• Análisis y Diseño siguiendo RUP para los Terminales de Autoservicio del SOC 

  Marina Ramírez, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El Proyecto de Final de Carrera "Análisis y Díseño siguiendo RUP para los Terminales de Autoservicio del SOC" pretende establecer una guía y una base sólida que sustente y facilite la implementación de dichos terminales. ...
 • Estudio de la metodología de automatizacion del testeo en aplicaciones web para e-Catalunya 

  Mendoza Fariña, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Català: En el Laboratori de Calcul de la Facultat d'Informàtica de Barcelona continuamente se están desarrollando proyectos de aplicaciones web. El proyecto e-Catalunya es uno de ellos. Actualmente cualquier tipo de test ...
 • Hidro Alertes 

  Castells Sala, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-22)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Català: Aquest document mostra el disseny i la implementació d'un software específic per al càlcul d'alertes en els dius d'Espanya mitjançant dades estadístiques i algorismes hidrològics.
 • Portal GISAgua 

  Gonzalo López, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-24)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Portal Web amb gestió interna per publicar mapes i paquets de dades per visualitzar informació de forma modelada en un marc GIS amb presentació Flex. Entorn tècnic JavaEE amb arquitectura Struts2, Spring i Hibernate i ...
 • Solució integral e-commerce per a la venda de productes ecològics 

  Martínez Guiteras, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-05-16)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Aquesta és la memòria del meu Projecte Final de Carrera: Solució integral e-commerce per a la venda de productes ecològics. Aquest projecte ha estat realitzat per a l'empresa 3organic S.L.
 • Tècniques de gestió avançades aplicades a l'enginyeria i producció de software: CMMi, PMI & ITIL 

  Espada Sàbat, Joan Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Visualitzador geogràfic d'informació d'avantpassats 

  Zamora Suriñach, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-18)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert