Now showing items 1-12 of 12

 • Acondicionamiento de una nave industrial dedicada a la elaboración de platos precocinados 

  Pinto Muñoz, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte es defineixen les característiques generals per al disseny i dimensionat de l’ instal·lació elèctrica, de ventilació, d’ il·luminació, de protecció contra incendis, instal·lació frigorífica, el ...
 • Cargador de batería para vehículos 

  Logroño Diéguez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto describe el proceso de diseño y simulación de un cargador de batería para vehículos eléctricos. Los primeros capítulos realizan un breve repaso a la historia del vehículo eléctrico. A continuación, se muestra ...
 • Carregador inalàmbric per inducció 

  Aran Rayés, Gerard; Clar López, Francesc; Giró García, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En els darrers anys, la nostra societat ha experimentat una revolució en el nombre de dispositius electrònics. Això ens provoca un problema de comoditat alhora de manipular-los. Per reduir aquest problema proposem un ...
 • Cogeneració per biomassa en una masia aïllada 

  Vicente Sanchez, Isis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Els continguts principals d’aquest projecte són el disseny i dimensionat d’una instal·lació elèctrica, calefacció i Aigua Sanitaria Calenta (ACS) les quals seran alimentades gràcies a un sistema de micro-cogeneració per ...
 • Estudio del control de la tracción de un vehículo eléctrico 

  Suitino Donoso, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s´analitza el comportament dinàmic del sistema de tracció d´un vehicle elèctric de batería (BEV). Mitjançant la eina Simulink i altres paquets inclosos al programa MATLAB, es desenvolupen una sèrie de ...
 • Gestión de la eficiencia energética de una microrred en un edificio de oficinas 

  Cruz Pérez, Víctor de; Sánchez Picciotti, Jorge H. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document es presenta la metodologia a realitzar per a l'estudi de l'eficiència energètica en un edifici a partir de l'ús de les energies renovables. Per a això, primer de tot es detalla el procés a seguir per ...
 • Instalación de una nave de almacenaje de ropa 

  Vique Lorenzo, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte es basa en la descripció, el disseny y el càlcul de la instal·lació elèctrica, la instal·lació contra incendis i la instal·lació fotovoltaica de una nau d’emmagatzematge de roba esportiva. En aquest ...
 • Instalaciones de una fábrica de mecanizado por deformación plástica 

  Segura Martin, Cristobal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte trobem el disseny d’una instal·lació elèctrica, tenint en compte totes les lluminàries, cablejat, proteccions, plantejament i distribució. En segon lloc, tenim el dimensionament d’un sistema de conduccions ...
 • Pasarela de embarque de pasajeros: modificaciones 

  Martín Molina, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest projecte es afegir un moviment de translació a una passarel·la portuària d’embarcament de passatgers, la qual, estava inutilitzada degut a la seva incapacitat per variar la seva posició en el ...
 • Plataforma de simulació de generadors eòlics 

  Armenteros Martínez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En la present memòria es presenta una plataforma de simulació de generadors eòlics, amb l’objectiu de ser utilitzada com aplicació docent. En primer lloc, el lector podrà endinsar-se en una introducció sobre l’energia eòlica, ...
 • Seguidor solar amb hardware de baix cost 

  Solà Vázquez, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Electricitat Integral
  El present treball de final de grau té per objecte la realització d’un primer prototip de seguidor solar amb hardware de baix cost, on es farà una sèrie de proves i assajos per tal de determinar la seva viabilitat. Aquest ...
 • Tractive system simulation of a Formula Student Car 

  Villegas Vidal, Alvar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’analitza el comportament estàtic d’un sistema de tracció elèctrica complert per a un cotxe de Formula Student. Mitjançant la eina Simulink del programa Matlab, es realitzen una sèrie de simulacions en ...