Now showing items 1-20 of 39

  • Adaptación de un equipo de inertización de fangos a un apagador de óxido cálcico 

   Armengol Gasull, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball, realitzat en col·laboració amb la empresa Sodimate Ibérica S.L. està basat en la transformació de un barrejador MBV 240, dissenyat per al tractament de fangs, en un apagador de calç viva. El lector es ...
  • Aplicació de Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) a l'estudi de sistemes de ventilació lateral per l'eliminació de calor radiatiu en edificis de doble façana de vidre 

   Llobet Vallejo, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’ús de dobles façanes de vidre en edificis comercials ha augmentat significativament en els últims anys, ja que és una opció força atractiva en l’arquitectura contemporània. Aquestes façanes presenten certs avantatges ...
  • Aplicación de la energía eólica para la producción de hidrógeno mediante electrólisis 

   Soriano Sastre, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objecte del present document és estudiar un sistema de producció d'hidrogen fonamentant/basant l'obtenció d'aquest a l'energía elèctrica produïda en un parc eòlic de la província de Barcelona i el posterior procés de ...
  • Caracterització del flux a causa de la interacció rotor-estator en turbomàquines mitjançant CFD 

   Fontanals García, Alfred (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-15)
   Doctoral thesis
   Open Access
   A les turbomàquines pot haver una forta interacció entre els àleps del rodet i les directrius del difusor que afecten la dinàmica del flux i el rendiment estructural de les màquines. Aquest fenomen s’anomena interacció ...
  • CFD studies of reactive flow with thermal and mass diffusional effects in a supercritical packed bed catalytic reactor 

   Mekala, Samuel J. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-03-20)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Packed bed reactors are widely used in various chemical processes. Fundamental understanding of the heat and mass transfer phenomena in the packed beds is essential for better modelling of these processes. Theoretical ...
  • CFD study of the Rotor-Stator Interaction in a Francis turbine 

   Herranz Tomás, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el següent treball de fi de grau, el qual forma part d'un projecte dirigit pel CDIF (Centre de Diagnòstic Industrial i Fluïdodinàmica), es pretén realitzar l'estudi del model geomètric d'un prototip real d'una turbina ...
  • Desarrollo de elementos aerodinámicos del prototipo Formula Student e-tech racing 

   Pérez Ruiz, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desarrollo de método de diagnóstico de daños en turbinas hidráulicas 

   Elizalde Ramos, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El factor de estrés más elevado en las turbinas-bombas, viene producido por la interacción entre el rotor y el estator, conocida dicha interacción como RSI (de sus siglas en ingles Rotor Stator Interaction). ...
  • Design of a cooling system of an electric Formula Student car 

   Castrillo Jiménez, Luis Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The incorporation of an in-wheel motor system to the powertrain of a Formula Student car requires an important previous study for its posterior application. Despite the great advantages that it offers at a dynamical level, ...
  • Double-Skin Façade CFD simulation 

   Velasco Vilanova, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this project, we have modeled and simulated a Double Skin Facade (hereafter DSF), 6 meters wide and 4 high. An average day was calculated for every month with official weather data and ANSYS FLUENT v15’s Solar ...
  • Efecto del ángulo de ataque del aire en los coeficientes aerodinámicos de un alerón 

   Pino Estañol, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar les forces aerodinàmiques generades en el perfil d’ala en funció de l’angle d’atac i contrastar els resultats mitjançant experimentació i simulació.El contingut d’aquest TFG ...
  • Energy efficiency strategies evaluation applied to large logistical warehouses in Mediterranean climates 

   Castrillo Jiménez, Luis Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Energy savings and thermal comfort analyses in industrial buildings are the fundamental elements towards a greenhouse gas emission reduction as well as an increase in energy efficiency of the building’s system. In this ...
  • Estudi aerodinàmic del prototip EV-A – EEBE e-Tech Racing 

   Camprubí Ferrer, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte és el disseny i fabricació del paquet aerodinàmic pel monoplaça elèctric EV-A de l’equip EEBE e-Tech Racing de la temporada 2015-2016. El projecte engloba tot l’aprenentatge acumulat durant ...
  • Estudi CFD del flux turbulent al voltant d'àleps de turbomàquines amb model SAS 

   Vilardell Rigau, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els models matemàtics descriuen amb la màxima precisió possible un sistema per mitjà del llenguatge matemàtic. Els models de turbulència són aquells que volen llegir i predir el comportament d’un fluid, normalment turbulent. ...
  • Estudi d’alternatives de millores tèrmiques en una llar en risc de vulnerabilitat energètica 

   Pàmies Milian, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte és una col·laboració amb Oasiurbà, una entitat sense ànim de lucre. L’objectiu del treball és estudiar el comportament de diferents actuacions en un habitatge del barri del Raval, a Barcelona. El programari ...
  • Estudi energètic d'un habitatge en risc d'exclusió social al barri del Raval 

   Olives Verger, Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte forma part d’un estudi en col·laboració de l’ONG Oasiurbà, una associació que defensa el dret a l’habitatge des d’una dimensió tècnica i jurídica. Concretament, l’estudi en qüestió forma part d’una ...
  • Estudio aerodinámico y simulación CFD de un balón de fútbol americano 

   Lameiras De Carvalho, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo trata de las fuerzas de resistencia aerodinámica que se producen cuando un objeto se desplaza a través de un fluido o viceversa, en este caso el fluido que se estudia es el aire. Para ello se explican los ...
  • Estudio CDF de la eficiencia térmica en una vivienda con riesgo de pobreza energética 

   Muñoz Estoquera, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En colaboración con OasiUrbà, una ONG que estudia la vulnerabilidad energética de viviendas en Barcelona para llevar a cabo reformas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida; se ha empezado un estudio de ...
  • Estudio CFD de diversos perfiles alares 

   Tejada Lanusas, Alexis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se pretende realizar un estudio CFD de distintos perfiles alares de avión a partir del programa informático fluent, distribuido por ansys. Este nos permitiría simular los distintos perfiles alares en ...
  • Estudio CFD del flujo turbulento alrededor de álabes de turbomáquinas con modelo TRANS SST 

   García Villanueva, Amanda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte es porta a terme amb l’objectiu de realitzar el calibratge del model de turbulència TRANS SST mitjançant mètodes basats en la simulació de fluids computacional en un perfil hidrodinàmic concret. Estudiant ...