Ara es mostren els items 1-20 de 67

 • Adaptació a la xarxa intel·ligent d'una empresa de distribució elèctrica 

  Jutglar Rovira, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El sistema elèctric, un sector que destaca pels pocs canvis soferts des dels seus inicis, està en l’actualitat vivint una autèntica revolució tecnològica però també ideològica amb la transformació de les xarxes elèctriques ...
 • Adaptación de las salas cinematográficas al paradigma del Cine Digital 

  Yáñez Murillo, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  ¿A qué retos se enfrenta un exhibidor cinematográfico que se ve obligado a digitalizar su cine? ¿Qué elementos tecnológicos debe tener en consideración? ¿Qué ventajas y debilidades trae consigo el nuevo modelo cinematográfico ...
 • Alternativas para la electrificación de zonas rurales 

  García de Vinuesa Bauzá, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Els coneguts beneficis tècnics, soci-econòmics i ambientals que aporta l'electrificació són el motor d’aquest treball on s'han analitzat diferents alternatives per proporcionar energia elèctrica als qui no disposen d'ella. ...
 • Ampliación de un laboratorio de protecciones eléctricas en líneas de distribución 

  Álvarez Muñoz, Rubén Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest document descriu el procés d'ampliació per a un laboratori de proteccions elèctriques per a línies elèctriques de distribució situat a l'Aula Schneider (Planta 1 EUETIB) . Aquest sistema permet familiaritzar-se ...
 • Anàlisi del consum energètic al campus Nord 

  Sánchez Bergés, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu del present treball és analitzar el consum energètic al Campus Nord (CN) per a determinar perquè difereixen els consums mesurats per la UPC i els mesurats per la companyia elèctrica. Per aconseguir-ho, s’ha de ...
 • Análisis de datos de una flota de vehículos eléctricos 

  Valero Bover, Damià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Análisis de la viabilidad del vehículo eléctrico en una empresa de reparto de comida a domicilio 

  Domínguez Fernández, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2013-01)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El objetivo principal de este proyecto es analizar y evaluar el impacto de la incorporación del ciclomotor eléctrico en una empresa de reparto de comida a domicilio. Se conocerá el significado del concepto de movilidad ...
 • Análisis del potencial de ahorro energético en una empresa distribuidora de tuberías 

  Roca Saura, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte sorgeix de la necessitat que tenen les empreses d’abaratir els processos d’elaboració i serveis que ofereixen. En l’àmbit dels recursos energètics, aquests estalvis s’aconsegueixen prenent mesures de reducció ...
 • Analysis of Business Models for EV Fleets in Cites 

  Kuntz, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This thesis examines the transition from internal combustion engine (ICE) fleets to electric vehicle (EV) fleets. In particular, there is a focus on the economic effects from the point of view of the fleet owner, as well ...
 • Aportaciones al modelado de la generación fotovoltaica para la planificación de la red de distribución 

  Ramón Marín, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-08)
  Tesi
  Accés obert
  In this thesis it have been explained the problems that the electric distribution companies in Spain have to plan and operate their power networks, having no detailed measurements of instant active power of a large number ...
 • Automatic fault location in electrical distribution networks with distributed generation 

  Silos Sánchez, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-27)
  Tesi
  Accés obert
  Nowadays the electrical network is continuously evolving due to the increasing deployment of Information Technologies and the Distribution Energy Resources. This scenario affects directly to the quality of service in the ...
 • Automatització d'un procés industrial 

  Téllez Vila, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte va néixer de la idea d’aclarir i aprofundir en l’automatització industrial. Primerament s’ha explicat la teoria que afectava i era més propera al projecte i s’ha procedit a la programació de l’autòmat per ...
 • Automatización de un almacén vertical 

  García Castellote, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Un magatzem és un espai físic on s’emmagatzemen béns. Aquests béns poden ser matèries primeres, productes semi acabats o productes acabats, que estan a l’espera de passar al següent graó de la cadena de subministrament. ...
 • Avaluació de l'autosuficiència energètica al Campus Besòs 

  Berenguer Gratovil, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Enertips Consulting
  En aquest treball es realitzarà un estudi sobre el potencial de generació elèctrica a partir d’energia solar fotovoltaica. Es començarà realitzant una avaluació de l'autosuficiència energètica de tota la superfície del ...
 • Comparación de alternativas para el acondicionamiento en edificios en base al consumo eléctrico 

  Medrano Castro, Eduardo José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Los sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire representan un consumo de energía importante y en crecimiento. Por eso, es recomendable estudiar detenidamente estos sistemas y buscar la alternativa ...
 • Desarrollo de un simulador del mercado eléctrico español 

  Desembre Campillo, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el siguiente proyecto se desarrolla una aplicación que permite dar solución a la difícil compresión del funcionamiento del mercado eléctrico actual, ya que se hace muy tedioso intentar comprender la teoría sin apenas ...
 • Desenvolupament d'una eina de càlcul de flux de càrregues trifàsic per a sistemes desequilibrats 

  Pacheco Bubí, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present treball de fi de grau presenta una eina de càlcul de flux de càrregues trifàsiques per a sistemes desequilibrats. Aquesta eina ha sigut desenvolupada en MATLAB® i utilitza un algoritme d’escombrat d’avanç-retrocés ...
 • Detección e identificación de fallos en plantas fotovoltaicas 

  García Mestre, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Las plantas fotovoltaicas de elevada potencia están formadas por una repetición de agrupaciones de módulos fotovoltaicos de características similares conectados entre sí en constante monitorización. Esto permite deducir ...
 • Diagnóstico del potencial de ahorro energético en instalaciones eléctricas industriales 

  Herrera Ramos, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Diseño de una célula robotizada de automoción 

  Paredes Cervera, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La automoción lleva desde los años 50 siendo uno de los pilares más grandes de las economías mundiales. En el último año se fabricaron y vendieron más de 72 millones de vehículos de 80 fabricantes distintos, por lo que la ...