Now showing items 1-11 of 11

 • Col.lectius amb conductes disruptives que dificulten el seu aprenentatge, i millora dels seus resultats amb l’aprenentatge emocional aplicat a l’aula de tecnologia 

  López Acosta, Rosario (Universitat Politécnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Master thesis
  Open Access
  El TFM (Treball Final de Màster) parla sobre les conductes disruptives dels alumnes que pateixen molts centres educatius actualment, i que és un element problemàtic i distorsionador per al bon funcionament de les classes. ...
 • Diseño de una máquina para el transporte y colocación de tuberías de gran diámetro en obras dentro de galerías 

  Bajo Cortés, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte es el disseny d’una màquina de transport i col·locació de canonades de grans dimensions a l’interior de galeries, on no es possible l’entrada de grues estàndard, i sobre suports específics ...
 • Diseño de un ascensor de características especiales 

  Molina Diaz, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de una silla de ruedas con superación de obstáculos 

  Romero Chacón, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A la nostra vida quotidiana podem observar com pels nostres carrers certes persones s’han de desplaçar mitjançant l’ajut de les cadires de rodes a causa d’algun tipus de problema que afecta a les seves cames, i tenen ...
 • Diseño de un parque termosolar 

  Caldú Fogued, Eduardo; Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte tracta el disseny d'una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics de 50 MW de potència nominal, equipada amb un sistema d’emmagatzematge tèrmic mitjançant sals foses. La planta termosolar s’ubicarà ...
 • Diseño de un sistema de análisis de muestras de vapor y agua 

  Jiménez Mondragón, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte es basa en el disseny d’un sistema d’anàlisis de mostres de vapor i aigua per controlar els paràmetres qualitatius de l’aigua utilitzada en el procès de generació d’energía eléctrica a una central ...
 • Diseño y simulación del módulo de captación de energía en una planta termosolar 

  Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquet projecte es centra en el disseny d’un mòdul de captació d’energia d’una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics i la simulació de diferents fluids de transferència de calor al llarg d’un llaç del camp ...
 • Disseny de quadre semirígid d’una bicicleta d’enduro 

  De la Calle Gironès, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau té com a objectiu principal realitzar el disseny d’un quadre de bicicleta semirígid apte per ser utilitzat en la modalitat enduro utilitzant eines de modelatge CAD 3D que ens ofereix ...
 • Disseny i prototipatge d'un drone 

  Casellas López, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau té com a objectiu principal realitzar el disseny d'un quadricòpter utilitzant software CAD i construir-ne un prototip per mitjà de la tècnica de prototipatge ràpid d'impressió 3D coneguda ...
 • Disseny i prototipatge d'un torn CNC 

  Galimany i Llucià, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Un dels principals camps d’aplicació de l’enginyeria mecànica no és altre que el disseny i fabricació de peces i components que formaran part a la vegada d’estructures o maquinària més grans. En aquest projecte s’uneixen ...
 • Estudi teòric i empíric sobre la influència entre el quadrimestre de naixement de l'estudiant de secundària i el seu rendiment acadèmic 

  Granell Moreno, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Master thesis
  Open Access
  Són nombrosos els factors que poden influir en el rendiment acadèmic de l'estudiant i aquests han estat àmpliament analitzats en els últims temps: raça, estatus socioeconòmic cultural, edat d'inici en el sistema educatiu, ...