Now showing items 1-20 of 35

  • A calculus course with interactive support on Moodle 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel (Active Learning for Engineering Education (ALE), 2009)
   Conference lecture
   Open Access
   We are offering a course on Calculus. The contents of this course are adapted to the contents of a Calculus subject in any Engineering high degree or scientific Bachelor. But there is something that makes this course ...
  • Aplicación del análisis intervalar modal a problemas en diferencias 

   Estela Carbonell, M. Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-10-28)
   Doctoral thesis
   Open Access
   En esta tesis se presentan aplicaciones del Análisis Intervalar Modal al estudio de problemas diferenciales aplicados básicamente a la resolución de problemas del ámbito de la ingeniería, precedidos de una sucinta revisión ...
  • Càlcul : problemes i solucions 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Cuello Nebot, Eva; Carmona Mejías, Ángeles (Edicions UPC, 2008)
   Book
   Open Access
   Els problemes que aquest llibre conté són el resultat d'alguns anys de docència en l'assignatura Càlcul de les titulacions d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i d'Enginyeria Geològica, i desenvolupen el càlcul diferencial ...
  • CÀLCUL amb suport interactiu a Moodle 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
   Conference report
   Open Access
   This project focuses on the teaching and learning of mathematical topics at different engineering schools of the Universitat Politècnica de Catalunya. The field of application of the project are the mathematics taught in ...
  • CÀLCUL EN UNA VARIABLE (Examen 1r quadrim) 

   Estela Carbonell, M. Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10-26)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • CÀLCUL EN UNA VARIABLE (Examen 1r quadrim) 

   Estela Carbonell, M. Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-19)
   Exam
   Restricted access to the UPC academic community
  • Cálculo : problemas y soluciones 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Cuello Nebot, Eva; Carmona Mejías, Ángeles (Edicions UPC, 2002)
   Book
   Open Access
   Los problemas contenidos en el libro que se presenta son el resultado de cuatro años de docencia en la asignatura Cálcul I de la ETSECCPB. En ellos se desarrolla el cálculo diferencial e integral de una y varias variables, ...
  • Cálculo : problemas y soluciones 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Cuello Nebot, Eva; Carmona Mejías, Ángeles (Edicions UPC, 2000)
   Book
   Open Access
   Los problemas contenidos en el libro que se presenta son el resultado de cuatro años de docencia en la asignatura Cálcul I de la ETSECCPB. En ellos se desarrolla el cálculo diferencial e integral de una y varias variables, ...
  • Computer assisted assessment through Moodle quizzes for calculus in an Engineering Undergraduate Course 

   Blanco Abellán, Mónica; Estela Carbonell, M. Rosa; Ginovart Gisbert, Marta; Saà Seoane, Joel (GRIM (Departament de Matemàtiques, Universitat de Palermo, Itàlia), 2009)
   Article
   Open Access
   The European Higher Education Area (EHEA) furthers a student-centered system based on the student workload required to achieve the objectives of a study program. In the context of EHEA, e-learning tools provide an outstanding ...
  • Creació de material audiovisual de càlcul 

   Estela Carbonell, M. Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-02-07)
   Conference report
   Open Access
  • Creació de qüestionaris des de l'entorn moodle per a assignatures de matemàtiques i estadística corresponents a primers cursos de titulacións d'enginyeria 

   Ginovart Gisbert, Marta; Blanco Abellán, Mónica; Jarauta Bragulat, Eusebio; Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Estela Carbonell, M. Rosa; Fabregat Fillet, Jaume; Portell Canal, Xavier; Ferrer Closas, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-02-11)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   La finalitat del projecte ha estat el disseny i la implementació d’un banc de 1345 preguntes, que permeten generar col•leccions de qüestionaris, utilitzant les prestacions que ofereix l’entorn Moodle. L’àmbit d’aplicació ...
  • Curs de càlcul completament integrat a Atenea 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Creus Mir, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   Exemple de curs completament integrat a Atenea. Materials interactius, flux de treball, comunicació amb l’alumnat, avaluació automàtica, gestió de notes, cursos en obert
  • Curs de càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle. 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel; Blanco Abellán, Mónica; Ginovart Gisbert, Marta; Cano, Raúl; Massanés, Francesc (2009-02-12T12:51:52Z)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
   El projecte que es presenta, consisteix bàsicament en la elaboració de material docent d’autoaprenentatge utilitzant els diferents recursos de la plataforma Moodle, per tal de desenvolupar un conjunt de temes d’una manera ...
  • Curs de càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió, basades en l'entorn Moodle 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Guinovart Gisbert, Marta; Jarauta Bragulat, Eusebio; Xambó Descamps, Sebastián; Franch Bullich, Jaume; Román Roy, Narciso; Blanco Abellán, Mónica (2006-02)
   Conference report
   Open Access
   Aquest projecte dissenya un curs de matemàtiques usant els diferents recursos de Moodle. Els temes que es tracten en el curs corresponen bàsicament a les assignatures de Càlcul i Matemàtiques de diferents titulacions a ...
  • Designing maths-based STEAM activities for civil engineering curricula 

   Chacón Flores, Rolando Antonio; Estela Carbonell, M. Rosa (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2020)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   This paper depicts a “Work-in-progress” set of pedagogical activities and workshops particularly designed for students at the beginning of civil engineering bachelor courses. The pedagogical project is aimed at fostering ...
  • EDOMOOD: elaboració de material en suport Moodle per a la docència d'equacions diferencials dins el context de l'EEES 

   Estela Carbonell, M. Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-02-02)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
  • Educating XXIst century civil engineers in Barcelona 

   Turmo Coderque, José; Estela Carbonell, M. Rosa; Chacón Flores, Rolando Antonio; Gironella Cobos, Xavier; Lloberas Valls, Oriol; Oliver Olivella, Xavier; Poblet-Puig, Jordi; Puigví Burniol, Maria Àngels; Valls del Barrio, Susanna; Díez, Pedro (2017)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   The educational programs of Civil Engineering schools have evolved to adapt to changes in society demands and regulations. Specifically, Civil Engineering curricula in Spain was highly impacted by the Bolonia Declaration ...
  • Eina virtual per l'autoaprenentatge de les matemàtiques 

   Estela Carbonell, M. Rosa (2004-06-29)
   Audiovisual
   Open Access
   Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC
  • Engagement amb els estudiants de primer d'Enginyeria Civil 

   Estela Carbonell, M. Rosa (2018-05-15)
   Audiovisual
   Open Access
  • Engagement of civil engineer students in the first academic year 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Díez, Pedro (International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2018)
   Conference report
   Open Access
   Stronger student engagement or improved student engagement are common instructional objectives expressed by Higher Educational Institutions. They aim, in particular, at reducing the early dropouts of Science, technology, ...