Ara es mostren els items 1-15 de 15

  • Aprenentatge Servei a través de la Tecnologia 

   Salcedo Rahola, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-01)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   El present TFM parteix de l'interès en investigar i documentar el funcionament de l'Aprenentatge Servei a les escoles a través de la Tecnologia, tot procurant aportar propostes de modificació i/o millora. Els objectius ...
  • Avaluació de la competència digital en un centre de secundària 

   Sanchez i Cirera, Montse (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-20)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   L'ànim d'aquest treball és trobar la manera d'avaluar la competència digital dels alumnes d'un centre de secundària de Catalunya. Per contextualitzar-ho, hem analitzat com la competència digital ha penetrat en les institucions ...
  • La ciència-ficció com a element d'inspiració de la tecnologia i motivació de l'alumnat 

   Viedma Cuesta, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Analitzar la percepció que tenen els alumnes de la ciència ficció i investigar quines són les formes en que es relacionen amb ella. Aquesta anàlisi ha d'orientar en l'ús de material didàctic per buscar les formes més ...
  • La deconstrucció de l’aula. Proposta de recursos tècnics i didàctics per a l’aplicació del model de “Classe Invertida” (Flipped Classroom) 

   Garcia Madero, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   La utilització del model de classe invertida ja es coneix abans de l’any 2000, però va començar a fer-se popular arrel de l’experiència de dos professors de secundària a Colorado (Estats Units) l’any 2007. El concepte ...
  • Educació 360: Educació a temps complet. Estudi de cas d’un municipi de 8000 habitants 

   Bartolomé Fernández, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-17)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Els infants i adolescents aprenen al llarg i ample de la vida, en tots els espais i en tots els seus temps. Aprenen a l'escola o a l'institut, però també aprenen fent activitats extraescolars, fent esport, de vacances amb ...
  • Educació Audiovisual a l'aula de Tecnologia 

   Amargant Bosch, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-19)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   La divulgació té bàsicament dos factors: el coneixement i la capacitat de transmetre'l correctament. El llenguatge audiovisual i divulgatiu compta amb elements que poden potenciar l'aprenentatge competencial de la tecnologia, ...
  • Experiència docent sobre l’aprenentatge de la tecnologia en anglès. 

   Besé Prats, Ana Pilar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Català: Avui en dia, una de les mancances més importants de la societat d’aquest país dins del món globalitzat en el que es viu, és la manca de coneixement d’una tercera llengua i en concret, de l’anglès. Així, l’alumnat ...
  • Learning spaces. Innovant els llocs d’aprenentatge en els centres educatius catalans 

   Corbella Jordi, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Learning spaces. Innovant els llocs d’aprenentatge en els centres educatius catalans. Es proposa la innovació dels llocs d’aprenentatge a les escoles catalanes que utilitzin noves metodologies docents. Context del ...
  • Ludificació aplicada a l'ensenyament de la tecnologia 

   Colet Subirachs, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-11)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Aquest Treball de Fi de Màster analitza i identifica quin és l'estat de l'art de la ludificació d'avui en dia aplicada a l'educació. En base a aquesta informació i degut a la necessitat d'un centre de pràctiques d'abordar ...
  • Muntatge d'ordinadors amb plaques Raspberry Pi 3 i software lliure 

   Palacios Parra, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   En un context, on el programa «educat 1x1» s’ha estancat i l’objectiu últim d’introduir les TIC d’una forma definitiva a les aules de Secundària i Batxillerat sembla requerir noves idees i un replantejament de les actuacions ...
  • Re-Organització i formació en l’ús de l’Aula de Tecnologia 

   Torres Ramírez, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Català: Al llarg de la realització de les pràctiques al centre es van detectar algunes deficiències pel que fa a l’ús de l’Aula de Tecnologia i els seus recursos. Aquest va ser el punt de partida que va motivar la realització ...
  • La Sostenibilitat a l’ Institut: Estalvi d’Aigua i Programa d’Embolcalls + Sostenibles amb Agenda 21 

   López Ortiz, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   El joves d’avui dia han de ser conscients de la importància que té el medi ambient i de mantenir-ho en les condicions actuals el màxim de temps possible. La posada en marxa d’aquest projecte ha intentat resoldre dos ...
  • Les TAC com a eina cohesionadora a l'escola inclusiva. 

   Trigo Martínez, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-29)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Aquest treball es basa en l'estudi d'un centre educatiu amb una USEE en què els alumnes amb NEE no fan inclusions a Tecnologia de 3r d'ESO. En base a això, es realitza un primer estudi teòric de com ha evolucionat l'escola ...
  • Les tècniques d’estudi, una eina per millorar l’aprenentatge a la Tecnologia 

   Silvo Vázquez, Jorge David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Les tècniques d’estudi abordades al present treball (subratllat, esquema, resum, mapa conceptual, quadre sinòptic) ofereixen a l’estudiant tot un seguit d’avantatges. Permeten un important estalvi de temps i d’esforç a ...
  • Vinculació de diverses festivitats a la Ciutat Comtal amb l’assignatura de Tecnologia per a l’ESO. 

   Tan Bachs, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-01)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Sovint es plantegen activitats als alumnes de secundària que no són gens motivadores per a ells, ja que no es troben contextualitzades ni tenen una fita clara. En aquesta investigació, es proposa relacionar activitats ...