Ara es mostren els items 1-20 de 41

 • Anàlisi i optimització de la gestió energètica d'una finca mitjançant energies renovables al Pirineu 

  Martín Mitjana, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Avui en dia les energies renovables són el punt clau de cara al futur del món globalitzat en el que vivim, i per tant està en les nostres mans com a futurs enginyers dirigir les polítiques energètiques actuals, al nivell ...
 • Aportació a la descarbonització en el marc de les regions europees mitjançant la generació distribuïda i les energies renovables. Cas d'estudi de la CCAA de Catalunya 

  Caballeria Bosch, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Everis
  Aquest projecte fa referència al Treball de Final de Grau del grau d’enginyeria especialitat en enginyeria de l’energia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en la seva Escola d’Enginyeria de Barcelona Est ...
 • Aportació a la gestió de sistemes energètics amb energies renovables 

  Varo Domènech, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La tasca duta a terme s’emmarca en l’àmbit de la generació energètica distribuïda a partir de recursos renovables com l’energia fotovoltaica. Una de les vies de recerca actuals d’aquest sector és la modelització informàtica ...
 • Aportació a la gestió de sistemes energètics d'energies renovables mitjançant eines d'optimització 

  Nogueras Lozano, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Les limitacions tècniques i els aspectes mediambientals relacionats amb la generació centralitzada convencional d‟energia, en el seu transport i distribució, ha fet que en els últims anys hagi sorgit i s‟hagi anat implementant ...
 • Aportació a la gestió energètica amb energies renovables 

  Almenar Molina, Irene; Rodríguez Font, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El present Treball de Fi de Grau exposa una sèrie de models matemàtics per gestionar sistemes de generació elèctrica renovable distribuïda i sistemes d’emmagatzematge distribuït en una xarxa de distribució on hi ha també ...
 • Aportació a la gestió òptima d'un sistema energètic amb energies renovables 

  Rius Graell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El treball que s’exposa a continuació constitueix una primera aproximació a l’elaboració d’una eina informàtica capaç de planificar de manera òptima l’activitat de grans empreses elèctriques. La planificació vindrà ...
 • Aportació a la getió òptima de sistemes energètics 

  Flaquer Sureda, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte consisteix en dissenyar una micro-xarxa amb l’objectiu d’obtenir el màxim benefici econòmic. El model que s’ha elaborat és genèric, és a dir, pot està format per fonts de generació renovables, convencionals ...
 • Aportació al disseny de sistemes eòlics 

  Mora Sánchez, Anna; Sebastián Arcos, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  "Aportació al disseny de sistemes eòlics‟, pretén donar als alumnes una visió global en la realització d'un projecte d‟energia eòlica i aportar uns coneixements bàsics per a la comprensió d'aquest. En primer lloc es fa ...
 • Aportació al disseny de sistemes fotovoltaics connectats a xarxa 

  Camps Orfila, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2013-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Aquest treball pretén donar validació experimental a la relació òptima, des del punt de vista energètic, entre les potències nominals del generador fotovoltaic i de l’inversor (factor de dimensionament), a partir de ...
 • Aportació a l'estudi de la regulació de les energies renovables, focalització en l'energia solar fotovoltaica 

  Coronas Herrero, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Des del novembre de l’any 1997, amb l’aprovació de la Llei 54/1997 del Sector Elèctric, fins l’actualitat, amb la recent aprovació del Reial Decret 413/2014 que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir ...
 • Aportació als sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa sobre coberta, focalització a l'illa de Menorca 

  Marquès Sastre, Jaume; Capó Moll, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Aportació als sistemes fotovoltaics. Simulador de instal·lacions 

  Calafat Florit, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present projecte neix amb l’objectiu de dinamitzar i agilitzar els càlculs dels projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques. S’ha dissenyat una aplicació informàtica capaç de calcular l’energia produïda en un any ...
 • Aportación a la distribución de energía eléctrica. Aportación al sector eléctrico español 

  Macià Capell, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-02)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto pretende proporcionar una visión global del marco normativo del Sistema Eléctrico Español, a través de la revisión de la evolución de la Ley del Sector Eléctrico desde el inicio del proceso de ...
 • Aportación a la ordenación de los sectores energéticos. Focalización en el sector de los hidrocarburos 

  Delgado Peña, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El món dels hidrocarburs, en concret el del gas natural, es troben en un moment de creixement del seu consum. La revolució energètica, l’entrada a la Unió Europea, la sortida de la dictadura, etc., han fet que el panorama ...
 • Aportación al estudio de la eficiencia energética 

  Puerta Marin, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’objectiu d’aquest projecte es el de realitzar una aportació al estudi de l’eficiència energètica. Concretament, el projecte té la finalitat d’augmentar l’eficiència energètica dels sistemes de bombeig de baixa potencia ...
 • Aportación al estudio de las energías renovables 

  Barrasa Rodríguez, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte es presenta una visió sobre la implementació de la Generació Distribuïda d’energia elèctrica a Espanya, analitzant la seva evolució des de l’aparició de la llei del Sector Elèctric fins a la actualitat. En ...
 • Aportaciones a la eficiencia energética en el contexto normativo actual 

  Aubach Altés, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Existeix un problema mundial pel que fa als recursos energètics, donat que aquests són limitats i la població va en augment i també s'està incrementant ostensiblement la despesa energètica degut a les necessitats derivades ...
 • Aportació solar dins del marc regulador legislatiu 

  Estalella Tomàs, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest treball té com a objectiu analitzar la viabilitat econòmica del model d'autoconsum elèctric per a instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa. En primer lloc es fa una introducció a les polítiques d'incentius ...
 • Auditoria energètica en una població del Maresme 

  Casans Ventura, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Electricitat Boquet
  L’objectiu principal d’aquest projecte és el de disminuir la demanda energètica de l’enllumenat públic d’un municipi del Maresme. En un principi el treball consistirà en estudiar els consums energètics del últims cinc anys ...
 • Càlcul d'una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de baixa tensió (BT) 

  Tutusaus Ramon, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte, anomenat “Càlcul d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de Baixa Tensió (BT)”, es pretén dissenyar i calcular una horta de 100 kWn per poder vendre l’energia produïda a la ...