Now showing items 1-20 of 55

  • Adaptación de un curso de tecnología a la docencia virtual en entornos con recursos económicos limitados. 

   Muñoz Córdoba, Dora Yenny (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-15)
   Master thesis
   Open Access
   En el año 2020, debido a la situación de emergencia provocada por la pandemia del coronavirus, las diferentes instituciones educativas a nivel mundial se vieron obligadas a pasar de clases presenciales a telemáticas. Esta ...
  • Amplificador d'àudio de classe 

   Ribes Latorre, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte final de carrera que es mostra en aquest document, consisteix en dissenyar, realitzar i caracteritzar un amplificador digital d’àudio de classe D. En aquest projecte es mostra com realitzar un entorn flexible ...
  • Amplificador digital classe D amb reducció de soroll de quantificació 

   Rivera Vila, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es desenvolupa un amplificador d’àudio classe D amb especial èmfasi en la reducció del soroll de quantificació. Tot el tractament del senyal és digital des de la font fins a l’última l’etapa i es realitza ...
  • Anàlisi i protocol de reparació de convertidors DC/AC per instal·lacions fotovoltaiques 

   Moreno Fernández, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aplicació dels microprocessadors software al disseny i construcció d'una calculadora 

   Galicia Sitjas, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball consisteix en un estudi dels microprocessadors software, en particular de MicroBlaze, i en el disseny i implementació d’una aplicació amb MicroBlaze mitjançant la versió 12.3 de Embedded Development Kit ...
  • Conception d'un filtre Analogique / Numérique 

   Zhang, Xipeng (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09-10)
   Master thesis
   Open Access
   [ANGLÈS] In this thesis, a tunable analog filter with digital control is presented. The digital control is implemented by means of a Spartan 3A FPGA and programmable resistors. The system consists of two identical tunable ...
  • Control d'un robot hexàpode amb ordinador monoplaca 

   Carpio Olmedo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte actual s'esdevé a partir de dos projectes anteriors realitzats sobre un robot hexàpode. Aquest robot consta de tres mòduls independents de dues potes cadascun i de dos graus de llibertat per pota, i pel que fa ...
  • Control del pas d'un robot hexàpode 

   Mayr Maylinch, Pol Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte es divideix en dues parts. La primera es una posada a punt tant mecànica com electrònica de un robot hexàpode prèviament realitzat. La segona es la implementació d’un programa que imita les xarxes neuronals ...
  • Desenvolupament de material didàctic per a l'aprenentatge del disseny i creació de sistemes informàtics i electrònics 

   Rivas Contreras, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-17)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball es presenta un material didàctic en el qual es combinen diverses metodologies didàctiques i que busca en tot moment la motivació despertant l'interès de l'alumnat. Sota l'objectiu final de construir un ...
  • Desenvolupament de tecnologia d'integració de components passius per a electrònica de potència en automoció 

   Baró Paniello, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Design and implementation of an audio band digitally tunable analogue filter 

   Serra Bou, Joan Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Master thesis
   Open Access
   A Digitally Tunable Analogue Filter with central frequency (W0) and quality factor (Q) control loops tuned to a reference sinusoidal signal frequency is designed. The system, implemented with discrete components mounted ...
  • Design of a low-power VLSI temperature sensor 

   Tarabata Tupiza, Byron (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-08)
   Master thesis
   Open Access
   A low power CMOS temperature sensor with digital output is presented in this work. The sensor is current based, the combination of dependent and independent current that control the frequency of 2 ring oscillators. The ...
  • Development of an acoustic modem using synthesizable microcontroller 

   Hassan Mobshar, Muhammad Fahad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this thesis, an acoustic modem is developed on a digital programmable device for underwater communications. The system consists of a synthesize microcontroller as well the different elements necessaries for the ...
  • Digital system for spiking neural network emulation 

   Merino Mallorquí, Eduard-Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Fundació Centre de Regulació Genòmica
   The present project is about the design, simulation and an experimentational test of a digital system in a single chip able to emulate the behavior of spiking neural networks, which is possible thanks to the use of ...
  • Diseño y análisis de un sistema electrónico de proyección selectiva para entornos de trabajo 

   Vargas Yépez, José Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente documento es un compendio de un proceso de desarrollo de un dispositivo robótico portátil enfocado en la proyección avanzada de imagen sobre superficies interactivas disponibles en ambientes donde hay presencia ...
  • Diseño, implementación y test de un core RISC-V 

   Loscos Enriquez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A aquest treball de fi de grau es dissenya i implementa, fent ús del llenguatge VHDL, el nucli d’un microcontrolador amb el conjunt d’instruccions RISC-V, concretament el conjunt base RV32I. L’objectiu es crear un ...
  • Diseño, realización y test de un generador de retardos 

   Ramos López, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es desenvoluparà un generador de retards de baix cost. La selecciò de la resoulció y del seu abast, serà totalment programable, el retard programable del cual serà inferior al periode de treball. Es ...
  • Disseny d'un convertidor electrònic per frenat regeneratiu en sistemes de transport vertical 

   Borràs Serra, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   The project is about designing a system that allows energy savings in vertical transport systems, applied to lifts systems with variable frequency drives (VFD). The savings are based on energy storage in supercapacitors, ...
  • Disseny d'un microprocessador 

   Montané Sala, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte final de carrera dissenyarem i implantarem un microprocessador dins d‟una FPGA utilitzant el llenguatge d‟alt nivell VHDL. Es dissenyarà un microprocessador amb un nucli de vuit bits i amb dotze bits per ...
  • Disseny d'una llibreria de blocs digitals integrats VLSI CMOS 

   Morales Olivencia, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball consisteix en la realització d’una llibreria que contindrà l'esquema a nivell de transistors i el layout d’un conjunt de circuits digitals CMOS VLSI de complexitat mitjana habitualment utilitzats en ...