Now showing items 1-20 of 27

  • A model for CAGD using fuzzy logic 

   Jacas Moral, Juan; Monreal Pujadas, Amadeo; Recasens Ferrés, Jorge (1997-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This paper presents a first approach to a system based on fuzzy logic for the design of curves and surfaces in the context of computer aided geometric design. Bézier curves and surfaces can be seen as particular cases of ...
  • Aggregation of T-transitive Relations 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (Wiley InterScience, 2003-12)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This article studies the aggregation of transitive fuzzy relations. We first find operators that preserve transitivity and then extend the results to aggregating operators. As special cases, means and some kind of suitable ...
  • Aggregation operators and the Lipschitzian condition 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (IEEE Comp. Int. Soc., 2007)
   Conference report
   Open Access
   Lipschitzian and kernel aggregation operators with respect to the natural T-indistinguishability operator ET and their powers are studied. A t-norm T is proved to be ETLipschitzian, and is interpreted as a fuzzy point and ...
  • Aggregation Operators Based on Indistinguishability Operators 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (Wiley InterScience, 2006-08)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   This article gives a new approach to aggregating assuming that there is an indistinguishability operator or similarity defined on the universe of discourse. The very simple idea is that when we want to aggregate two values ...
  • Automatització i programació dels fulls de càlcul 

   Casabó, Jordi; Jacas Moral, Juan; Gómez, Joan; Roset Calzada, Jaime; Tomás Belenguer, María Santos (ICE, 2008-02-07)
   Conference report
   Open Access
   En la “Convocatòria d’ajuts per a projectes de millora de l’any 2003/2004” presentàvem el projecte “Temes de càlcul numèric amb el full de càlcul”. Amb aquell projecte proposàvem la utilització dels fulls de càlcul com ...
  • E-T-lipschitzian and E-T-kernel aggregation operators 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (2007-12)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   Lipschitzian and kernel aggregation operators with respect to natural T-indistinguishability operators ET and their powers are studied. A t-norm T is proved to be ET-lipschitzian, and is interpreted as a fuzzy point and a ...
  • Editorial [ Editor-in-chief presentation] 

   Jacas Moral, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 1994)
   Review
   Open Access
  • Editorial [ New editorial line and format] 

   Castro Peña, Juan Luis; Jacas Moral, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 1999)
   Review
   Open Access
  • Eigenvectors and generators of fuzzy relations 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (-, 1992)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   A new geometric approach to the study of the eigenvectors is provided. The T-eigenvectors of a T-indistinguishability operator are characterized as its generators in the sense of the representation theorem of L. Valverde ...
  • ET-Lipschitzian aggregation operators 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (-, 2007)
   Conference report
   Open Access
   Lipschitzian and kernel aggregation operators with respect to the natural Tindistinguishability operator ET and their powers are studied. A t-norm T is proved to be ET -lipschitzian, and is interpreted as a fuzzy point and ...
  • Extensionality based approximate reasoning 

   Boixader Ibáñez, Dionís; Jacas Moral, Juan (1998-06)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The aim of this paper is to analyze Approximate Reasoning (AR) through extensionality with respect to the natural T-indistinguishability operator, by considering the indistinguishability level between fuzzy sets as a formal ...
  • Fixed points and generators of fuzzy relations 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (1994-08)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The fixed points of a T-indistinguishability operator are characterized as its generators in the sense of the Representation Theorem of Valverde. The geometric description of the set of fixed points of a reflexive and ...
  • Fuzzy numbers and equality relations 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (IEEE pub., 1993)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   A general approach to the concept of fuzzy number associated to a generalized equality on the real line is given. As a result, the use of triangular and trapezoidal fuzzy numbers, among other types, is justified and a ...
  • Fuzzy t-transitive relations: eigenvectors and generators 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (1995-02)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   After some preliminaries, the set of generators of a generalized equality relation (T-indistinguishability operator) is studied. This set is identified with the set of the eigenvectors of the relation. The relation between ...
  • Generación informática de tipologías arquitectónicas por medio de tipologías matemáticas 

   Monreal Pujadas, Amadeo; Jacas Moral, Juan (Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2004-09)
   Conference report
   Open Access
  • Geometria a l'arquitectura 

   Alsina Català, Claudi; Jacas Moral, Juan; Tomás Belenguer, María Santos (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2007-09)
   Book
   Open Access
   Uns bons fonaments són la base per assolir els coneixements necessaris per ser un bon professional. La col.lecció Temes Clau vol contribuir-hi oferint uns materials de conceptes bàsics de les matèries inicials d'enginyeria ...
  • Indistinguishability operators generated by fuzzy numbers 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2004)
   Conference report
   Restricted access - publisher's policy
   A new way to generate indistinguishability operators coherent with the underlying ordering structure of the real Dine is given in the sense that this structure should be compatible with the betweenness relation generated ...
  • Informàtica per a arquitectes : fonaments i aplicacions 

   Jacas Moral, Juan; Monreal Pujadas, Amadeo; Casabó Gispert, Jorge Enrique; Comeron Graupera, Lluis Xavier (Edicions UPC, 2002)
   Book
   Restricted access to the UPC academic community
   Aquest text neix de la necessitat de cobrir un buit detectat en el material didàctic que existeix sobre la matèria. La primera part vol ser una introducció al concepte d'ordinador i del seu entorn, independentment del tipus ...
  • La Hoja de cálculo : un entorno para la enseñanza y estudio de relaciones borrosas 

   Casabó Gispert, Jorge Enrique; Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (Center for Soft Computing, 2008)
   Conference report
   Open Access
   En este trabajo se estudia la posibilidad de introduir conceptos de teoría de conjuntos borrosos en los currículos correspondientes a distintos niveles de enseñanza. Se hace especial hincapié en la enseñanza de las relaciones ...
  • Maps and isometries between indistinguishability operators 

   Jacas Moral, Juan; Recasens Ferrés, Jorge (2002-02)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   In this paper, some geometric aspects of indistinguishability operators are studied by using the concept of morphism between them. Among all possible types of morphisms, the paper is focused on the following cases: Maps ...