Now showing items 1-12 of 12

 • Aplicación de monitorización energética: diseño del aislamiento para el sistema de adquisición 

  Castañeda Lozano, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball fi de grau pretén resoldre una de les problemàtiques en la captació de senyals elèctrics amb valors absoluts importants, els quals podrien suposar un perill per les persones o els equips que les ...
 • Diseño inverter bidireccional 

  Gil Mafé, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document recull el treball de final de grau en l'especialitat d'Electrònica Industrial i Automàtica per a un dels treballs proposats pel centre : Disseny d'un Inverter Bidireccional per a una micro xarxa. S'abordaran ...
 • Disseny d'una estació per al monitoratge de variables ambientals 

  Tarrats Galocha, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es realitzarà el disseny, la fabricació i la programació d’un enregistrador de dades (datalogger) que s’utilitzarà per a la mesura de variables ambientals. El sistema serà capaç de monitorar les variables ...
 • Disseny d'un sistema de mesura mitjançant un smart meter 

  Díaz Hernàndez, Josep Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un smart meter és un equip complex destinat a mesurar l’energia elèctrica consumida en un punt. Un instrument d’aquest tipus té moltes possibilitats a l’hora de mesurar paràmetres elèctrics de la xarxa. Com per exemple: ...
 • Disseny d'un sistema de mesura sense fils 

  Gasia Rispa, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es dissenya un sistema automàtic d’adquisició de senyals capaç de servir les dades emmagatzemades a una aplicació client, utilitzant xarxes basades en tecnologies sense fils. Per a la xarxa d’adquisició ...
 • Fotocardiograma: sensado de variables mediante terminal Android 

  Sala Egea, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte està plantejat per al desenvolupament de un prototip electrònic que consisteix en un dispositiu d’ús personal dirigit a un consumidor amb la voluntat de conèixer el seu ritme cardíac, estat de les arítmies, ...
 • Gestió de la microxarxa d'un edifici aïllat 

  Gelabert Mascaró, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El sistema elèctric actual, basat en macro centrals de producció d’energia a partir de combustibles fòssils i grans línies de transport d’energia elèctrica, es troba en un estat de saturació i insostenibilitat, mentre que ...
 • Gestión de la micro-red eléctrica de una casa conectada a red y con generación fotovoltaica 

  Vadillo Espinosa, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L‘evolució de l‘actual model energètic cap a un més eficient i ecològic és un dels grans reptes a afrontar per la humanitat en el present segle. Les micro-xarxes, la gestió energètica i la generació renovable a petita ...
 • Sensado de variables mediante terminal Android 

  Altaba Rosas, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente documento describe los procesos de diseño y desarrollo de un sistema que, a través de una aplicación móvil, sirve como dispositivo para el registro de la actividad cardíaca del paciente, mediante la obtención ...
 • Sensado de variables mediante un terminal Android 

  Martí Fun-Sang, Artur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este documento presenta los resultados del estudio de diseño e implementación de un Sistema de Sensado de Variables Mediante un Terminal Android. La variable a analizar es la actividad eléctrica del corazón, por lo que ...
 • Sensat de variables mitjançant un terminal 

  Casanova Batlle, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Palex Medical
  Aquest projecte està plantejat per desenvolupar un prototip electrònic que consisteix en un dispositiu personal d’ús acadèmic que permet monitoritzar una senyal cardíaca d’una persona a temps real. El mateix sistema també ...
 • Simulació del consum d’una càrrega de vehicles elèctrics amb aprofitament de la producció solar 

  Obrador Rey, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Projecte relacionat amb la posada en funcionament i realització de tests d'un sistema avançat de processament d'energia elèctrica. Es treballarà sobre un equipament de darrera generació, com emulador de xarxa, càrregues ...