Now showing items 1-20 of 30

 • Adaptació d'assignatures de bases de dades a l'EEES 

  Martín Escofet, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (2010)
  Conference report
  Open Access
  Els canvis recents en els plans d'estudis de la UPC i la UOC tenen en compte el nou espai europeu d'educació superior (EEES). Una de les conseqüències directes d'aquests canvis és la necessitat d'afitar i optimitzar el ...
 • Adaptació de LEARN-SQL al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) 

  Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-02-07)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
 • Adaptació de LEARN-SQL al nou Espai Europeu d'Educació Superior(EEES) 

  Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-02-02)
  Conference lecture / Conference report
  Open Access
 • Adapting LEARN-SQL to database computer supported cooperative learning 

  Burgués Illa, Xavier; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Casany Guerrero, María José; Urpí Tubella, Antoni; Rodríguez González, María Elena (2010)
  Conference report
  Open Access
  LEARN-SQL is a tool that we are using since three years ago in several database courses, and that has shown its positive effects in the learning of different database issues. This tool allows proposing remote questionnaires ...
 • A schema-only approach to validate XML schema mappings 

  Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente López, Ernest; Urpí Tubella, Antoni (2010-03-19)
  External research report
  Open Access
  Since the emergence of the Web, the ability to map XML data between different data sources has become crucial. Defining a mapping is however not a fully automatic process. The designer needs to figure out whether the mapping ...
 • A software tool for e-assessment of relational database skills 

  Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena; Romero Moral, Óscar; Urpí Tubella, Antoni (Tempus Publications, 2016-01-01)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  The objective of this paper is to present a software tool for the e-assessment of relational database skills. The tool is referred to as LearnSQL (Learning Environment for Automatic Rating of Notions of SQL). LearnSQL is ...
 • AuRUS: Automated Reasoning on UML/OCL Schemas 

  Queralt Calafat, Anna; Rull Fort, Guillem; Teniente López, Ernest; Farré Tost, Carles; Urpí Tubella, Antoni (Springer Verlag, 2010)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  To ensure the quality of an information system, the conceptual schema that represents its domain must be semantically correct. We present a prototype to automatically check whether a UML schema with OCL constraints is right ...
 • AuRUS: explaining the validation of UML/OCL conceptual schemas 

  Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Queralt Calafat, Anna; Teniente López, Ernest; Urpí Tubella, Antoni (2015-05-01)
  Article
  Open Access
  The validation and the verification of conceptual schemas have attracted a lot of interest during the last years, and several tools have been developed to automate this process as much as possible. This is achieved, in ...
 • Avaluació de la incorporació d'activitats d'aprenentatge actiu i cooperatiu a les assignatures de bases de dades de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. 

  Martín Escofet, Carme; Urpí Tubella, Antoni; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena (2012)
  Conference report
  Open Access
  Una de les idees principals del canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior és que les assignatures no es redueixin simplement a un conjunt de classes magistrals, sinó que les classes incorporin activitats d'aprenentatge ...
 • Computing explanations for unlively queries in databases 

  Rull, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente López, Ernest; Urpí Tubella, Antoni (2007-06)
  External research report
  Open Access
  A query is lively in a database schema if it returns a non-empty answer for some database satisfying the schema. Debugging a database schema requires not only determining queries (as well as views or tables) that are not ...
 • Contención de consultas con valores nulos usando el método CQC 

  Rull, Guillem; Farré Tost, Carles; Urpí Tubella, Antoni (International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2006)
  Conference report
  Open Access
  Este artículo presenta una extensión de nuestro método CQC destinada a comprobar la contención de dos consultas en el contexto de una BD relacional que puede contener valores nulos en los atributos de sus tuplas. Teniendo ...
 • E-assessment of relational database skills by means of LearnSQL 

  Quer, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Rodríguez González, M. Elena; Romero Moral, Óscar; Urpí Tubella, Antoni (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017)
  Conference report
  Open Access
  LearnSQL is a software system that allows the automatic and efficient e-learning and e-assessment of relational database skills. It has been used at the Barcelona School of Informatics for 18 semesters with an average of ...
 • Formalization and correctness of the CQC method 

  Farré Tost, Carles; Teniente López, Ernest; Urpí Tubella, Antoni (2002-11)
  External research report
  Open Access
  In this report we formalize a new method that checks Query Containment for queries with negated IDB and EDB predicates as well as equality, inequality and order comparisons. The generality of our approach allows also ...
 • Integració i avaluació de la competència genèrica transversal actitud adequada davant el treball en assignatures de bases de dades 

  Martín Escofet, Carme; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Romero Moral, Óscar; Abelló Gamazo, Alberto; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2014)
  Conference report
  Open Access
  El canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior va portar a la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya a incorporar competències genèriques tranversals en els seus plans d’estudi. ...
 • Introducció de tècniques d’aprenentatge col•laboratiu i semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

  Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tubella, Antoni; Rollón Rico, Emma; Rodríguez, M. Elena; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Burgués Illa, Xavier; Martí, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Podem classificar les àrees d’actuació del projecte en tres grups diferents: 1) S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de “bases de dades” de la FIB. 2) S’han introduït activitats participatives ...
 • Introduccó de tècniques d’aprenentatge semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

  Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martin, Carme; Quer, Carme; Rodríguez, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
  Conference report
  Open Access
  Una de les conseqüències dels canvis aplicats recentment als plans d’estudis de la UPC per adaptar-los al EEES, és la necessitat d’optimitzar el temps a dedicar a activitats d’aprenentatg que requereixen la participació ...
 • LEARN-SQL: automatic assesment of SQL Based on IMS QTI specification 

  Abelló Gamazo, Alberto; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme (2008)
  Conference lecture
  Open Access
  In this paper we present LEARN-SQL, a system conforming to the IMS QTI specification that allows on-line learning and assessment of students on SQL skills in an automatic, interactive, informative, scalable and extensible manner.
 • LEARN-SQL: herramienta de gestión de ejercicios de SQL con autocorrección 

  Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (2009-06-16T09:23:59Z)
  Conference report
  Open Access
  Algunas herramientas de autocorrección existen ya en el ámbito de la docencia informática. No obstante en asignaturas de bases de datos el problema es especialmente complejo debido a la gran variedad de tipos de ...
 • LEARN-SQL: una herramienta para el soporte al aprendizaje semipresencial en el ámbito de las bases de datos 

  Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (V CIDUI. Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, 2008)
  Conference lecture
  Open Access
  Los cambios recientes en los planes de estudio de la UPC y la UOC tienen en cuenta el nuevo espacio europeo de educación superior (EEES). Una de las consecuencias directas de estos cambios es la necesidad de acotar y ...
 • Mòdul de creació d'equips per a Moodle 

  Abelló Gamazo, Alberto; Vallès, Adrià; Urpí Tubella, Antoni; Quer, Carme; Casany Guerrero, María José; Burgués Illa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2010-06-04)
  Conference lecture
  Open Access
  Un dels punts forts de Moodle és la promoció de la participació, ja que permet oferir els continguts de l’assignatura de forma dinàmica i plantejar exercicis de forma ràpida i senzilla. El mòdul de creació d’equips que hem ...