Now showing items 1-20 of 33

  • A schema-only approach to validate XML schema mappings 

   Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente López, Ernest; Urpí Tubella, Antoni (2010-03-19)
   External research report
   Open Access
   Since the emergence of the Web, the ability to map XML data between different data sources has become crucial. Defining a mapping is however not a fully automatic process. The designer needs to figure out whether the mapping ...
  • A software tool for e-assessment of relational database skills 

   Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena; Romero Moral, Óscar; Urpí Tubella, Antoni (Tempus Publications, 2016-01-01)
   Article
   Restricted access - publisher's policy
   The objective of this paper is to present a software tool for the e-assessment of relational database skills. The tool is referred to as LearnSQL (Learning Environment for Automatic Rating of Notions of SQL). LearnSQL is ...
  • Adaptació d'assignatures de bases de dades a l'EEES 

   Martín Escofet, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni (2010)
   Conference report
   Open Access
   Els canvis recents en els plans d'estudis de la UPC i la UOC tenen en compte el nou espai europeu d'educació superior (EEES). Una de les conseqüències directes d'aquests canvis és la necessitat d'afitar i optimitzar el ...
  • Adaptació de LEARN-SQL al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) 

   Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2012-02-07)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
  • Adaptació de LEARN-SQL al nou Espai Europeu d'Educació Superior(EEES) 

   Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-02-02)
   Conference lecture / Conference report
   Open Access
  • Adapting LEARN-SQL to database computer supported cooperative learning 

   Burgués Illa, Xavier; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Casany Guerrero, María José; Urpí Tubella, Antoni; Rodríguez González, María Elena (2010)
   Conference report
   Open Access
   LEARN-SQL is a tool that we are using since three years ago in several database courses, and that has shown its positive effects in the learning of different database issues. This tool allows proposing remote questionnaires ...
  • An approach to monitoring changes in deductive databases 

   Urpí Tubella, Antoni (1991-09)
   External research report
   Open Access
   We propose a method to monitor changes in deductive databases. The method augments a database with a set of transition and events rules, which explicity define the insertions, deletions and modifications induced by a ...
  • AuRUS: Automated Reasoning on UML/OCL Schemas 

   Queralt Calafat, Anna; Rull Fort, Guillem; Teniente López, Ernest; Farré Tost, Carles; Urpí Tubella, Antoni (Springer Verlag, 2010)
   Conference lecture
   Restricted access - publisher's policy
   To ensure the quality of an information system, the conceptual schema that represents its domain must be semantically correct. We present a prototype to automatically check whether a UML schema with OCL constraints is right ...
  • AuRUS: explaining the validation of UML/OCL conceptual schemas 

   Rull Fort, Guillem; Farré Tost, Carles; Queralt Calafat, Anna; Teniente López, Ernest; Urpí Tubella, Antoni (2015-05-01)
   Article
   Open Access
   The validation and the verification of conceptual schemas have attracted a lot of interest during the last years, and several tools have been developed to automate this process as much as possible. This is achieved, in ...
  • Avaluació de la incorporació d'activitats d'aprenentatge actiu i cooperatiu a les assignatures de bases de dades de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. 

   Martín Escofet, Carme; Urpí Tubella, Antoni; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, María Elena (2012)
   Conference report
   Open Access
   Una de les idees principals del canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior és que les assignatures no es redueixin simplement a un conjunt de classes magistrals, sinó que les classes incorporin activitats d'aprenentatge ...
  • Bases de datos interoperables: la problemática del acceso integrado 

   Castellanos Vázquez Gil, M. Guadalupe; García Solaco, Manuel Alberto; Saltor, Félix; Urpí Tubella, Antoni (1989)
   External research report
   Open Access
   La búsqueda de mecanismos que permitan alcanzar la interoperabilidad de sistemas de información heterogéneos a través del intercambio de datos de manera cooperativa y respetando siempre la autonomía de los participantes ...
  • Computing explanations for unlively queries in databases 

   Rull, Guillem; Farré Tost, Carles; Teniente López, Ernest; Urpí Tubella, Antoni (2007-06)
   External research report
   Open Access
   A query is lively in a database schema if it returns a non-empty answer for some database satisfying the schema. Debugging a database schema requires not only determining queries (as well as views or tables) that are not ...
  • Contención de consultas con valores nulos usando el método CQC 

   Rull, Guillem; Farré Tost, Carles; Urpí Tubella, Antoni (International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2006)
   Conference report
   Open Access
   Este artículo presenta una extensión de nuestro método CQC destinada a comprobar la contención de dos consultas en el contexto de una BD relacional que puede contener valores nulos en los atributos de sus tuplas. Teniendo ...
  • D'ingres a postgres: evolució de la implementació d'un SGBD relacional 

   Urpí Tubella, Antoni (1988)
   External research report
   Open Access
   This work describes the implementation of INGRES, one of the first relational data base management systems. The initial release of INGRES, created in Berkeley around 1976, developed to the actual POSTGRES. We study in ...
  • E-assessment of relational database skills by means of LearnSQL 

   Quer, Carme; Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Rodríguez González, M. Elena; Romero Moral, Óscar; Urpí Tubella, Antoni (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017)
   Conference report
   Open Access
   LearnSQL is a software system that allows the automatic and efficient e-learning and e-assessment of relational database skills. It has been used at the Barcelona School of Informatics for 18 semesters with an average of ...
  • Formalization and correctness of the CQC method 

   Farré Tost, Carles; Teniente López, Ernest; Urpí Tubella, Antoni (2002-11)
   External research report
   Open Access
   In this report we formalize a new method that checks Query Containment for queries with negated IDB and EDB predicates as well as equality, inequality and order comparisons. The generality of our approach allows also ...
  • Integració i avaluació de la competència genèrica transversal actitud adequada davant el treball en assignatures de bases de dades 

   Martín Escofet, Carme; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Romero Moral, Óscar; Abelló Gamazo, Alberto; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Rodríguez González, M. Elena (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2014)
   Conference report
   Open Access
   El canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior va portar a la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya a incorporar competències genèriques tranversals en els seus plans d’estudi. ...
  • Introducció de tècniques d’aprenentatge col•laboratiu i semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

   Abelló Gamazo, Alberto; Urpí Tubella, Antoni; Rollón Rico, Emma; Rodríguez, M. Elena; Casany Guerrero, María José; Quer, Carme; Burgués Illa, Xavier; Martí, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2008-02-07)
   Conference report / Conference lecture
   Open Access
   Podem classificar les àrees d’actuació del projecte en tres grups diferents: 1) S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de “bases de dades” de la FIB. 2) S’han introduït activitats participatives ...
  • Introduccó de tècniques d’aprenentatge semi-presencial en l’àmbit de bases de dades 

   Abelló Gamazo, Alberto; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martin, Carme; Quer, Carme; Rodríguez, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2009-03-25)
   Conference report
   Open Access
   Una de les conseqüències dels canvis aplicats recentment als plans d’estudis de la UPC per adaptar-los al EEES, és la necessitat d’optimitzar el temps a dedicar a activitats d’aprenentatg que requereixen la participació ...
  • LEARN-SQL: automatic assesment of SQL Based on IMS QTI specification 

   Abelló Gamazo, Alberto; Rodríguez González, María Elena; Urpí Tubella, Antoni; Burgués Illa, Xavier; Casany Guerrero, María José; Martín Escofet, Carme; Quer, Carme (2008)
   Conference lecture
   Open Access
   In this paper we present LEARN-SQL, a system conforming to the IMS QTI specification that allows on-line learning and assessment of students on SQL skills in an automatic, interactive, informative, scalable and extensible manner.