Ara es mostren els items 1-20 de 22

 • Electrificació d'un bloc de vivendes 

  Herrera Ferreruela, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Electrificació i enllumenat d'un camp de fútbol 

  Terradas Güibas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte es defineixen les característiques generals pel disseny i dimensionat de la instal ·lació elèctrica, de l’enllumenat del terreny de joc i de la instal ·lació contra incendis d’un estadi de futbol. Es ...
 • Electrificación de una biblioteca con parking exterior 

  Olivares de la Vega, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El proyecto realizado comprende el diseño, el cálculo y la valoración económica de las instalaciones que se precisan en la memoria: instalación eléctrica, instalación contra-incendios, instalación de agua sanitaria, instalación ...
 • Electrificación de un edificio de 12 viviendas, 3 locales comerciales y aparcamiento. Instalación contra incendios y ventilación del aparcamiento 

  Molina Martín, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present Projecte Final de Carrera tracta les principals instal·lacions (instal·lació elèctrica , contra incendis i ventilació) d'un edifici de 12 habitatges, que es distribuiran en 3 plantes. Aquest també albergarà 3 ...
 • Electrificación de un edificio de viviendas con aparcamiento y locales comerciales. Instalación contra incendios y ventilación del aparcamiento. 

  Guerra Naveros, Jose Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Electrificación de un hotel 

  Ramos Montero, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Electrificación de un restaurante 

  Insa Anadón, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte arriba a dotar de l'equipament necessari a nivell d'instal·lacions, a un local destinat a ser un restaurant - braseria. El projecte s'ha dissenyat seguint les normatives municipals i adequant les ...
 • Estudi d'energies renovables per aplicar a una vivenda aïllada 

  Reino Vazquez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El següent projecte, consistirà en l'estudi de la possibilitat de realitzar un habitatge que es proveeixi ella mateixa, amb la impossibilitat d'estar connectada a la xarxa elèctrica. Això comporta greus problemes pel fet ...
 • Instalación domotizada de una vivienda alimentada por energías renovables 

  Rivera Sánchez, Juan Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte es contempla tot el necessari per realitzar d’instal·lació elèctrica d’una vivenda unifamiliar, amb dos principals característiques, la primera i mes important en els temps actuals, que s’alimenta tota ...
 • Instalación eléctrica de un hotel 

  Barceló Serra, Raimundo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objecte del present projecte és definir les característiques generals per el disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica d’un hotel de quatre estrelles. El projecte inclou a més les següents instal·lacions: • ...
 • Instal·lació elèctrica i contra incendis d'un institut 

  Gonzalez Serrasolsas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Instal·lacions d'un centre d'atenció primari 

  Gordun Orteu, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte té com a objecte definir les instal·lacions necessàries per al funcionament del Centre d’Atenció Primària de la població d’Amer i exposar les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs ...
 • Projecte d'electrificació i domotització d'una vivenda unifamiliar 

  Ribó Pertegaz, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte final de carrera realitza un dimensionat de la instal·lació elèctrica y domòtica d’una vivenda unifamiliar. Amb aquesta instal·lació es pretén ajudar a l’usuari a tenir una vida més confortable amb el control ...
 • Projecte d'electrificació i enllumenat d'un institut d'ensenyament secundari 

  Ponce Melenchón, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu la definició de les instal•lacions elèctriques necessàries per al correcte funcionament d'un Institut d'Ensenyament Secundari, format per aparcament exterior, zones esportiva i d'esbarjo ...
 • Projecte d'instal·lació de nau industrial dedicada a bijuteria 

  Rotger Vinent, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte consisteix en el disseny i dimensionament de tota la instal·lació elèctrica, ventilació, contra incendis i instal·lació de captació d’energia solar tèrmica. L’empresa es dedica a la fabricació d’articles de ...
 • Projecte d'instal·lacions d'un aparcament 

  Valverde Tello, Roser (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte defineix totes les instal·lacions necessàries per poder realitzar, controlar i gestionar, tant ”in situ” com remotament, la activitat d’un aparcament soterrani d’us públic per a vehicles de rotació.
 • Projecte electrificació d'una nau industrial de productes plàstics 

  Caldentey Nicolau, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte es fa càrrec de tota la instal•lació elèctrica d’una nau industrial que es dedica a la producció de plàstics. Tot i així, el projecte s’ha enfocat també, desde un altre punt de vista, on l’empresa ...
 • Proyecto de domotización y electrificación de una vivienda unifamiliar 

  Mayans Escandell, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte final de carrera es realitza el dimensionat de les instal·lacions d'aigua calenta sanitària, de calefacció per sòl radiant, de domotització i d'electrificació d'una vivenda unifamiliar de nova construcció ...
 • Proyecto de electrificación y contra incendios de una nave industrial 

  Rodríguez García, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte consisteix en el disseny de la instal•lació elèctrica i protecció contra incendis d'una nau industrial. És una empresa dedicada al tractament de l'acer, s'encarrega de mecanitzar-lo i crear peces d'acer per ...
 • Proyecto de electrificación y domotización de una vivienda unifamiliar 

  Cabañas Castell, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte final de carrera realitza un dimensionat de la instal·lació elèctrica y domòtica d’una vivenda unifamiliar. Amb aquesta instal·lació es pretén ajudar a l’usuari a tenir una vida més confortable amb el ...