• Computing methods for parallel processing and analysis on complex networks 

  Vázquez Benítez, Luis Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Nowadays to solve some problems is required to model complex systems to simulate and understand its behavior. A good example of one of those complex systems is the Facebook Social Network, this system represents people ...
 • Glyph 

  Berns, Sebastian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques i Informàtica / Universitat Rovira i Virgili. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  In this work, I propose a typographic style transfer methodology, based on a custom trained convolutional neural network, with the intention to generate the unobserved characters of a digital typeface in the corresponding ...
 • Implementació d'un sistema portable multimodal basat en Deep Learning 

  Abella Gassol, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • SPiDer: Smart Pill Dispenser 

  Moreno Vázquez, Jonatan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04-29)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte proposa el sistema SPiDer el qual te l'objectiu d'assistir a la gent gran en el procés de medicar-se evitant els problemes associats amb la baixa adherència existent actualment amb els calendaris farmacològics ...
 • Wordnet y Deep Learning: Una posible unión 

  Pérez Arnal, Raquel Leandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Uno de los campos de estudio en alza del momento es el de Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial que da a ciertos programas la habilidad de aprender autónoma-mente a partir de datos. Al no programar de ...