Now showing items 1-20 of 47

  • Anàlisi de la situació energètica del teixit industrial a un municipi del Baix Llobregat 

   Camps Inglès, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Serosenergy
   Aquest TFG analitza i avalua l’estat energètic de la indústria amb dos informes diferents, un sobre la contractació energètica i un altre sobre les mesures d’eficiència energètica preses i que caldria prendre. Els documents ...
  • Diseño de la instalación eléctrica de un hotel 

   Santos Cabezas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu dissenyar tot allò relacionat amb la instal·lació elèctrica de baixa tensió d'un hotel de nova construcció a Aínsa (Osca). Aquest hotel disposa d'un total de 5 plantes, una d'elles ...
  • Disseny i implementació del sistema elèctric i de control encarregat de la inserció d’urea en el procés de combustió de la central tèrmica convencional d’As Pontes 

   Infantes Rey, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest Treball de Final de Grau inclou part d’un projecte d’enginyeria real basat en les modificacions pertinents de la instal·lació elèctrica de la central tèrmica convencional d’As Pontes que permeten la reducció de ...
  • Electrificació d'una nau industrial destinada a magatzem i maduració de formatges 

   Esbert Barber, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte es descriure el procediment necessari per al correcte disseny i dimensionament de la instal·lació elèctrica, la instal·lació de protecció contra incendis i la il·luminació d’una nau industrial ...
  • Electrificación de un hotel rural con apoyo de energías alternativas 

   Mauricio Gabarró, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L´objeciu del projecte consisteix en l´electrificació en BT i en la implantació d´un sistema fotovoltaic conectat a la xarxa de distribució pública, a un petit hotel rural situat a la localitat de Tortosa, en el qual hi ...
  • Electrificación del parque temático Pradera Islands (Filipinas) 

   Arenas Pujol, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo principal de este proyecto es la electrificación de un parque temático ubicado en Lubao, provincia de Pampanga, Filipinas. Estará compuesto de diversas atracciones así como de servicios de restauración, tiendas ...
  • Electrificación e instalación contra incendios del colegio CEIP Mowgli 

   Fuentes Arroyo, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte es basa en la descripció, el disseny i el càlcul de la instal·lació elèctrica d’un col·legi, per el seu correcte funcionament. També es pretén dissenyar un model de captació d’energia solar tèrmica ...
  • Electrification project in a box factory 

   Domenech Ruiz, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This project deals about the design of the low voltage electrification of a box factory. The project starts with the list of all the charges of the factory installation. Since here, we starts a connection as only user of ...
  • Estudio del alumbrado público de una pequeña población 

   Anell Espar, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s’analitzarà la instal·lació d’enllumenat exterior d’un municipi petit, i es farà un inventari actualitzat del conjunt de punts de llum existents. Realitzat aquest anàlisis es procedirà a identificar ...
  • Estudio energético e instalación domótica de una vivienda unifamiliar 

   Vila Pau, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte, anomenat “Estudi Energètic i Instal·lació Domòtica d’una Vivenda Unifamiliar” es pretén dotar la vivenda de calefacció, aigua calenta sanitària i electricitat mitjançant energies renovables, sense ...
  • Instalaciones de una nave industrial dedicada al mecanizado de piezas metálicas 

   Guzman Benítez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objecte d'aquest projecte és definir les instal·lacions específiques d'una nau industrial dedicada al mecanitzat de peces metàl·liques. S'han dimensionat les diverses instal·lacions específiques pel correcte ús de ...
  • Instalación eléctrica de un edificio de viviendas 

   Camps i Calpe, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest Treball de Fi de Grau es realitza l'estudi, disseny i càlcul de la instal·lació elèctrica d'un edifici d'habitatges, situat a l'altura del Masnou (Maresme) a primera línia de mar. Es tracta d'un edifici format ...
  • Instalación eléctrica de un edificio destinado a un centro de enseñanza 

   Romartínez García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo de fin de grado se ha realizado el proyecto de la instalación eléctrica de un centro de enseñanza con las descripciones y justificaciones de los procesos y cálculos realizados. El proyecto dispone de los ...
  • Instalación eléctrica de un instituto 

   Diaz Löffelbein, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   ABB
   El objetivo del presente Proyecto de Final de Carrera es diseñar la instalación eléctrica de baja tensión de un centro de enseñanza ubicado en la localidad de Premià de Mar. Esto no es un proyecto real, por lo que el ...
  • Instalación eléctrica de un instituto en Sabadell 

   Revuelto Valero, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto se basa en el diseño de una instalación eléctrica para un instinto público situado en Sabadell. El alcance de este proyecto se basa en el diseño, cálculo y la distribución de las cargas eléctricas (luminarias ...
  • Instalación eléctrica de una estación de trenes 

   Guerrero Abasto, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este Trabajo de Final de Grado se realiza el proyecto de una instalación eléctrica de una Estación de Trenes. Se describirán todos los detalles para poder realizar la instalación eléctrica correspondiente cumpliendo ...
  • Instalación eléctrica de una fábrica de embotellado de bebidas carbónicas 

   Martínez Arroyo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este proyecto es la realización de una instalación de baja y alta tensión teniendo como referencia una fábrica de embotellado de bebidas carbónicas. En concreto, se pretende elaborar: - Una descripción de ...
  • Instalación eléctrica de una industria de mecanizados 

   Moreno Magdaleno, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte és un tema d’oficina tècnica, que es basa en la rehabilitació de tota d’instal·lació elèctrica d’una indústria de mecanitzats. És realitzarà un estudi energètic i s’aplicaran els criteris convenients per ...
  • Instalación eléctrica de una nave industrial dedicada a la venta, reparación mecánica, pintura y exposición de automóviles 

   Ralda Albiol, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte s'ha dissenyat la instal·lació elèctrica i contra incendis de una nau industrial situada a Tortosa dedicada a la venta, reparació mecànica, pintura i exposició d'automòbils. S'han previst les necessitats ...
  • Instalación eléctrica e iluminación de un complejo deportivo 

   Justicia Bolivar, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo del presente proyecto es el de diseñar el sistema de iluminación y las instalaciones eléctricas de un complejo deportivo ubicado en Badalona. Se ha diseñado la instalación eléctica para iluminación, fuerza y ...