Now showing items 1-20 of 22

  • Adaptación de la infraestrucura de iluminación pública a la tecnología LED de la urbanización Costamar (Cabrera de Mar, Catalunya). 

   Sales García, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El vigente proyecto consiste en la adaptación en tecnología LED del sistema actual de iluminación pública de la urbanización Costamar, situada en el municipio de Cabrera de Mar, Cataluña. La instalación actual tiene ...
  • Análisis comparativo del nuevo reglamento de líneas de alta tensión 

   Alfonso Colldecarrera, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   A lo largo de estos años, el Reglamento empleado para la instalación de líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos data del año 1968. Hasta hace poco entró en vigor el nuevo Reglamento, que además de recoger ...
  • Càlcul de corrents de curtcircuit en xarxes de transport d'energia elèctrica mitjançant PowerWorld 

   Murcia Catalan, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] El present projecte té per objectiu instruir en la simulació de curtcircuit mitjançant el programa PowerWorld Simulator. Això servirà com a complement dels estudiants de l'assignatura SIEP (Sistemes Elèctrics de ...
  • Diseño del sistema de potencia y control del traceado eléctrico en una planta termosolar 

   Gallardo Robles, José Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   AKO
  • Electrificació amb mitja tensió d’un centre poliesportiu amb complex aquàtic 

   Mestre Urpi, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte és el disseny d’un complex aquàtic i esportiu en el que fa a les seves instal·lacions elèctriques de baixa tensió, i del centre de transformació que l’alimentarà així com les instal·lacions ...
  • Electrificació del polígon industrial “Can Jorn” 

   Rius Tripiana, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El vigent projecte consisteix en l’electrificació d’un polígon industrial de nova construcció, situat al municipi de Granollers al Vallès Oriental, el qual esta previst que contingui petites industries i magatzems. A ...
  • Electrificació del polígon industrial “Cas Pastors” 

   Villalonga Vidal, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte consisteix en la electrificació d’un polígon industrial de nova construcció situat al terme municipal de Palma de Mallorca a les Illes Balears, el qual està previst que contingui industries i magatzems. A ...
  • Electrificación en baja tensión del pabellón polideportivo del término municipal de Sant Llorenç d´Hortons 

   Fernández Hernández, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Instaltech Bcn
   El objetivo de este proyecto es realizar el cálculo de las instalaciones de un Pabellón Polideportivo en Baja Tensión así como la elección de las protecciones adecuadas para que la instalación quede bien protegida. Por ...
  • Estudis de flux de càrregues i contingències en sistemes elèctrics de potència amb PowerWorld Simulator v17 

   Avila Sánchez, Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte té com a finalitat fonamental desenvolupar uns manuals d’usuari, així com el disseny i implementació d’un conjunt de pràctiques de simulació utilitzant el simulador de Sistemes Elèctrics de Potència ...
  • Instalaciones para hotel rural 

   Roig Riera, José Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto cuenta con la información necesaria para el desarrollo de las instalaciones de un hotel rural. Dichas instalaciones son; la eléctrica, la de agua caliente sanitaria, las telecomunicaciones y la ...
  • Instal·lació elèctrica i protecció contra incendis d'un museu 

   Ferrè Liarte, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objecte d’aquest projecte és realitzar el disseny i dimensionament de la instal·lació elèctrica i de la protecció contra incendis d’un edifici existent, per a la creació d’un museu d’art. Complint totes les normatives ...
  • Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa 

   Alcover Gomila, Juan Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte és realitza l’estudi necessari per a la instal·lació d’una central fotovoltaica connectada a xarxa a sobre d’una nau industrial. Aquesta nau industrial es troba en el polígon de Manacor, Mallorca, en ...
  • Optimització de la programació de la generació hidrotèrmica 

   Muñoz Asensio, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte es basa en la descripció i l’obtenció de l’optimització de generació en centrals tèrmiques amb casos amb centrals hidroelèctriques mitjançant operacions, sistemes i càlculs realitzats a mà, i amb dos programes ...
  • Programa de càlcul del flux de càrregues (DaDa System) per sistemes elèctrics de potència: Part 1 

   Pont Pons, Damià Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest projecte consta de dues parts. En primer lloc consta de la introducció teòrica al flux de càrregues i com aquest es pot resoldre per diferents mètodes iteratius i en segon lloc el desenvolupament ...
  • Programa de cálculo de flujo de carga (DaDaSystem) para sistemas eléctricos de potencia. Parte 2 

   Muñoz Babiano, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto es la continuación del trabajo “Programa de cálculo de flujo de carga (DaDaSystem) para sistemas eléctricos de potencia. Parte 1”. La finalidad del proyecto es la explicación, aplicación y posterior ...
  • Projecte d'instal·lació de baixa tensió per una planta de tractament terciari per a la reutilització d'aigües residuals al polígon industrial "El Pla" a Alzira (València) 

   Rodríguez de Lamo, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Teqma
   Donada la carència en l’àmbit de la realització de projectes per a la instal·lació dels seus productes, l’empresa teqma S.L. es troba, en ocasions, limitada per aquest fet. La direcció de l’empresa ha pres la decisió ...
  • Projecte de millora i soterrament de la xarxa de distribució del municipi de Callús (Bages) 

   Ribalta Eroles, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte té com a objectiu principal la millora en el servei de l’energia elèctrica del municipi de Callús, situat a la província del Bages a la Catalunya central. Es procedeix a realitzar un primer estudi ...
  • Proyecto de una casa inteligente: La domótica en la vivienda 

   Torres Roca, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Para el trabajo final de grado, se calcula y se diseña la instalación eléctrica y domótica de una vivienda unifamiliar de dos plantas con jardín y piscina, con el objetivo de plasmar todos los aspectos aprendidos referentes ...
  • Proyecto de urbanización y soterramiento de línea aérea existente 

   Ramon Real, Joan Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El proyecto consiste en suministrar y distribuir la energía eléctrica a la urbanización de nueva construcción de Son Garcia de Lloseta. La urbanización consta de 46 viviendas unifamiliares, dos parques y sus correspondientes ...
  • Remodelació de les instal lacions elèctriques de Mitja i Baixa Tensió dels CC. TT. a l’Hospital Clínic 

   Holguera Paredes, Justo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objecte del present projecte es la definició de materials, equips i treballs necessaris per la remodelació de les instal·lacions elèctriques generals de mitja i baixa tensió del Centre Comunicació, Mesurament i Distribució ...