• Analysis and development of database with BI technology 

  Barés Salvía, Aldric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  90% of the Internet data was generated in a massive way and gathered in recent years. This explains the necessity of a solution that allows you to store, process, visualize and manipulate the large quantity of data generated. ...
 • Analysis of community owned renewable energy 

  Arrojo Salvat, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  The purpose of this study was to work as a lead for other cities as to implement renewable energy on their own context. In order to do so, a template is made to help these cities. The template has information of all the ...
 • Auditoría energética de una planta de vapor y condensado 

  Barberán Llopis, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
 • Big data applied to the analysis of business process 

  Amargant Pérez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  This project consists on the use of such a growing technology like Big Data, to analyze a big amount of information collected of all the different costumers a company has during the period of two years. Through this data ...
 • Big data: data analysis and decision making 

  Capdevila Prat, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  This project consists of a study of the alternatives available to assist the process of decision-making for businesses. The study of the alternatives has been dimensioned so that the maximum number of fields that were ...
 • Dashboard industrial: panell d'indicadors per gestionar una fàbrica d'una multinacional del sector d'automoció 

  Pocurull Clos, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  En el context de globalització i competitivitat actuals, sobretot en el sector d’automoció, les diferències competitives entre empreses o companyies està cada vegada més relacionada amb els factors immaterials, tals com ...
 • Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de incidencias y mantenimientos en un entorno de producción SMT 

  Ivars Roberto, Xavier; Martínez Agüera, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  El següent projecte consisteix en el disseny i implementació de dues eines informàtiques per una planta de muntatge de plaques electròniques per mitjà de tecnologia SMD i s’ha realitzat a la planta SMT de l’empresa DELPHI ...
 • Diseño de aplicación para auditoria e inspección 

  Pérez Méndez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  A través d'aquest projecte, s'ha realitzat una aplicació que permet modificar la manera de treballar dels tècnics de l'empresa SPA Previcat en una de les tasques que es podria dir que ocupa un 80 – 90% de la seva jornada ...
 • Diseño de un sistema informático para el cálculo de opcionales 

  Soto Fernández, Jaime Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  Aquest projecte consisteix en el disseny i implementació d'una plataforma software que sigui capaç de calcular els costos de tots els opcionals de qualsevol model de cotxe de SEAT, el sistema informàtic es podrà adaptar ...
 • Estudi de mercat d'energies renovables per a l'expansió internacional d'una empresa 

  Pastor Sampé, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-09)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Este documento pretende orientar a una empresa que quiera expandirse internacionalmente en el campo de las energías renovables. Este trabajo está indicado más concretamente para fabricantes de aerogeneradores. En primer ...
 • Estudio de la competitividad de clústeres: El caso del clúster TIC del 22@ 

  Serret Álamo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Els grans canvis produïts en l'entorn empresarial, i en especial, el fenomen de la globalització, han provocat que, des de diversos organismes públics, es proposin polítiques per a la millora de la competitivitat de les ...
 • Estudio de patrones de internalización de las PYMES en España 

  Gao, Yizhi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  Les pymes són un dels principals motors de creixement i creació d'ocupació a Espanya. Aquest projecte té com a objectiu identificar els patrons que haurien de seguir les pymes espanyoles en la seva projecció internacional ...
 • Estudio de tecnologías eficientes para el ahorro económico en el hogar 

  Miranda Peña, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  L’objectiu del projecte no és un altre que el de col·laborar en l’organització d’un esdeveniment que tasca final la d’informar, sensibilitzar i promocionar productes innovadors i energèticament eficients per la llar. ...
 • Finance of a Global Universities Network to assist SMEs on International Trade 

  Vilanova Pérez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  El present projecte consisteix en el disseny d’un pla estratègic de finançament per a una idea de negoci la qual esta molt a prop d’esdevenir una petita empresa d’innovació. En primer lloc, l’estudi s’encarrega de calcular ...
 • Implantación gestión de calidad sistema ISO 9001:2008 a la empresa instaladora Mefisa 

  Criado Morales, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso restringido por decisión del autor
  L'objectiu d'aquest projecte és l'adequació del sistema de qualitat UNE-ENISO9001- 2008 en una empresa del sector metal·lúrgic. Els pilars bàsics d'aquesta norma són els processos, la importància de la satisfacció del ...
 • Instalación eléctrica, ventilación, proyecto de iluminación y seguridad contra incendios de una nave industrial destinada a la carpintería 

  Garós Moyano, Pedro José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  En el present projecte es defineixen les característiques generals per el disseny i el dimensionat de la instal·lació elèctrica, de ventilació, d'il·luminació, de protecció contra incendis i subministrament d'aigua ...
 • Millora del canvi de referència d'un procés productiu 

  Ayyash Soro, Sami (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  Un canvi de referència es un conjunt de tasques de preparació de màquines que es realitzen a una línia de fabricació. Millorar el canvi de referència d’una línia de producció té com a finalitat millorar la productivitat ...
 • Millora d'un procés de gestió: relacions universitat - empresa a l'EUETIB 

  Baladrón Ferreras, José María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Millora d'un procés de muntatge amb la implementació d'un sistema de visió artificial 

  Lacruz Sánchez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  Aquest projecte ha millorat un procés industrial en una empresa de packaging a través de la introducció d’un sistema de visió artificial. Els resultats obtinguts han permès reduir el percentatge de minves i han augmentat ...
 • New business models for the electric vehicle charging infrastructure 

  Trias Planella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El present projecte pretén entendre i preveure el desenvolupament del vehicle elèctric i les oportunitats de negoci que s’estan generant al voltant de la seva gradual implementació en el mercat, especialment d’aquells ...