Now showing items 1-20 of 24

  • Diseño de una balsa de riego en Algayón. Huesca 

   Carrasco Lora, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Disseny d’una bassa de regulació de reg de aproximadament 60000 m3 de volum que subministra a una comunitat de reg cobrint 5 dies de necessitat d’aigua. La bassa s’abasteix d’una sèquia del Canal d’Aragó i Catalunya i ...
  • Diseño de una central de producción de calor mediante biomasa 

   Barraza Macho, David Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Una casa espanyola consumeix a l'any 9.922 quilowatts-hora (kWh), que equivalen a 0,85 tones de petroli. Els habitatges unifamiliars dupliquen la despesa d'energia (15.513 kWh com a mitjana anual). La principal despesa ...
  • Diseño de una marquesina autónoma para autobuses 

   Hidalgo Martinez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi del disseny i instal·lació d’una marquesina autònoma per autobusos. El procés s’inicia amb el càlcul de la marquesina mitjançant el programa de càlcul Cype 2012.e, on amb la ...
  • Diseño y análisis estructural de una grúa para izado de embarcaciones de hasta 7 TN 

   Vega Mesa, Jose Benito (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu del projecte és el disseny d'una grúa destinada a la manipulació i elevació d'embarcacions fins una tara màxima de 7 TN. Té com a característica principal que esta formada per una ploma ancorada a una columna ...
  • Diseño y verificación del sistema de control de temperatura y evacuación de humos mediante la aplicación de modelos informáticos de simulación 

   Bracero Rodríguez, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El humo es uno de los principales factores de mayor riesgo que puede ocasionar pérdidas de vidas en caso de incendio en cualquier tipo de situación, establecimiento, etc. Por ello es altamente importante diseñar un sistema ...
  • Disseny d'un Kart 

   Altarriba Subirana, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu del projecte és dissenyar les parts estructurals per un kart de la categoria Kz1. Totes aquestes parts estan sotmeses a unes restriccions per part de la CIK-FIA, i ens hem tingut que adaptar a ...
  • Disseny d'una minicentral hidroelèctrica al canal de Saidí (Osca) pk 2.5 

   Segués Borràs, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Instalación de una minicentral hidroeléctrica en el río de Matarraña 

   Zurita Suñer, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-20)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En este proyecto se llevará a cabo la instalación de una minicentral hidroeléctrica en el río Matarraña. Este esta situado en la provincia de Teruel, nace en los puertos de Beceite y desemboca en el Ebro justo antes de ...
  • Optimització del sistema de suspensió d’una motocicleta elèctrica de competició 

   Vidal Doménech, Roderic Alfons (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte, l’autor presenta el procés de càlcul i validació del disseny del tren posterior d’una motocicleta de competició 100% elèctrica. El principal objectiu és obtenir un conjunt de sistema de suspensió posterior ...
  • Pabellón polideportivo 

   Pinillo Rodriguez, Higini; Sanchez Fernandez, Miguel Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objeto del proyecto es profundizar en las asignaturas de especialización en estructures e instalaciones industriales cursadas a lo largo de la carrera, y con la intención de manejar programas informáticos aplicables ...
  • Projecte de central hidroeléctrica a la Vall de Boi 

   Porta Almagro, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tractarà sobre el disseny de una minicentral hidroelèctrica a la Vall de Boí. La central estarà ubicada a la conca del riu Sant Nicolau que es troba a la comarca de l’Alta Ribagorça, província de ...
  • Projecte de minicentral hidroeléctrica al riu Manyanet 

   Blanch Pujol, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte tracta sobre el disseny i construcció d’una minicentral hidroelèctrica, situada en el riu Manyanet (Lleida), afluent del Flamisell. En aquest projecte es duu a terme el disseny del assut de derivació, la ...
  • Projecte de nau amb elevador per a concessionari de vehicles 

   Saumell Servent, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el projecte que es presenta a continuació es fa un càlcul i un posterior dimensionament de les instal·lacions d’ aigua, contra incendis, electricitat i il·luminació, i l’estructura d’una nau de dues plantes sobre ...
  • Proyecto de concesionario de automóviles 

   Carvajal Rojas, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Proyecto de depuradora para localidad de 1200 habitantes 

   García Ceprián, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document és el projecte d'una depuradora d'aigües residuals per a una població de 1200 habitants. En concret la localitat escollida per a la futura depuradora serà El Pla del Penedès, província de Barcelona. En ...
  • Proyecto de hangar para helicópteros en Viladecans junto a sector aeroespacial 

   Dulcet Belmonte, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte tracta del disseny estructural i d’instal·lacions d’un hangar habilitat per allotjar tres helicòpters d’us civil. Aquest estarà ubicat a Viladecans a prop del nou sector aeroespacial que està encara ...
  • Proyecto de implantación de una nave industrial dedicada a la producción de artículos de plástico por inyección en Argentona 

   Ródenas de Martín, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte de final de carrera consisteix en la implantació d’una nau industrial dedicada a la producció de articles de plàstic per injecció. La nau esta situada a Argentona, a uns 40 kilòmetres de Barcelona, en una ...
  • Proyecto de minicentral hidroeléctrica en el PK 90+400 del canal de Aragón y Cataluña 

   Vizuete Ponce, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte es basa en el disseny i la construcció d’una minicentral hidroelèctrica situada al punt quilomètric 90+400 del canal de reg d’Aragó i Catalunya, concretament a Lleida. Per a la seva iniciació, s’avalua ...
  • Proyecto de minicentral hidroeléctrica en el río de Sall 

   Ballesteros Domenech, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta el disseny, càlcul i construcció de tots els elements necessaris per l’instal·la cio d’una minicentral hidroelèctrica en el riu de Sall situat al Pallars Sobirà (Lleida) pertanyent a la conca de ...
  • Proyecto de un almacén autoportante para paletización 

   Ruiz Lara, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document exposa el projecte d’un magatzem autoportant per paletització, el qual consistirà en una zona d’emmagatzematge per albergar europalets de 1000kg i una zona d’expedicions amb molls de carrega per la ...