Now showing items 1-20 of 43

  • Analisis no-lineal de estructuras de acero expuestas al fuego 

   Ortega Blanco, Josep LLuís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-24)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   La presente Tesis de Máster plantea las bases del problema numérico del cálculo no-lineal de un modelo de barras tridimensional de estructuras de acero expuestas al fuego. La Tesis se articula en dos partes. La primera ...
  • Analisis y diseño del pasador de una excavadora 

   Guerrero Señas, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu d'aquest projecte és l'anàlisi i disseny un passador magnètic per a la subjecció d'una dent i un portadientes d'una excavadora de mineria HITACHI EX3600 de gran tonatge. Per a la fabricació d'aquest passador ...
  • Anàlisi de la resistència mecànica d'un implant de titani 

   Blasco Pérez, Muntsa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte analitzarem la resistència d’un implant de titani localitzat a la columna vertebral, entre les vèrtebres L5 i S1. És modelarà l’esquelet en 3D a partir d’una imatge (TAC), seleccionarem els materials, ...
  • Anàlisi de les capacitats d'un aleró lateral imprimible en 3D 

   Charneco Luzón, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   El present projecte proposa analitzar les capacitats d’un aleró lateral d’una motocicleta dissenyat per a treballar en condicions de competició o d’alt rendiment mecànic. La virtut d’aquest component és la seva creació ...
  • Análisis estructural de placas laminadas con delaminación 

   Garcia Clua, Xavier Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Tradia Telecom
   Se presenta la Teoría de Timoshenko de dos nodos basada en la teoría refinada de zigzag la cual ha sido modificada para poder representar la delaminación introduciendo una capa de espesor cero, la delaminación puede ser ...
  • Análisis estructural de una plataforma flotante 

   Borrell Macarrón, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La necessitat de generar electricitat buscant una opció alternativa a l'energia nuclear, està obligant a desenvolupar nous sistemes de generació d'energia. Per això, un dels plans més ambiciosos és ocupar el terreny lliure ...
  • Análisis numérico de una estructura retráctil para placas solares 

   Moreno Gómez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta de dissenyar una estructura retràctil per a plaques solars. Es vol dissenyar una estructura el funcionament de la qual sigui molt similar al dels tots, que s'estengui o es replegui segons les necessitats ...
  • Análisis teórico-experimental de estructuras membranales 

   Vallecillo Ascariz, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el present projecte s’estudien les propietats d’un material compost (composite) de fibres de Poliamida amb un recobriment de PVC+PU. Aquest tipus de material es de novadores aplicacions en enginyeria aeroespacial, ...
  • Análisis y diseño de una unión atornillada con un perno de cabeza avellanada 

   Viladomiu Singla, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo principal de este trabajo ha sido diseñar un perno de cabeza avellanada. Para hacerlo, ha sido necesario adaptar a los pernos de cabeza avellanada la normativa existente que permite el diseño de las cabezas ...
  • Análisis y optimitzación de la estructura y comportamiento de un chasis 

   Bergadà Hernández, Leonard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto analiza cómo afecta la adaptación de un nuevo motor distinto al original en un chasis de un kart. Después de analizarlo y ver que el kart no puede soportar y funcionar con el motor en cuestión, este proyecto ...
  • Aplicación de la teoría zizag refinada para el análisis de vigas laminadas de madera 

   Puy Galarza, Mikel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-02)
   Master thesis
   Open Access
  • Chasis Formula Student 

   Janer Perez, Lau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Claraboia voltada irregular. Coberta telescópica 

   Cervantes García, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Constitutive model for fibre-reinforced composite materials exposed to high temperature 

   Pacheco Blázquez, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-06)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The high strength-weight ratio of composite materials have made them one of the best materials for the design of light-weight structures. However, its special complexity has made them not suitable for the design of structures ...
  • Correlación de un modelo para la simulación de ensayos TB11 

   Galera Pérez, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es preten crear un model en elements finits partint d’un model molt senzill i desenvolupar-lo fins assolir un nivell de correlació molt elevat. Es prepararà la simulació copiant els paràmetres i ...
  • Creació d’un digital twin d’una estructura sotmesa al pes de dos magatzems de terra 

   Alegre i Prenafeta, Gerard; Mansilla Miranda, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’abast dels programes informàtics en l’àmbit de l’enginyeria mecànica cada vegada es mes ampli. Es, per tant, que ens hem d’adaptar als temps que corren intentant sempre estar a la vanguardia de tota la tecnologia que ens ...
  • Creación del “Digital Twin” de una losa vi apoyada con tanques de agua 

   Mansilla Miranda, Carlos; Alegre i Prenafeta, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els bessons digitals aplicats a la indústria 4.0 cada cop són més utilitzats no només per les multinacionals sinó per les petites i mitjanes empreses. Com que aquests permeten representar i simular un producte, sistema, ...
  • Desarrollo de gemelos digitales como herramienta didáctica en el campo de la resistencia de materiales 

   Chen, Yaolun (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Un bessó digital és un model generat per ordinador que imita un sistema o producte físic, que es pot analitzar i avaluar en un entorn segur. Mitjançant la integració de diverses tecnologies com l'IA, la simulació i la ...
  • Desarrollo de gemelos digitales de estructuras elásticas lineales sencillas 

   Lin, Jucheng (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Las nuevas tecnologías, la digitalización y la transformación digital han transformado la forma enque vivimos. Los gemelos digitales son uno de los elementos clave de la Industria 4.0, una era enla que se utiliza la ...
  • Desarrollo e implementación de una formulación utilizando la teoría de mezclas serie/paralelo para la modelización de estructuras navales de materiales compuestos sometidas bajo cargas cíclicas 

   Jurado Granados, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-10)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The main goal of this thesis is the simulation of the performance of composite naval structures subjected to cyclic loads. The predicted behavior expected is the fatigue life of the composite structure, as well as the ...