Now showing items 1-2 of 2

  • Aplicació de l'anàlisi multivariant a un estudi sobre les llengües europees 

   Oliva Cuyàs, Francesc; Bolancé Losilla, Catalina; Díaz, L. (Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Càlcul, 1993)
   Article
   Open Access
   Utilitzant una informado complexa i qualitativa (l'escriptura deis deu primers nombres) es presenta un mètode que permet quantificar ade-quadament les diferencies entre catorze llengües europees construint una matriu de ...
  • La docencia de la bioestadística: un cambio de perspectiva 

   Oliva Cuyàs, Francesc (Institut d'estadística de Catalunya, 1996)
   Article
   Open Access
   Hace apenas seis años, aparecieron dos números de la revista Estadística Española dedicados a la docencia de la estadística. Releyendo el artículo del profesor C. M. Cuadras y los amplios comentarios de un buen número de ...