de imágenes aéreas y el posterior envío automatizado ...
  • Control de movimiento para robot cuadrúpedo con técnicas de deep learning 

   Colom Rodríguez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El aprendizaje automático (machine learning) es una tecnología emergente que actualmente está experimentando un auge muy significativo. Es por eso interesante profundizar en un campo de la computación con tanto potencial ...
  • Controladora robot humanoide 

   Díez Sánchez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En este proyecto se desarrollará la construcción de una controladora para robot humanoide, y posteriormente la librería facilitando el manejo de sus servomotores. Se tiene como objetivo ampliar las posibilidades de una ...
  • Deep Learning para la conducción autónoma en un circuito personalizado 

   Vitoria Asenjo, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Se estima que en los últimos años los accidentes de tránsito causan más de un millón de muertes en el mundo anualmente. Y entre el 70 y el 90 % de estos están provocados por el factor humano, siendo el resto causado por ...
  • Deep learning per a la detecció d’errades en la fabricació de PCB’s 

   Lira Martí, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte proposa implementar un algoritme de Deep Learningcapac de detectar i classificar si un forat d’una placa de circuit imprès (PCB) està correctament soldat o no, depenent de si hi ha buits en la soldadura o ...
  • Deep Learning per la conducció autònoma de vehicles 

   Montilla Garcia, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Cada any aproximadament 1,35 milions de persones moren per accidents de trànsit, el 94% d’aquests com a resultat d’errors humans. El desenvolupament de cotxes autònoms és un dels àmbits més populars i de moda on s’està ...
  • Deep Learning per la detecció de senyals de trànsit per vehicles autònoms 

   Castelló Garcia, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Durant les ultimes dues dècades es indubtable e innegable l’avenç i la importància que està prenent l’intel·ligència artificial(IA) i l’anàlisi de dades en la societat actual. Durant els últims 10 anys, s’han perfeccionat ...
  • Desarrollo de efectos de sonido mediante técnicas DSP para guitarra eléctrica 

   León Javier, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este trabajo tiene como objetivo la mejora de prestaciones de un pedal de guitarra eléctrica del mercado en base al desarrollo de nuevos efectos de sonido, utilizando técnicas basadas en el procesamiento digital de la ...
  • Desenvolupament d'un drone customitzat per ús en aplicacions d'agricultura 

   Aparisi Cantero, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-21)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest projecte final de màster s’ha muntat i adaptat un dron per a que pugui adquirir imatge aèries i les envií de manera automatitzada a una unitat terrestre remota, que implementa un servidor web. Dintre del àmbit ...
  • Detecció i reconeixement de matrícules per visió artificial 

   Martí Jovell, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-13)
   Master thesis
   Open Access
   El propòsit d’aquest treball fi de màster és el desenvolupament d’un sistema de reconeixement automàtic de matrícules a partir d’un model d’intel·ligència artificial, utilitzant visió artificial i aprenentatge profund. El ...
  • Diseño de red de Smart City para Port de Barcelona 

   Sacie Pastor, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny d'un robot agricultor en l'àmbit de Smart Agriculture 

   San Mateo Franco, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
   Master thesis
   Open Access
   La població mundial hi ha estat augmentant quasi de forma exponencial des de la primera revolució industrial. Aquest increment, sumat a la globalització, ha creat una demanda en augment de tota mena d’aliments, la qual ...
  • Disseny innovador d'un UAV amb ala per l'àmbit marítim 

   Boyer Rosich, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La tesis ”Disseny innovador d’un Unmanned Aerial System (UAV) amb ala per l'àmbit marítim” tracta del disseny d’un UAV capaç de recórrer 150 km en busca de qualsevol tragèdia al mar o oceà, des de vaixells enfonsant-se a ...
  • Estrategia de monitorización en instalaciones productivas de SEAT Martorell 

   Llop Grau, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-17)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement