Now showing items 1-20 of 20

 • Delfos, un recurs interactiu per l'estudi de dispositius electrònics 

  Calderer Cardona, Josep; Prat Viñas, Lluís; Jiménez Serres, Vicente; Pons Nin, Joan (Universitat de Barcelona. Edicions i Publicacions, 2006)
  Conference report
  Open Access
  Es presenta un programa interactiu per a un curs bàsic de dispositius semiconductors suportat per ordinador personal. Els destinataris primers són els alumnes de la titulació de segon cicle en Enginyeria Electrònica de la ...
 • Dimensionado de sistemas fotovoltaicos 

  Prat Viñas, Lluís (2011-10)
  Lecture
  Open Access
 • Dispositius electrònics i fotònics : fonaments 

  Prat Viñas, Lluís; Calderer Cardona, Josep (Edicions UPC, 2006)
  Book
  Restricted access to UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC users
  L'obra presenta els fonaments físics i tecnològics en què es basen els dispositius electrònics actuals (propietats elèctriques i òptiques dels semiconductors, junció PN, contactes metall-semiconductor i tecnologia de ...
 • Dispositius electrònics i fotònics : fonaments 

  Prat Viñas, Lluís; Calderer Cardona, Josep (Edicions UPC, 2001)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  L'obra presenta els fonaments físics i tecnològics en què es basen els dispositius electrònics actuals (propietats elèctriques i òptiques dels semiconductors, junció PN, contactes metall-semiconductor i tecnologia de ...
 • Dispositivos electrónicos y fotónicos : fundamentos 

  Prat Viñas, Lluís; Calderer Cardona, Josep (Edicions UPC, 2003)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Los autores son profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC. Durante más de dos décadas, se han dedicado a la docencia de los dispositivos semiconductores a los estudiantes de Ingeniería Electrónica y ...
 • Dispositivos electrónicos y fotónicos : fundamentos 

  Prat Viñas, Lluís; Calderer Cardona, Josep (Edicions UPC, 2006)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  En este libro se presentan los fundamentos físicos y tecnológicos de los dispositivos electrónicos actuales (propiedades eléctricas y ópticas de los semiconductores, unión PN, contactos metal-semiconductor y tecnología de ...
 • Dispositivos optoelectrónicos: introducción a la asignatura 

  Prat Viñas, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Lecture notes
  Open Access
 • Dos qüestionaris interactius d'electrònica: CyDEL i DELFos 

  Prat Viñas, Lluís; Pons Nin, Joan; Jiménez Serres, Vicente; Calderer Cardona, Josep (2006-02)
  Conference report
  Open Access
  Es presenten dos qüestionaris interactius d'electrònica: CyDEL, dedicat a l'anàlisi de circuits electrònics bàsics i que dona suport a l'assignatura troncal "CISE 1" d'Enginyeria de Telecomunicació, i DELFOS, per a ...
 • Examen Final 

  Prat Viñas, Lluís; Ortega Villasclaras, Pablo Rafael; López González, Juan Miguel; Martín García, Isidro; Fernández, Mireia; Bermejo Broto, Sandra; Altet Sanahujes, Josep; Puigdollers i González, Joaquim; Rodriguez, Angel; Voz Sánchez, Cristóbal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-16)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Examen Final 

  Altet Sanahujes, Josep; Bermejo Broto, Sandra; Fernández Chimeno, Mireya; Martín García, Isidro; Orpella García, Alberto; Ortega Villasclaras, Pablo Rafael; Prat Viñas, Lluís; Puigdollers i González, Joaquim; Rodríguez Martínez, Ángel; Voz Sánchez, Cristóbal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Examen Final 

  López González, Juan Miguel; Prat Viñas, Lluís; Voz Sánchez, Cristóbal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-14)
  Exam
  Restricted access to the UPC academic community
 • Laboratori d'Electrònica i de Física 

  Prat Viñas, Lluís; Benadero García-Morato, Luis; Orpella García, Alberto; Turó Peroy, Antonio; Voz Sánchez, Cristóbal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Practice
  Open Access
 • LABORATORI D’ELECTRÒNICA I DE FÍSICA 

  Prat Viñas, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Practice
  Open Access
 • Laboratori d'electrònica i de Fisica I 

  Prat Viñas, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Practice
  Open Access
 • Laboratori d'electrònica i física 

  Prat Viñas, Lluís; Benadero García-Morato, Luis; Orpella García, Alberto; Turó Peroy, Antonio; Voz Sánchez, Cristóbal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Lecture notes
  Open Access
 • Proceso de inversión de competencias genéricas en los nuevos planes de estudios de grado de la ETSETB de acuerdo con el modelo CDIO 

  Sayrol Clols, Elisa; Sardà Ferrer, Joan; Sáez Moreno, Germán; Bragós Bardia, Ramon; Alarcón Cot, Eduardo José; Cabrera-Bean, Margarita; Calveras Augé, Anna M.; Comellas Colomé, Jaume; O'Callaghan Castellà, Juan Manuel; Pegueroles Vallés, Josep R.; Prat Viñas, Lluís (2010)
  Conference report
  Open Access
  Los distintos marcos normativos que fijan las condiciones de contorno en la elaboración de los nuevos planes de estudios ponen especial énfasis en el aprendizaje basado en competencias y en la inclusión de determinadas ...
 • QUALITEL: qualitat docent als estudis de telecomunicació 

  Sayrol Clols, Elisa; Prat Viñas, Lluís; O'Callaghan Castellà, Juan Manuel; Pegueroles Vallés, Josep R.; Vallverdú Vallés, Francesc; Alarcón Cot, Eduardo José; Sáez Moreno, Germán; Calveras Augé, Anna M.; Bragós Bardia, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-02-11)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
  El projecte consisteix en una sèrie d'actuacions de caràcter metodològic i organitzatiu portades a terme a primer curs (fase selectiva) dels estudis d'enginyeria de telecomunicació de l'ETSETB per millorar el rendiment ...
 • Radiation damage evaluation on AlGaAs/GaAs solar cells 

  García, E; Alcubilla González, Ramón; Prat Viñas, Lluís; Castañer Muñoz, Luis María (1988-01)
  Article
  Open Access
  A computer model to evaluate radiation damage on AlGaAs-based solar cells is reported. The model is based on a piecewise approach that divides the cell structure in an adaptive number of slices. Inside a particular slice ...
 • Sistemas analógicos de comunicación 

  Prat Viñas, Lluís (2011-01)
  Lecture
  Open Access
 • Tendencias actuales en la energía solar fotovoltaica 

  Prat Viñas, Lluís (2011-10)
  Conference lecture / Lecture
  Open Access