Now showing items 1-20 of 33

 • Amplificador d'àudio de classe 

  Ribes Latorre, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte final de carrera que es mostra en aquest document, consisteix en dissenyar, realitzar i caracteritzar un amplificador digital d’àudio de classe D. En aquest projecte es mostra com realitzar un entorn flexible ...
 • Anàlisi i protocol de reparació de convertidors DC/AC per instal·lacions fotovoltaiques 

  Moreno Fernández, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Aplicació dels microprocessadors software al disseny i construcció d'una calculadora 

  Galicia Sitjas, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball consisteix en un estudi dels microprocessadors software, en particular de MicroBlaze, i en el disseny i implementació d’una aplicació amb MicroBlaze mitjançant la versió 12.3 de Embedded Development Kit ...
 • Conception d'un filtre Analogique / Numérique 

  Zhang, Xipeng (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09-10)
  Master thesis
  Open Access
  [ANGLÈS] In this thesis, a tunable analog filter with digital control is presented. The digital control is implemented by means of a Spartan 3A FPGA and programmable resistors. The system consists of two identical tunable ...
 • Control del pas d'un robot hexàpode 

  Mayr Maylinch, Pol Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte es divideix en dues parts. La primera es una posada a punt tant mecànica com electrònica de un robot hexàpode prèviament realitzat. La segona es la implementació d’un programa que imita les xarxes neuronals ...
 • Control d'un robot hexàpode amb ordinador monoplaca 

  Carpio Olmedo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte actual s'esdevé a partir de dos projectes anteriors realitzats sobre un robot hexàpode. Aquest robot consta de tres mòduls independents de dues potes cadascun i de dos graus de llibertat per pota, i pel que fa ...
 • Desenvolupament de tecnologia d'integració de components passius per a electrònica de potència en automoció 

  Baró Paniello, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Design and implementation of an audio band digitally tunable analogue filter 

  Serra Bou, Joan Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Master thesis
  Open Access
  A Digitally Tunable Analogue Filter with central frequency (W0) and quality factor (Q) control loops tuned to a reference sinusoidal signal frequency is designed. The system, implemented with discrete components mounted ...
 • Digital system for spiking neural network emulation 

  Merino Mallorquí, Eduard-Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Fundació Centre de Regulació Genòmica
  The present project is about the design, simulation and an experimentational test of a digital system in a single chip able to emulate the behavior of spiking neural networks, which is possible thanks to the use of ...
 • Diseño, realización y test de un generador de retardos 

  Ramos López, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es desenvoluparà un generador de retards de baix cost. La selecciò de la resoulció y del seu abast, serà totalment programable, el retard programable del cual serà inferior al periode de treball. Es ...
 • Disseny, construcció i test d'un robot hexàpode 

  Codina Saborit, Arnau; Bruguet Román, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’actual projecte consisteix en dissenyar, fabricar i muntar tota la part mecànica i electrònica d’un robot hexàpode i dotar-lo de moviment. El model a implementar presenta dos graus de llibertat a cada pota, està governat ...
 • Disseny d'una unitat d'adquisició de dades per a un vehicle de Formula Student 

  Vilanova Marco, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball consisteix en la creació d’un sistema d’adquisició de dades per a un cotxe monoplaça elèctric de l’equip de Formula Student e-Tech Racing. En els primers capítols es fa una breu introducció on s’explica què ...
 • Disseny d'un convertidor electrònic per frenat regeneratiu en sistemes de transport vertical 

  Borràs Serra, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  The project is about designing a system that allows energy savings in vertical transport systems, applied to lifts systems with variable frequency drives (VFD). The savings are based on energy storage in supercapacitors, ...
 • Disseny d'un microprocessador 

  Montané Sala, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte final de carrera dissenyarem i implantarem un microprocessador dins d‟una FPGA utilitzant el llenguatge d‟alt nivell VHDL. Es dissenyarà un microprocessador amb un nucli de vuit bits i amb dotze bits per ...
 • Disseny i prototip d’un lector RFID de banda LF 

  Vàzquez Talavera, Janet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Rotecna
 • Disseny i realització d'un sistema de desenvolupament per a dispositius lògics programables 

  Blanco Blanco, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest és un projecte que està dirigit a l ús de dispositius lògics programables i microcontroladors així com el seus respectius llenguatges de descripció o programació. El projecte es pot dividir en dues parts: per una ...
 • Disseny i simulació de un amplificador integrat per aplicacions de senyals neuronal 

  Sillero Tocavents, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El propòsit d’aquest projecte es el disseny i simulació d’un amplificador de tensió de baix soroll i baixa potencia per aplicacions d’amplificació de senyals neuronals. El treball consistirà en fer un estudi, disseny i ...
 • Disseny i simulació d'un convertidor DC/DC híbrid integrat 

  Puig Sebastià, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau, és fer el disseny i simulació d’un convertidor híbrid DC/DC integrat. Híbrid perquè constarà d’un reductor de tensió estàtic, o buck, i un regulador lineal de tensió, i integrat, ...
 • Disseny, realització i verificació d'un generador de funcions d'alta potència 

  Casas Treig, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball té com a principal objectiudissenyar, realitzar i verificar un generador de funcions que es pretén utilitzar per controlar una càrrega inductiva demoltbaixa impedància.Aquesta càrrega hade generar una ...
 • Estabilización y mejora del vuelo de un cuadricóptero 

  Molina Romero, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Projecte amb l’objectiu de millorar la estabilitat en vol d’un quadricopter, que és un vehicle volador que consta de quatre hèlixs rotatives que possibiliten els seus moviments i l’enlairament vertical. Dins del projecte ...