Now showing items 1-20 of 58

  • Actualidad del alumbrado exterior. Aplicación práctica 

   Sánchez Garcés, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudio de la actualidad del alumbrado exterior; normativa, conceptos, funcionamiento del sector... Y el estudio lumínico de una zona como aplicación práctica de lo explicado anteriormente.
  • Afectación de la normativa CPR al sector del cable eléctrico 

   Opazo Porcar, Erwin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Sumcab Specialcable Group
   Este TFG pretende ser un estudio tanto a nivel normativo como técnico de los cambios que supone la entrada en vigor de la Normativa de Productos de la Construcción (también conocida coloquialmente como CPR) el pasado 1 de ...
  • Automatización y control de reactores destinados a una industria farmacéutica 

   Rodríguez Veiga, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Desarrollo de un sistema de supervisión y control para la automatización de reactores destinados a una industria farmacéutica mediante un controlar lógico programable y un SCADA.
  • Automatización y control de un CT de cliente 

   Marqués Pascual, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present treball es documenta el procés d'automatització del Centre de Transformació de client didàctic del laboratori d'instal·lacions elèctriques de la EEBE. Per a això, s'estudia i documenta el funcionament i la ...
  • Cambio de la iluminación a tecnología LED del túnel de la línea 11 del metro de Barcelona 

   Romero Jaimez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte, té per objecte, la implementació de la tecnologia LED als túnels de la xarxa de metro de Barcelona, prenent com a exemple d’aplicació la línia 11 de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, per tal ...
  • Diseño de la instalación de un hospital 

   Otero Casas, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objeto del presente proyecto pretende establecer y describir las condiciones técnicas y legales para realizar la Instalación Eléctrica de un recinto hospitalario con la finalidad de ofrecer a los consumidores unas ...
  • Diseño de las instalaciones de un hotel rural sostenible 

   Martínez Punzano, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu del present projecte es definir, projectar i justificar les instal·lacions d’un Hotel rural de nova construcció. S’establiran els criteris i requisits per dur a terme el disseny i dimensionat de les instal·lacions ...
  • Diseño y automatización de una máquina dosificadora de líquidos por peso 

   Paredes Castellano, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s’ha tractat de dissenyar i implementar, segons unes especificacions imposades, una màquina dosificadora de líquids per pes. Es a dir, es tracta del disseny complet y automatització d’una màquina capaç ...
  • Estudi energètic de la incorporació d'energies renovables per l'autoconsum d'un habitatge unifamiliar 

   Fuentes Bosch, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball de fi de grau consta d’un estudi energètic sobre la incorporació de sistemes d’energies renovables en un habitatge unifamiliar per autoconsum, situat al terme municipal de Viladecans. Es realitza un ...
  • Estudio de las instalaciones eléctricas de un alojamiento turístico 

   Lin, Jiahao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto consiste en realizar el diseño y cálculo de la instalación eléctrica de un alojamiento turístico, en concreto de un hotel, con el objetivo de satisfacer las necesidades de suministro eléctrico de la instalación, ...
  • Estudio de las protecciones de A.T. del anillo de A.T. de las instalaciones de producción de aguas de Barcelona EMGCIA 

   Ceciliano Aguilera, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte s’ha realitzat l’estudi de les proteccions d’A.T. del anell d’A.T. de les instal·lacions de producció d’Aigües de Barcelona. Amb aquesta finalitat, s’ha analitzat la situació actual i els ...
  • Iluminación, climatización y contra incendio de una nave industrial dedicada a la logística 

   Báguena Cabanes, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte es durà a terme la instal·lació elèctrica (instal·lacions de força, instal·lacions d’il·luminació i instal·lació elèctrica dels equips de climatització) i la instal·lació contra incendis d’una nau ...
  • Industria de la madera 

   Barrás Poyatos, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té com a objectiu crear una indústria de la fusta dedicada a fabricar mobles, a més de disposar d'un espai per a la venda en el mateix edifici. Així mateix, es descriu el procés de producció que s'ha ...
  • Instalaciones de un centro deportivo 

   Vidal Santoscana, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte té l’objectiu d’establir els criteris i requisits mínims per al disseny dels sistemes de protecció contra incendis, enllumenat, i la instal·lació eléctrica, així com justificar les solucions adoptades ...
  • Instalaciones de una unidad terapéutica psiquiátrica 

   Gascón Castillo, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es pretén realitzar és el de la instal·lació elèctrica i les proteccions contra incendis del centre psiquiàtric Sant Miquel A l’illa de Menorca a la ciutat de Ciutadella. Al realitzar aquestes instal·lacions ...
  • Instalaciones generales de un edificio destinado principalmente a viviendas 

   Guerrero Garcia, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tractarà les principals instal·lacions d’un edifici de nova construcció situat a Carrer Jerez, 24 Barcelona. Es dissenyarà la instal·lació elèctrica de tot l’edifici des de l’escomesa fins els quadres ...
  • Instalaciones principales de una comisaría de Mossos d'Esquadra 

   Cejas Aguilera, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente documento es un Proyecto Final de Grado, con el título "Instalaciones principales de una comisaría de Mossos d'Esquadra". Este proyecto trata del diseño y cálculo de dos de las instalaciones más importantes que ...
  • Instalación eléctrica de un edificio de oficinas 

   Gallardo Lombarte, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objecte d’aquest projecte és dimensionar les instal·lacions elèctriques d’un edifici d’oficines, així com, el càlcul de la il·luminació i el projecte de la instal·lació contra incendis. Amb l’apartat de la il·luminació, ...
  • Instalación eléctrica de un establecimiento destinado a la restauración 

   Luzón Allué, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest Projecte Final de Carrrera es pretén mostrar les diferents instal·lacions que formaran part d’un restaurant a la ciutat de Mollet del Vallès. La instal·lació elèctrica, que serà l’encarregada de subministrar ...
  • Instalación eléctrica de un hotel 

   Ruiz Mateo, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte consisteix en el disseny de la instal·lació elèctrica de baixa tensió d'un hotel de quatre estrelles ubicat a la costa. L'edifici es troba dintre d'un gran recinte amb aparcament i zones d'oci tals com ...