Ara es mostren els items 1-20 de 123

 • AC Hubs for Offshore Wind Power Plants Connected with HVDC Transmission Systems 

  Weizenbeck, Josef (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This work presents a novel control approach for AC Hubs, interconnecting offshore wind farms and different mainland grids via HVDC links. There are several proposals for a European overlay grid by different associations. ...
 • Adecuación de las infraestructuras críticas del sector de la energía, según la legislación vigente 

  Ponzoni de Abreu, Paulo Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-06-08)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Almacenamiento de energía para la reducción del coste de los errores de predicción en la generación eólica 

  Labrador Martínez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El presente proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad de la instalación de un sistema de almacenamiento energético, concretamente de una batería, como instrumento para reducir el coste imputado a los ...
 • An aeroelastic model for the design of bend-twist coupled wind turbine rotor blades 

  Shah Mohammadi, Mohammad Reza (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  The present master thesis is devoted to the implementation of a bend-twist elastic coupling evaluation procedure which is robust and precise with relatively low computational time. The evaluation process used a 2D cross ...
 • Anàlisi de l'operació de sistemes elèctrics amb alta penetració de renovables 

  Manresa Nadal, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La introducció de cada vegada majors quantitats d'energia d'origen renovable en els sistemes elèctrics dona lloc a una sèrie de reptes en la correcta operació del sistema que afecten a l'estabilitat de la freqüència i ...
 • Anàlisi d'un sistema de recol·lecció d'energia a partir de treball mecànic per l'automatització de contenidors d'escombraries 

  Gaspà i Manzana, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  S’ha realitzat aquest projecte amb l’objectiu de comprovar la viabilitat tècnica d’operar un sistema de recol·lecció d’energia basat en el treball mecànic d’una persona. La primera part del projecte presenta l’estat de ...
 • Anàlisi, modelització i control de convertidors LCC per aplicacions HVDC 

  Trabado Colás, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Aquest TFM presenta l’an`alisi, modelitzaci´o, control i simulaci´o de convertidors de tipologia Line Commutated Converters (LCC), basats en tiristors. Aquest tipus de convertidors s´on actualment els m´es utilitzats en ...
 • Análisis de la viabilidad de los parques eólicos marinos 

  Fernández Orfila, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte té com a objectiu l’anàlisi dels costos d’un parc eòlic marí i la seva viabilitat tecnicoeconòmica. Aquest TFG presenta tres parts: la primera, eminentment teòrica, que inclou tots els conceptes i ...
 • Analysis of Hybrid LCC-VSC HVDC Transmission Systems 

  Song, Jie (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  High Voltage Direct Current(HVDC) is widely considered as an efficient and economical option for long distances transmission of electric power compared to ac transmission. Conventional HVDC transmission is based on line ...
 • Aplicació de dispositius de transmissió AC flexibles per al suport a la xarxa elèctrica 

  Mora Cantallops, Marçal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte s'emmarca dins el camp de les energies renovables (particularment l’eòlica), la tecnologia elèctrica i l’electrònica de potencia. L'elevada penetració de l'energia eòlica i la proliferació de nous ...
 • Aplicación docente de una plataforma de accionamientos mecatrónicos controlada a través de Internet 

  Lorenzo Martínez, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En los últimos años, la tecnología de control y automatización de procesos ha visto aumentada, de forma considerable, su importancia y uso en aplicaciones industriales. Por otro lado, el rápido desarrollo tecnológico en ...
 • Assessing Feasibility of Fostering Productive Energy Use of Swarm Electrified Microgrids in Rural Communities in Developing Countries 

  Shaw, Candace Theresa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Access to affordable sustainable energy is critical for socio-economic human development. Energy poverty is most predominant for populations in rural areas of developing countries, typically the global south. Successful ...
 • Automatisation d'une cellule flexible de Production 

  Djuikom Tayou, Béatrice Mireille (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Actuellement le secteur de la production requiert une grande automatisation des tâches ceci dans le but de satisfaire la demande croissante tout en réduisant les coûts de production. Dans ce document nous présentons un ...
 • Automatització ascensor Schneider 

  Victoria Mendez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte tracta sobre l’automatització d’un prototipus d’ascensor a escala de l’empresa Schneider. Durant la realització del projecte es veuran i s’estudiaran diferents parts o blocs relacionats amb l’ascensor. En ...
 • Automatització d'una cadena de transport d'un magatzem industrial 

  Zamorano Ramírez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte final de carrera consisteix en la millora d'un sistema d'automatització obsolet del transport intern d'un magatzem industrial d'una gran empresa del sector mercantil. En aquesta millora s'han tingut en compte ...
 • Autonomus hybrid system for household energy supply on island of Rab, Croatia 

  Cindric, Luka (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In the topic of this master thesis, an analysis of an autonomous hybrid system will be made, to provide electrical energy independence of considered household on the island of Rab, in Croatia. It will show the idea and ...
 • Benchmarking energy performance of commercial real estate buildings 

  Arvelo Aquino, Alan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Condition monitoring analysis of a wind farm 

  Molas Gavira, Alvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Control and operation of wind power plants connected to DC grids 

  Schönleber, Kevin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-09)
  Tesi
  Accés obert
  Remote offshore wind power plants (WPPs) are being linked through high-voltage de voltage-source converter (VSC-HVdc) transmission to the main grids. The current deployments of HVdc grid connections for offshore WPPs are ...
 • Control of an offshore wind power plant: emulated inertia 

  Pallas Sanmartín, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Undoubtedly, the energy sector is moving towards a more renewable and sustainable path. This means renewable energy will increase their penetration into the electric power grid. Wind Energy, in particular Offshore Wind ...