Ara es mostren els items 1-18 de 18

 • Cálculo estructural de una residencia de ancianos situada en Barcelona 

  Márquez Amayuelas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte es basa en el cálcul estructural d'una residència d'avis la qual funcionará tant de centre de nit (per a residents) com a centre de día ( per a persones no residents), aquestes últimes amb una sèrie de limitacions ...
 • Cálculo estructural e instalaciones de un pabellón polideportivo 

  Campo García, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Cálculo y diseño de un pórtico grúa 

  Tomás Urruticoechea, Andoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Amb aquest projecte s’ha afrontat el càlcul y disseny d’un pòrtic grua birrail així com les cimentacions i l’armat d’aquestes on anirà recolzat. Està dissenyat sota la idea de que transporti containers d’alt tonelatge al ...
 • Consideracions relatives a la Seguretat d'una Grua Polar d'una Central Nuclear: la integritat de la càrrega 

  Fàbregas Saladié, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Depósito elevado de agua de abastecimiento 

  Cercadillo Martínez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objectiu del projecte es centra en el disseny d’un dipòsit d’aigua de proveïment, ubicada en el municipi de Camarzana de Tera, província de Zamora. Es tracta de dissenyar i calcular el tanc d’emmagatzematge per proveir ...
 • Desing of a building for a sludge dewartering plant 

  Irastorza Balaguer, Albert Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Diseño del mirador del Capelló 

  Contreras Gómez, Kevin Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte presentat consisteix en el disseny d'un mirador en voladís amb sòl acristallat en la singular formació rocosa de la Cinglera del Capelló a Capellades, municipi localitzat a la comarca de l'Anoia. La seva ...
 • Diseño de nave industrial para manejo de grandes cargas 

  Seras Reina, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En l’actualitat existeix una gran demanda d’element metàl·lics especials per construccions no convencionals. Com són bigues armades de grans dimensions, elements amb formes irregulars de gran tamany, Bigues de formigó ...
 • Diseño de una pasarela peatonal 

  Freixa Sánchez, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest treball es calcular i redissenyar una estructura peatonal atirantada mixta, la qual posteriorment es faran un seguit de hipòtesis per veure com actuen les seves carregues y esforços utilitzant el programa ...
 • Diseño de un puente de ferrocarril 

  Torras Sánchez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte de final de grau que es presenta a continuació consisteix en disseny de la superestructura d’un pont per a ferrocarril. En primer terme, s’ha realitzat la recerca d’informació adient sobre la construcció de ...
 • Diseño de un tablero mixto para ferrocarril 

  Solé Perez, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Diseño de un tanque de contención total para el almacenamiento de GNL de 150.000 m₃ 

  Ferreres López, Juan B. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte pretén explicar com ha de ser dissenyat un dipòsit de contenció total per al magatzematge de GNL i alhora fer el disseny i càlcul del tanc interior del dipòsit, exactament un avui dia en construcció ...
 • Diseño y cálculo estructural de una nave industrial 

  Sánchez Expósito, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present document és el projecte d'una nau industrial, la qual inclou tota la informació necessària, per a l'emmagatzematge de pneumàtic amb zones dedicades a l'entrada i sortida de mercaderies. L'estructura del magatzem ...
 • Disseny d'un pont de formigó pretesat 

  Penalva Cots, Joel; Pros Rius, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El nostre projecte consisteix en dissenyar un pont de formigó pretesat per comunicar la línia de metro entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, a traves d’un torrent de 75 metres d’amplada. Amb aquest propòsit s’ha calculat ...
 • Estudi d'eficiència energètica d'un edifici emblemàtic de Barcelona 

  Blanco Gimeno, Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de fi de grau es situa en l’àmbit de l’eficiència energètica, utilitzant software que ens permetrà arribar a obtenir una qualificació energètica d’un edifici de finals de segle XIX. Es parteix d’un edifici ...
 • HVAC-R Machine Diagnostic 

  González Pozo, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Nave industrial de hormigón dedicada al almacenamiento de muebles 

  García Pérez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Al present projecte s’analitza l’estructura d’una nau industrial de dos pisos situada al polígon industrial de Badalona estudiant, bàsicament, la secció adequada dels pilars. Els materials que s’utilitzaran seran formigó ...
 • Passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon 

  Barlet Ros, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte comprèn el disseny, càlcul i construcció d’una passarel·la per a vianants sobre el riu Ritort a Camprodon, que permeti el pas de vianants i vehicles rodats no motoritzats. La ubicació de l’estructura, ...