Ara es mostren els items 1-20 de 36

 • Anàlisi, disseny i construcció d'una turbina eòlica d'eix vertical en una zona rural 

  Agerskov, Frederik Stauning (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Actualment, el consum d’energia elèctrica augmenta diàriament i provoca que cada vegada s’hagi de generar més energia. Com que les fonts de recursos com el petroli, carbó, gas natural... s’esgotaran, entren en joc noves ...
 • Análisis y diseño del sistema de climatización y refrigeración de un área comercial 

  Fontes Centeno, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present projecte es tracten les instal·lacions tèrmiques d’una àrea comercial amb la finalitat de reduir el consum i adquirir un nivell d’estalvi energètic sostenible amb el medi ambient. Concretament es dissenya ...
 • Estudi amb CFD de la turbina del laboratori de fluids 

  Pijoan Fusté, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte de final de grau consisteix en l’estudi del comportament del fluid de treball a l’interior de la turbina Francis del Laboratori de Mecànica de fluids de la EUETIB. Aquest estudi s’ha dut a terme mitjançant ...
 • Estudi amb CFD d'un ventilador radial 

  Cusac Carreras, Aïda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Diferents anàlisis amb CFD (Dinàmica de fluids computacional) s’han realitzat per tal d’estudiar la interacció entre el rotor i l’estator d’una bomba centrífuga. Les diferents simulacions numèriques s’han portat a terme ...
 • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics 

  Cartoixà Benaiges, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s’estudia el funcionament dels mètodes basats en la simulació computacional de fluids en l’anàlisi d’un perfil hidrodinàmic per estudiar els fenòmens de vòrtexs que es produeixen en el deixant, calcular ...
 • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en un perfil hidrodinàmic Donaldson 

  Marrugat Sans, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el següent projecte de final de grau s’estudia l’efecte de l’angle de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics, en aquest cas amb sortida tipus Donaldson, mitjançant la mecànica de fluids computacional. Es tenen ...
 • Estudi del flux al voltant d'un perfil amb CFD 

  Muñoz Alba, Deybi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El següent treball tracta sobre l’estudi del flux al voltant d’un perfil hidrodinàmic, el qual té un tall a la sortida del tipus Donaldson. En el treball s’estudiarà el comportament del flux al variar l’angle de sortida ...
 • Estudi d'una turbina francis amb CFD 

  Soto i Otero, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

  Ruiz Muñoz, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  S’ha agafat com objecte de simulació numèrica un ventilador centrífug amb un rodet d’àleps inclinats cap enrere que està en el laboratori de Mecànica de Fluids de l’EUETIB. Partint de que el disseny en 3D del ventilador ...
 • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

  Tahiri Cheeba, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  S’han realitzat diverses simulacions numèriques en un ventilador centrífug, amb un rodet d'àleps inclinats enrere. Amb l’objectiu d’analitzar i estudiar el comportament del fluid a l’interior del ventilador, s’ha utilitzat ...
 • Estudi experimental i numèric d'un ventilador centrífug 

  Cortés Serrano, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s’ha realitzat un estudi experimental i numèric d’un ventilador centrífug, ubicat al laboratori de Mecànica de Fluids de l’EUETIB. Aquest equip és utilitzat pels estudiants d’enginyeria de l’Escola per ...
 • Estudio del flujo en una turbobomba con CFD 

  Rodríguez Stewart, Hugo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en l'anàlisi del fluid en una bomba hidràulica mitjançant mecànica de fluids computacional, concretament s'estudiaran les fluctuacions de pressió produïdes per la interacció rotor-estator tant ...
 • Estudio hidrodinámico del flujo en perfiles 

  Cobo Giménez, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realització de simulacions mitjançant programes de dinàmica de fluids computacional (CFD) del comportament del fluid a traves d'un perfil amb tres formes diferents de sortida. Les simulacions seran comparades amb ...
 • Generation of atmospheric turbulence in a wind tunnel 

  Muñiz Pladellorens, Elena; Riera Turró, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  This report aims to contribute to the knowledge and characterization of grid generated turbulence in a wind tunnel. It starts with a theory introduction to turbulence where we bring together the classic approaches ...
 • Instal·lacions climàtiques d'un pavelló hospitalari 

  Pérez López, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte es realitza un estudi sobre les instal·lacions de climatització de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau situat a la ciutat de Barcelona. Les instal·lacions sotmeses a estudi seran dos pavellons ...
 • Instal·lacions climàtiques d'un poliesportiu 

  Moros Sanz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu la realització de les instal·lacions de climatització (calefacció i refrigeració) i d’aigua calenta sanitària d’un gimnàs situat a la ciutat de Barcelona. Per realitzar les instal·lacions, ...
 • Instal·lacions pel procés productiu d'una fàbrica de llet de soja 

  Clos Calm, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present projecte té com a objectiu, el dimensionament de les instal·lacions de fluids necessàries per dur a terme la producció de liquat de soja per a una industria ubicada a Viladrau, província de Girona. Es dimensionen, ...
 • Instal·lacions tèrmiques d'un poliesportiu 

  Puig de la Fuente, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objecte del projecte es dissenyar i dimensionar les instal·lacions tèrmiques i de climatització necessàries d’un centre esportiu situat a la localitat d’Abrera. Es realitzaran les instal·lacions per a ús d’aigua calenta ...
 • Optimització dels sistemes energétics d'una industria 

  Arquero González, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present projecte tracta sobre la millora del producte final d’un procés industrial en una fàbrica d’assecatge de cables. Aquest procés industrial consisteix en el pas d’un cable per l’interior d’uns forns per a que ...
 • Optimización del sistema productivo en una empresa de fabricación de cremalleras 

  Guerrero Font, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest treball avarca des de reunions amb personal de qualitat d’una fàbrica de cremalleres fins a la proposta d’un prototip d’una màquina que solucionés els seus problemes concrets de producció. Pel camí s’ha fet recerca ...