Now showing items 1-20 of 33

  • A Rapid Prototyping Approach to Designing Static Power Converters 

   Feliu Cuberes, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball de fi de grau té com a objectiu desenvolupar, afinar i depurar una metodologia per a una sèrie d’eines per al desenvolupament de convertidors estàtics de potència. L’objectiu del treball és accelerar el ...
  • Anàlisi de les problemàtiques presents en les plaques solars d'una instal·lació fotovoltaica 

   Andreu Sola, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball de fi de grau s’ha realitzat una anàlisi de les problemàtiques més importants que pot presentar una placa solar en una instal·lació fotovoltaica des d’una base teòrica, investigant quin és el nivell ...
  • Aplicación de monitorización energética: diseño del aislamiento para el sistema de adquisición 

   Castañeda Lozano, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo final de grado pretender resolver una de las problemáticas en la captación de señales eléctricas con valores absolutos importantes, las cuales podrían suponer un peligro para las personas o los equipos ...
  • Automatización del control y gestión de una micro-red en DC 

   Llusco Cerruto, Pablo Antony (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objecte del present treball és realitzar un estudi rigorós sobre la integració i implementació d’una microxarxa en CC, mitjançant el llenguatge de programació Pyhton i l’intèrpret MicroPython en un microcontrolador ESP32. ...
  • Convertidor DC/DC bidireccional con aplicación en electrónica de potencia 

   Juaristi Elguea, Mikel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este trabajo se realiza el prediseño de un convertidor DC/DC bidireccional en corriente, después de un estudio teórico de los convertidores de electrónica de potencia dentro de la tipología de los noaislados. Los ...
  • Desarrollo de un sistema inalámbrico para la monitorización y control de inversores híbridos fotovoltaicos 

   Vivancos Blanco, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Debido a la proliferación de las tecnologías inalámbricas y el IoT, actualmente existe un problema común, como es la transición de la comunicación, desde los conexionados físicos a las comunicaciones inalámbricas. Este ...
  • Desarrollo de una metodología para el prototipado, aplicado a la electrónica de potencia 

   Expósito Verdejo, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present treball té com a objecte el desenvolupament d'una metodologia per a prototipat ràpid de sistemes de control, aplicat a l'àmbit de l'electrònica de potència, que permeti la creació de prototips d'una forma més ...
  • Desarrollo e implementación de una estación meteorológica basada en protocolos de IoT 

   Maura Rivero, Ferran Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es realitzarà el disseny, programación i implementación de una estació meteorológica, destinada a la mesura de variables ambientals. Les variables a mesurar siran irradiancia solar, temperatura, humitat, ...
  • Dimensionament i simulació d'una microxarxa elèctrica híbrida autònoma AC 

   Garcia Hidalgo, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El model energètic emprat a escala mundial fins a l’actualitat es basa en els combustibles fòssils, comportant greus problemes mediambientals que han obligat a la humanitat a la cerca d’alternatives per a la generació ...
  • Diseño de un convertidor estático DC/DC Phase-Shifted Full-Bridge con soft-switching 

   Hanu, Razvan Ionel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'energia elèctrica es pot generar de diverses maneres i, per poder-la emprar en diferents aplicacions domèstiques i industrials actuals, és imprescindible disposar d'equips de conversió que permetin transformar-la entre ...
  • Diseño de un sistema para la monitorización de un SAI 

   Belmonte Romero, Javier Andres (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este Trabajo Final de Grado, TFG, consiste en el desarrollo de una aplicación web basada en una arquitectura de microservicios que tienen la finalidad de monitorizar un SAI de manera remota. Este trabajo se ha realizado ...
  • Diseño de una estación mediadora de contaminación atmosfèrica 

   Balotis Serradell, Nikolaos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en Sant Adrià de Besòs 

   Álvarez Aparicio, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Ante la transformación tecnológica y social que hemos sufrido en las últimas décadas, la utilización de energía eléctrica se ha convertido en un pilar fundamental tanto para el sector industrial como para la vida cotidiana ...
  • Diseño inverter bidireccional 

   Gil Mafé, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento recoge el trabajo de final de grado en la especialidad de Electrónica Industrial y Automática para uno de los trabajos propuestos por el centro: Diseño de un inverter bidireccional para una ...
  • Disseny d'un sistema de mesura mitjançant un smart meter 

   Díaz Hernàndez, Josep Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un smart meter és un equip complex destinat a mesurar l’energia elèctrica consumida en un punt. Un instrument d’aquest tipus té moltes possibilitats a l’hora de mesurar paràmetres elèctrics de la xarxa. Com per exemple: ...
  • Disseny d'un sistema de mesura sense fils 

   Gasia Rispa, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es dissenya un sistema automàtic d’adquisició de senyals capaç de servir les dades emmagatzemades a una aplicació client, utilitzant xarxes basades en tecnologies sense fils. Per a la xarxa d’adquisició ...
  • Disseny d'una estació per al monitoratge de variables ambientals 

   Tarrats Galocha, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es realitzarà el disseny, la fabricació i la programació d’un enregistrador de dades (datalogger) que s’utilitzarà per a la mesura de variables ambientals. El sistema serà capaç de monitorar les variables ...
  • Disseny de un inversor bidireccional per a micro-xarxa elèctrica 

   Córdoba Hernández, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de grau pretén el disseny i la implementació de un convertidor estàtic de energia elèctrica, per al processament d’energia de un panell fotovoltaic a una micro-xarxa elèctrica. Per tal de realitzar ...
  • Disseny d’un sistema per a la monitorització d’una micro-xarxa elèctrica híbrida 

   Keenan Odena, Michael Joseph (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La societat està vivint una transició del model energètic actual degut als greus problemes mediambientals, l’augment de la demanda energètica i l’elevat cost de la seva producció. Aquesta transició tendeix cap a un sistema ...
  • Disseny i implementació d'un sistema pel monitoratge de variables mediambientals 

   Pons Rotger, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest Treball de Fi de Grau, es porta a terme la integració, el disseny de maquinari i programari de diferents dispositius per realitzar el monitoratge de variables mediambientals, destinats a ser implementat pel ...