• Disseny, control i implementació d'un inversor trifàsic per un vehicle elèctric 

    Abante Llenas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El projecte consisteix en una breu descripció dels diferents processos que es duen a terme desde la concepció d'un convertidor, orientat al control d'un motor síncron d'imants permanents, fins a la seva aplicació definitiva. ...