Now showing items 1-20 of 23

  • Analisis no-lineal de estructuras de acero expuestas al fuego 

   Ortega Blanco, Josep LLuís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-24)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   La presente Tesis de Máster plantea las bases del problema numérico del cálculo no-lineal de un modelo de barras tridimensional de estructuras de acero expuestas al fuego. La Tesis se articula en dos partes. La primera ...
  • Analisis y diseño del pasador de una excavadora 

   Guerrero Señas, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu d'aquest projecte és l'anàlisi i disseny un passador magnètic per a la subjecció d'una dent i un portadientes d'una excavadora de mineria HITACHI EX3600 de gran tonatge. Per a la fabricació d'aquest passador ...
  • Anàlisi de la resistència mecànica d'un implant de titani 

   Blasco Pérez, Muntsa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte analitzarem la resistència d’un implant de titani localitzat a la columna vertebral, entre les vèrtebres L5 i S1. És modelarà l’esquelet en 3D a partir d’una imatge (TAC), seleccionarem els materials, ...
  • Análisis estructural de placas laminadas con delaminación 

   Garcia Clua, Xavier Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Tradia Telecom
   Es presenta la Teoria de Timoshenko de dos nodes basada amb la teoria de zigzag refinada, la qual ha sigut modificada per a poder predir la delaminació introduint una capa d’espessor zero, la deslaminació pot ser total o ...
  • Análisis estructural de una plataforma flotante 

   Borrell Macarrón, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La necessitat de generar electricitat buscant una opció alternativa a l'energia nuclear, està obligant a desenvolupar nous sistemes de generació d'energia. Per això, un dels plans més ambiciosos és ocupar el terreny lliure ...
  • Análisis numérico de una estructura retráctil para placas solares 

   Moreno Gómez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta de dissenyar una estructura retràctil per a plaques solars. Es vol dissenyar una estructura el funcionament de la qual sigui molt similar al dels tots, que s'estengui o es replegui segons les necessitats ...
  • Análisis teórico-experimental de estructuras membranales 

   Vallecillo Ascariz, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte s’estudien les propietats d’un material compost (composite) de fibres de Poliamida amb un recobriment de PVC+PU. Aquest tipus de material es de novadores aplicacions en enginyeria aeroespacial, ...
  • Análisis y diseño de una unión atornillada con un perno de cabeza avellanada 

   Viladomiu Singla, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo principal de este trabajo ha sido diseñar un perno de cabeza avellanada. Para hacerlo, ha sido necesario adaptar a los pernos de cabeza avellanada la normativa existente que permite el diseño de las cabezas ...
  • Análisis y optimitzación de la estructura y comportamiento de un chasis 

   Bergadà Hernández, Leonard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte analitza com influencia l’adaptació d’un nou motor diferent al original a un xassís d’un kart. Després d’analitzar-lo i veure que el kart no pot suportar i funcionar amb el motor en qüestió, aquest projecte ...
  • Aplicación de la teoría zizag refinada para el análisis de vigas laminadas de madera 

   Puy Galarza, Mikel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
   Master thesis
   Open Access
  • Chasis Formula Student 

   Janer Perez, Lau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Claraboia voltada irregular. Coberta telescópica 

   Cervantes García, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Correlación de un modelo para la simulación de ensayos TB11 

   Galera Pérez, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es preten crear un model en elements finits partint d’un model molt senzill i desenvolupar-lo fins assolir un nivell de correlació molt elevat. Es prepararà la simulació copiant els paràmetres i ...
  • Desarrollo programa de análisis matricial de estructuras para el estudio de chasis Formula Student 

   Oller Farias, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto que se presenta en este documento, tiene como finalidad el estudio del comportamiento en estado estático de una estructura reticular de un chasis monoplaza para la competición Formula Student. El principal ...
  • Diseño de un invernadero para el cultivo de plantas 

   Martí Gutiérrez, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest document consisteix en la construcció d’un hivernacle per a l’horticultiu de plantes meloneres a la població de Sant Pere de Ribes (Garraf). Aquest hivernacle, de magnituds industrials, té l’objectiu ...
  • Disseny d'un xassís de competició per una motocicleta 250CC 4T 

   Escudero Vericat, Joan Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb aquest projecte, l’objectiu transcorre amb el primer disseny i càlcul estructural d’un xassís d’una motocicleta de competició de 250cc 4T. Per dur a terme aquest disseny, inicialment s’explicarà de manera teòrica ...
  • Disseny d'una gàbia de seguretat per a un tot terreny 

   Guiu Ortiz, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es pretén dissenyar una gàbia de protecció per a un tot terreny antic, al qual se li ha desmontat prèviament la capota rígida, amb la finalitat que aquesta estructura sigui funcional i pugui ser legalitzada (homologada) ...
  • Estructura e instalaciones de un invernadero 

   Solomando Valderrabano, Sergio; Gassó Busquets, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del present projecte consisteix en la realització de l’estructura d’un hivernacle industrial amb ubicació en el municipi de Berja, situat al sud d’Espanya, concretament en Almeria. El cultiu seleccionat és el ...
  • Estudio de la influencia de los distintos parámetros de entrada en el análisis termo-quimio-mecánico de estructuras de hormigón en masa 

   Lafuente Rego, Yaiza (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
   Master thesis
   Open Access
   El trabajo consiste en el planteo de un modelo termo-mecánico para el análisis no-lineal de estructuras de acero expuestas al fuego. En el modelo propuesto se deberán tener en cuenta el comportamiento no-lineal del acero ...
  • Estudio estructural de una pasarela de embarque de pasajeros 

   Bennasar Mira, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   ADELTE Airport Technologies