Now showing items 1-17 of 17

  • Acondicionamiento de una nave industrial dedicada a la elaboración de platos precocinados 

   Pinto Muñoz, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica, de ventilació, d’ il·luminació, de protecció contra incendis, instal·lació frigorífica, el ...
  • Anàlisi de l'eficiència de la generació de neus de l'estació de Baqueira Beret 

   Nart Castet, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’Anàlisi de l'eficiència de la generació de neu a la estació de BAQUEIRA BERET tracta sobre un anàlisi de components principals del consum dels canons de neu, on es busca la reducció de dades per tal de poder observar si ...
  • Cargador de batería para vehículos 

   Logroño Diéguez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto describe el proceso de diseño y simulación de un cargador de batería para vehículos eléctricos. Los primeros capítulos realizan un breve repaso a la historia del vehículo eléctrico. A continuación, se muestra ...
  • Carregador inalàmbric per inducció 

   Aran Rayés, Gerard; Clar López, Francesc; Giró García, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En els darrers anys, la nostra societat ha experimentat una revolució en el nombre de dispositius electrònics. Això ens provoca un problema de comoditat alhora de manipular-los. Per reduir aquest problema proposem un ...
  • Cogeneració per biomassa en una masia aïllada 

   Vicente Sanchez, Isis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Els continguts principals d’aquest projecte són el disseny i dimensionat d’una instal·lació elèctrica, calefacció i Aigua Sanitaria Calenta (ACS) les quals seran alimentades gràcies a un sistema de micro-cogeneració per ...
  • Electrónica de potencia y control de un motor conectado a una célula de combustible 

   González Zardoya, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte explica el funcionament dels principals components elèctrics i electrònics d'un vehicle elèctric. Es posa l'accent en l'esquema d'alimentació el qual està composat per una cèl·lula de combustible ...
  • Estudi i anàlisi del consum elèctric d'edificis d'ús universitari 

   Pereira Martínez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball es centra en l’estudi de senyals de consum elèctric d’un edifici universitari mitjançant unes funcions anomenades wavelets. Es presentaran diverses d’elles, encara que s’utilitzarà en tot moment la ...
  • Estudio del control de la tracción de un vehículo eléctrico 

   Suitino Donoso, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s´analitza el comportament dinàmic del sistema de tracció d´un vehicle elèctric de batería (BEV). Mitjançant la eina Simulink i altres paquets inclosos al programa MATLAB, es desenvolupen una sèrie de ...
  • Gestión de la eficiencia energética de una microrred en un edificio de oficinas 

   Cruz Pérez, Víctor de; Sánchez Picciotti, Jorge H. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest document es presenta la metodologia a realitzar per a l'estudi de l'eficiència energètica en un edifici a partir de l'ús de les energies renovables. Per a això, primer de tot es detalla el procés a seguir per ...
  • Instalaciones de una fábrica de mecanizado por deformación plástica 

   Segura Martin, Cristobal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte trobem el disseny d’una instal·lació elèctrica, tenint en compte totes les lluminàries, cablejat, proteccions, plantejament i distribució. En segon lloc, tenim el dimensionament d’un sistema de conduccions ...
  • Instalación de una nave de almacenaje de ropa 

   Vique Lorenzo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte es basa en la descripció, el disseny y el càlcul de la instal·lació elèctrica, la instal·lació contra incendis i la instal·lació fotovoltaica de una nau d’emmagatzematge de roba esportiva. En aquest ...
  • Pasarela de embarque de pasajeros: modificaciones 

   Martín Molina, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte es afegir un moviment de translació a una passarel·la portuària d’embarcament de passatgers, la qual, estava inutilitzada degut a la seva incapacitat per variar la seva posició en el ...
  • Plataforma de simulació de generadors eòlics 

   Armenteros Martínez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la present memòria es presenta una plataforma de simulació de generadors eòlics, amb l’objectiu de ser utilitzada com aplicació docent. En primer lloc, el lector podrà endinsar-se en una introducció sobre l’energia eòlica, ...
  • Projecte d'instal·lacions d'un habitatge rural a menorca 

   Ortiz Pérez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte que es presenta a continuació, realitza el disseny sobre un conjunt d’instal·lacions d’un habitatge rural situat a Menorca. És un habitatge que està totalment aïllat, ja que es troba en mig de la muntanya, per ...
  • Protocolo de inspección para baja y alta tensión 

   Jiménez Guandián, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este TFG llamado protocolo de inspección para baja y alta tensión, tiene como objetivo la facilitación a la hora de comprender el procedimiento que se tiene que seguir a la hora de realizar una inspección eléctrica. En ...
  • Seguidor solar amb hardware de baix cost 

   Solà Vázquez, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Electricitat Integral
   El present treball de final de grau té per objecte la realització d’un primer prototip de seguidor solar amb hardware de baix cost, on es farà una sèrie de proves i assajos per tal de determinar la seva viabilitat. Aquest ...
  • Tractive system simulation of a Formula Student Car 

   Villegas Vidal, Alvar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’analitza el comportament estàtic d’un sistema de tracció elèctrica complert per a un cotxe de Formula Student. Mitjançant la eina Simulink del programa Matlab, es realitzen una sèrie de simulacions en ...