Now showing items 1-19 of 19

 • Anàlisi de les problemàtiques presents en les plaques solars d'una instal·lació fotovoltaica 

  Andreu Sola, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball de fi de grau s’ha realitzat una anàlisi de les problemàtiques més importants que pot presentar una placa solar en una instal·lació fotovoltaica des d’una base teòrica, investigant quin és el nivell ...
 • Aplicación de monitorización energética: diseño del aislamiento para el sistema de adquisición 

  Castañeda Lozano, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball fi de grau pretén resoldre una de les problemàtiques en la captació de senyals elèctrics amb valors absoluts importants, els quals podrien suposar un perill per les persones o els equips que les ...
 • Dimensionament i simulació d'una microxarxa elèctrica híbrida autònoma AC 

  Garcia Hidalgo, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El model energètic emprat a escala mundial fins a l’actualitat es basa en els combustibles fòssils, comportant greus problemes mediambientals que han obligat a la humanitat a la cerca d’alternatives per a la generació ...
 • Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en Sant Adrià de Besòs 

  Álvarez Aparicio, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Ante la transformación tecnológica y social que hemos sufrido en las últimas décadas, la utilización de energía eléctrica se ha convertido en un pilar fundamental tanto para el sector industrial como para la vida cotidiana ...
 • Diseño de un inversor bidireccional para micro-red eléctrica 

  Córdoba Hernández, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El trabajo consiste en la realización de un sistema inversor (convertidor DC-AC) controlado mediante un microcontrolador (Arduino, DAQ de National Instruments o similar), utilizando unos módulos híbridos de IGBT ...
 • Diseño inverter bidireccional 

  Gil Mafé, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document recull el treball de final de grau en l'especialitat d'Electrònica Industrial i Automàtica per a un dels treballs proposats pel centre : Disseny d'un Inverter Bidireccional per a una micro xarxa. S'abordaran ...
 • Disseny d'una estació per al monitoratge de variables ambientals 

  Tarrats Galocha, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es realitzarà el disseny, la fabricació i la programació d’un enregistrador de dades (datalogger) que s’utilitzarà per a la mesura de variables ambientals. El sistema serà capaç de monitorar les variables ...
 • Disseny d'un sistema de mesura mitjançant un smart meter 

  Díaz Hernàndez, Josep Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un smart meter és un equip complex destinat a mesurar l’energia elèctrica consumida en un punt. Un instrument d’aquest tipus té moltes possibilitats a l’hora de mesurar paràmetres elèctrics de la xarxa. Com per exemple: ...
 • Disseny d'un sistema de mesura sense fils 

  Gasia Rispa, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es dissenya un sistema automàtic d’adquisició de senyals capaç de servir les dades emmagatzemades a una aplicació client, utilitzant xarxes basades en tecnologies sense fils. Per a la xarxa d’adquisició ...
 • Disseny d’un sistema per a la monitorització d’una micro-xarxa elèctrica híbrida 

  Keenan Odena, Michael Joseph (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La societat està vivint una transició del model energètic actual degut als greus problemes mediambientals, l’augment de la demanda energètica i l’elevat cost de la seva producció. Aquesta transició tendeix cap a un sistema ...
 • Fotocardiograma: sensado de variables mediante terminal Android 

  Sala Egea, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte està plantejat per al desenvolupament de un prototip electrònic que consisteix en un dispositiu d’ús personal dirigit a un consumidor amb la voluntat de conèixer el seu ritme cardíac, estat de les arítmies, ...
 • Gestió de la microxarxa d'un edifici aïllat 

  Gelabert Mascaró, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El sistema elèctric actual, basat en macro centrals de producció d’energia a partir de combustibles fòssils i grans línies de transport d’energia elèctrica, es troba en un estat de saturació i insostenibilitat, mentre que ...
 • Gestión de la micro-red eléctrica de una casa conectada a red y con generación fotovoltaica 

  Vadillo Espinosa, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L‘evolució de l‘actual model energètic cap a un més eficient i ecològic és un dels grans reptes a afrontar per la humanitat en el present segle. Les micro-xarxes, la gestió energètica i la generació renovable a petita ...
 • Integración de una estación metereológica para la monitorización de una micro-red con generación fotovoltaica 

  Rabago Hurtado, Arturo Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este documento compartiré el proceso, experiencias y diferentes soluciones desarrolladas a lo largo de mi estancia internacional de investigación en la Universitat Politécnica de Catalunya. Después de un arduo proceso ...
 • Mesura del consum d'una màquina de soldadura 

  Reig Marsol, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball consta en implementar una mesura automatitzada del consum d'una màquina de soldadura per fil, en el que es monitoritza el consum elèctric, el gas injectat i el filament gastat durant l'instant en què es realitza ...
 • Sensado de variables mediante terminal Android 

  Altaba Rosas, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente documento describe los procesos de diseño y desarrollo de un sistema que, a través de una aplicación móvil, sirve como dispositivo para el registro de la actividad cardíaca del paciente, mediante la obtención ...
 • Sensado de variables mediante un terminal Android 

  Martí Fun-Sang, Artur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este documento presenta los resultados del estudio de diseño e implementación de un Sistema de Sensado de Variables Mediante un Terminal Android. La variable a analizar es la actividad eléctrica del corazón, por lo que ...
 • Sensat de variables mitjançant un terminal 

  Casanova Batlle, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Palex Medical
  Aquest projecte està plantejat per desenvolupar un prototip electrònic que consisteix en un dispositiu personal d’ús acadèmic que permet monitoritzar una senyal cardíaca d’una persona a temps real. El mateix sistema també ...
 • Simulació del consum d’una càrrega de vehicles elèctrics amb aprofitament de la producció solar 

  Obrador Rey, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Projecte relacionat amb la posada en funcionament i realització de tests d'un sistema avançat de processament d'energia elèctrica. Es treballarà sobre un equipament de darrera generació, com emulador de xarxa, càrregues ...