Now showing items 1-20 of 38

 • Anàlisi de la situació energètica del teixit industrial a un municipi del Baix Llobregat 

  Camps Inglès, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Serosenergy
  Aquest TFG analitza i avalua l’estat energètic de la indústria amb dos informes diferents, un sobre la contractació energètica i un altre sobre les mesures d’eficiència energètica preses i que caldria prendre. Els documents ...
 • Disseny i implementació del sistema elèctric i de control encarregat de la inserció d’urea en el procés de combustió de la central tèrmica convencional d’As Pontes 

  Infantes Rey, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest Treball de Final de Grau inclou part d’un projecte d’enginyeria real basat en les modificacions pertinents de la instal·lació elèctrica de la central tèrmica convencional d’As Pontes que permeten la reducció de ...
 • Electrificació d'una nau industrial destinada a magatzem i maduració de formatges 

  Esbert Barber, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball té com a finalitat l'electrificació de la nau, el disseny de la seguretat contra incendis, la compensació de energia reactiva i un estudi lumínic tant d'enllumenat com d'enllumenat d'emergència.
 • Electrificación de un hotel rural con apoyo de energías alternativas 

  Mauricio Gabarró, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L´objeciu del projecte consisteix en l´electrificació en BT i en la implantació d´un sistema fotovoltaic conectat a la xarxa de distribució pública, a un petit hotel rural situat a la localitat de Tortosa, en el qual hi ...
 • Electrificación e instalación contra incendios del colegio CEIP Mowgli 

  Fuentes Arroyo, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte es basa en la descripció, el disseny i el càlcul de la instal·lació elèctrica d’un col·legi, per el seu correcte funcionament. També es pretén dissenyar un model de captació d’energia solar tèrmica ...
 • Electrification project in a box factory 

  Domenech Ruiz, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project deals about the design of the low voltage electrification of a box factory. The project starts with the list of all the charges of the factory installation. Since here, we starts a connection as only user of ...
 • Estudio del alumbrado público de una pequeña población 

  Anell Espar, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s’analitzarà la instal·lació d’enllumenat exterior d’un municipi petit, i es farà un inventari actualitzat del conjunt de punts de llum existents. Realitzat aquest anàlisis es procedirà a identificar ...
 • Estudio energético e instalación domótica de una vivienda unifamiliar 

  Vila Pau, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte, anomenat “Estudi Energètic i Instal·lació Domòtica d’una Vivenda Unifamiliar” es pretén dotar la vivenda de calefacció, aigua calenta sanitària i electricitat mitjançant energies renovables, sense ...
 • Instalación eléctrica de una estación de trenes 

  Guerrero Abasto, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball Final de Grau es realitza el projecte d'una instal·lació elèctrica d'una estació de trens. Es descriuran tots els detalls per a poder realitzar la instal·lació elèctrica corresponent complint la normativa ...
 • Instalación eléctrica de una industria de mecanizados 

  Moreno Magdaleno, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte és un tema d’oficina tècnica, que es basa en la rehabilitació de tota d’instal·lació elèctrica d’una indústria de mecanitzats. És realitzarà un estudi energètic i s’aplicaran els criteris convenients per ...
 • Instalación eléctrica de una nave industrial dedicada a la venta, reparación mecánica, pintura y exposición de automóviles 

  Ralda Albiol, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s'ha dissenyat la instal·lació elèctrica i contra incendis de una nau industrial situada a Tortosa dedicada a la venta, reparació mecànica, pintura i exposició d'automòbils. S'han previst les necessitats ...
 • Instalación eléctrica de un edificio destinado a un centro de enseñanza 

  Romartínez García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo de fin de grado se ha realizado el proyecto de la instalación eléctrica de un centro de enseñanza con las descripciones y justificaciones de los procesos y cálculos realizados. El proyecto dispone de los ...
 • Instalación eléctrica de un instituto 

  Diaz Löffelbein, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  ABB
  El objetivo del presente Proyecto de Final de Carrera es diseñar la instalación eléctrica de baja tensión de un centro de enseñanza ubicado en la localidad de Premià de Mar. Esto no es un proyecto real, por lo que el ...
 • Instalación eléctrica e iluminación de un complejo deportivo 

  Justicia Bolivar, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objetivo del presente proyecto es el de diseñar el sistema de iluminación y las instalaciones eléctricas de un complejo deportivo ubicado en Badalona. Se ha diseñado la instalación eléctica para iluminación, fuerza y ...
 • Instalación eléctrica y monitorización de un velero 

  Lorenzo Pérez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Projecte Elèctric i de Monitorització d‟un veler. S‟ha de desmuntar per complet la part elèctrica, dissenyar y modernitzar d‟instal·lació amb la normativa vigent (Normativa de Lloyd‟s), equipant al mateix amb equips ...
 • Instalaciones de una nave industrial dedicada al mecanizado de piezas metálicas 

  Guzman Benítez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L'objecte d'aquest projecte és definir les instal·lacions específiques d'una nau industrial dedicada al mecanitzat de peces metàl·liques. S'han dimensionat les diverses instal·lacions específiques pel correcte ús de ...
 • Instal·lació elèctrica d'un geriàtric 

  Brunet Panizo, Josep Emili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte es basa amb la instal·lació elèctrica d’un geriàtric ubicat a Sant Carles de la Ràpita. El centre està dividit en tres plantes, i cadascuna d’elles tindrà un ús. Així, la planta baixa serà el centre ...
 • Instal·lació elèctrica i automatització d'una planta de tractament de carbó 

  Picas Prat, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball consisteix en el càlcul i disseny d’una instal·lació elèctrica industrial, concretament d’una planta de tractament de carbó i els seus serveis auxiliars. Es dimensiona tota la instal·lació elèctrica: ...
 • Instal·lació elèctrica pavelló municipal 

  Solà Serra, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-16)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte s’ha dissenyat, s’ha calculat i s’ha pressupostat tot el procés constructiu de les instal· lacions elèctriques, d’aigua calenta sanitària amb un reforç energètic i sostenible i l’instal lació d’un sistema ...
 • Instal•lacions d'un taller de reparació d'automòbils amb exposició i venda 

  Basset Mora, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte present es basa principalment en el disseny de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió que garanteixin la protecció i el correcte funcionament de tots els elements necessaris per a portar a terme l'activitat ...