Now showing items 1-20 of 37

 • Cambio de la iluminación a tecnología LED del túnel de la línea 11 del metro de Barcelona 

  Romero Jaimez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte, té per objecte, la implementació de la tecnologia LED als túnels de la xarxa de metro de Barcelona, prenent com a exemple d’aplicació la línia 11 de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, per tal ...
 • Diseño de la instalación de un hospital 

  Otero Casas, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El objeto del presente proyecto pretende establecer y describir las condiciones técnicas y legales para realizar la Instalación Eléctrica de un recinto hospitalario con la finalidad de ofrecer a los consumidores unas ...
 • Diseño de las instalaciones de un hotel rural sostenible 

  Martínez Punzano, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del present projecte es definir, projectar i justificar les instal·lacions d’un Hotel rural de nova construcció. S’establiran els criteris i requisits per dur a terme el disseny i dimensionat de les instal·lacions ...
 • Diseño y automatización de una máquina dosificadora de líquidos por peso 

  Paredes Castellano, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte s’ha tractat de dissenyar i implementar, segons unes especificacions imposades, una màquina dosificadora de líquids per pes. Es a dir, es tracta del disseny complet y automatització d’una màquina capaç ...
 • Estudio de las protecciones de A.T. del anillo de A.T. de las instalaciones de producción de aguas de Barcelona EMGCIA 

  Ceciliano Aguilera, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’ha realitzat l’estudi de les proteccions d’A.T. del anell d’A.T. de les instal·lacions de producció d’Aigües de Barcelona. Amb aquesta finalitat, s’ha analitzat la situació actual i els ...
 • Iluminación, climatización y contra incendio de una nave industrial dedicada a la logística 

  Báguena Cabanes, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es durà a terme la instal·lació elèctrica (instal·lacions de força, instal·lacions d’il·luminació i instal·lació elèctrica dels equips de climatització) i la instal·lació contra incendis d’una nau ...
 • Industria de la madera 

  Barrás Poyatos, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu crear una indústria de la fusta dedicada a fabricar mobles, a més de disposar d'un espai per a la venda en el mateix edifici. Així mateix, es descriu el procés de producció que s'ha ...
 • Instalación eléctrica de un edificio de oficinas 

  Gallardo Lombarte, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objecte d’aquest projecte és dimensionar les instal·lacions elèctriques d’un edifici d’oficines, així com, el càlcul de la il·luminació i el projecte de la instal·lació contra incendis. Amb l’apartat de la il·luminació, ...
 • Instalación eléctrica de un establecimiento destinado a la restauración 

  Luzón Allué, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest Projecte Final de Carrrera es pretén mostrar les diferents instal·lacions que formaran part d’un restaurant a la ciutat de Mollet del Vallès. La instal·lació elèctrica, que serà l’encarregada de subministrar ...
 • Instalación eléctrica de un local destinado a la restauración 

  Moreno Cotado, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té l'objectiu d'establir els criteris i requisits mínims per al disseny de la instal·lació elèctrica completa controlada en part amb un sistema domòtic, sistemes de protecció contra incendis i climatització ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios destinada a una fábrica de galletas 

  Espallargas Pareja, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el projecte objecte d'estudi, es recullen els requisits i criteris necessaris pel correcte dimensionament i funcionament de la instal·lació elèctrica i instal·lació contra incendis, aplicant la normativa actual, adequada ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de una nave industrial 

  Cruz Cantalejo, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objeto del presente proyecto es el de exponer delante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por el reglamento vigente, con la finalidad de obtener ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de una nave industrial 

  Luque Garcia, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo final de grado, se realiza la redacción de un proyecto de instalación eléctrica. En dicho proyecto, se describe, grafía y calcula las instalaciones eléctrica y contra incendios de una nave industrial. ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de un concesionario de automóviles 

  López Argenti, Ezequiel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el proyecto objeto de estudio, se recogen los requisitos y criterios técnicos necesarios para el correcto dimensionado y desarrollo de la instalación eléctrica e instalación contra incendios, aplicando la normativa ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de un edificio destinado a hotel 

  Garcia Alcon, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente proyecto final de carrera de Ingeniería Industrial tiene como título “INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTRA INCENDIOS DE UN EDIFICIO DESTINADO A HOTEL”. Partiendo de la base de un hotel situado en L’Estartit, municipio ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de un establecimiento hotelero 

  Oliveros Muñoz, Enrique Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Instalación eléctrica y contra incendios de un hospital 

  Xancó Buhigas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El objeto del presente proyecto pretende establecer y describir las condiciones técnicas y legales para realizar la Instalación Eléctrica y Contra Incendios de un recinto hospitalario con la finalidad de ofrecer a los ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de un polideportivo con aporte de energía solar térmica 

  Montojo Benayas, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-13)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte es basa en la descripció, el disseny i el càlcul de la instal·lació elèctrica i contra incendis d'un poliesportiu cobert amb un aforament tres-centes vuitanta localitats per al seu funcionament ...
 • Instalación eléctrica y domótica de un edificio de oficinas 

  González Avalos, Renato Francesco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Schneider Electric
  En el presente proyecto final de grado se realiza el diseño de la instalación eléctrica y domótica para un edificio de oficinas destinado al sector administrativo. Para la realización de la instalación domótica se ha ...
 • Instalaciones de una unidad terapéutica psiquiátrica 

  Gascón Castillo, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte que es pretén realitzar és el de la instal·lació elèctrica i les proteccions contra incendis del centre psiquiàtric Sant Miquel A l’illa de Menorca a la ciutat de Ciutadella. Al realitzar aquestes instal·lacions ...