Now showing items 1-20 of 24

 • Aplicació de l'Aprenentatge Cooperatiu a l'assignatura Tecnologia de 1r ESO 

  Carballo Arroyo, Iván Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-11)
  Master thesis
  Open Access
  La primera part del TFM ha estat una reflexió basada en una recerca d'informació per explicar amb profunditat l'Aprenentatge i el Treball Cooperatiu, quins són els seus principis, que el diferencia dels Grups d'Aprenentatge ...
 • Barcelona aerobatics zero-g challenge 

  Jordà Chordà, Cristòfol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L'experiment que es durà a terme en aquest projecte tracta de determinar l'influència de la gravetat-zero en la capacitat muscular de l'esser humà, mitjançant medicions quantitatives de la força en una extremitat així ...
 • Consola de videojocs amb microcontrolador 

  Domínguez Muñoz, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte descriu els aspectes principals del disseny i desenvolupament d’una videoconsola, tant l’apartat de Hardware com el de Software. Es detallarà el disseny de Hardware i els components que componen la ...
 • Desarrollo de una consola de videojuegos retro 

  Ramirez Muñoz, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document conté tota la informació necessària per la realització d’una videoconsola d’estil retro basada en les màquines recreatives dels anys 70 i 80, utilitzant la tecnologia actual. S’ha dut a terme el desenvolupament ...
 • Desenvolupament de videoconsola portàtil i programació de joc en 2D 

  Heras Flo, Rubén de las (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball de fi de grau (TFG) descriu el procés de desenvolupament d’una videoconsola portàtil personalitzada per poder jugar a una gran varietat de jocs retro mitjançant emuladors, i la programació d’un videojoc ...
 • Diagnòstic mèdic a partir d'ecografies 

  Fernández Jiménez, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En la actualitat, el diagnòstic mèdic d’hepatopaties pot arribar a ser complicat, ja que en algun cas, és necessari recórrer a mètodes invasius (com és el cas de les biòpsies hepàtiques) per poder dir que un diagnòstic és ...
 • Disseny d'una xarxa d'àrea local per entorn hospitalari 

  Gonzalvo Puiggené, Eulàlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Actualment, les tecnologies i els sistemes de comunicació estan en elevat creixement en quant a innovacions i noves tendències. Per això, s'ha de tenir en consideració diversos factors dins del gran ventall de possibilitats ...
 • Disseny d'una xarxa d'ordinadors 

  Jou Vilaseca, Eulàlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Introducció & objectius: EEBE Health & Systems és una empresa privada del camp de la salut que intenta donar el millor servei als seus pacient. A Barcelona tenen tres clíniques, la de Sarrià, Sant Cugat i la de l’Eixample; ...
 • Ensenyament de la tecnologia a ESO per a persones amb diversitat funcional. La visió Universal de l'Aprenentatge 

  Barrientos Berty, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  El currículum i les tècniques d'aprenentatge utilitzades principalment en l'actualitat a l'E.S.O. es basen en una visió homogènia de l'aprenentatge i introdueixen temàtiques i activitats poc inclusives. Per tal de tractar ...
 • Es pot vehicular tot el temari de tecnologia d'un curs mitjançant conceptes musicals? 

  Barroso Sánchez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
  Master thesis
  Open Access
  El present treball de fi de màster es centra en millorar l'aprenentatge i la motivació dels alumnes a l'aula per mitjà de la relació amb conceptes musicals, tot buscant noves maneres de transmetre els conceptes tecnològics. ...
 • Estereotips a secundària. Proposta de dinàmiques per incrementar la presència femenina a l'àrea de Tecnologia als centres d'educació secundària 

  Gómez Cordellat, Victòria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest Treball Final de Màster té com a objectiu ajudar a reduir la diferència de gènere a Tecnologia de 4t d'ESO. Per aquest fi, es proposen didàctiques educatives innovadores per implantar als centres de secundària. Per ...
 • Estudi del mercat de les telecomunicacions a Espanya 

  Queralt Garriga, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball persegueix l’objectiu de definir i analitzar el mercat de les telecomunicacions a Espanya en l’actualitat. Per fer-ho es recolza en la informació recollida de diferents bases de dades i altres estudis ...
 • Estudio, diseño e implantación de una red de área local del ayuntamiento de caldes de Montbui y conexión con otros edificios pertenecientes a la corporación mediante tecnología WIMAX 

  Robisco Pérez, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es dissenya la futura instal.lació de la nova xarxa d’àrea local de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. L’edifici té tres plantes, cadascuna amb diferents departaments i tots han d’estar connectats a ...
 • Introducció d’un mòdul de vehicles elèctrics en el cicle formatiu de grau superior d’automoció 

  Cantos Tuset, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  Durant els darrers anys, molts dels fabricant més punters han incorporat al seu catàleg vehicles amb propulsió elèctrica, per tal de satisfer una demanda cada cop més en alça de vehicles nets per part de la societat, y que ...
 • Programació de robot lego mindstorm 

  Fresquet Hidalgo, Álex; Vidal Santanach, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte es basa en la regulació i control d’un robot Segway. Per a realitzar el muntatge s’utilitza el kit Lego Mindstorms i el sensor giroscòpic de Hitechnic. L’objectiu del projecte és construir un Segway capaç ...
 • Programació de videojocs retro 

  Gaya Saura, Franc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest document conté el disseny complet del hardware i software d’una videoconsola i dos videojocs d’estil retro. Aquests no estan caracteritzats per les seves altes prestacions, sinó per imitar pertànyer a la dècada dels ...
 • Programació d'un robot Lego mindstorms NXT 

  Domínguez Ibarlucea, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el disseny, implementació i programació d’un robot que soluciona sudokus. Concretament, reconeix sudokus, els resol i escriu la corresponent solució sobre una graella típica de sudokus dibuixada ...
 • Programación con microcontrolador y desarrollo de hardware para la realización de videojuegos de los años 80 

  López Buil, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte es basa en el disseny y fabricació d‟una placa preparada per poder jugar a diferents jocs basats en els jocs electrònics que van haver als anys ‟70 y 80, típics de leds per la tecnologia que hi havia ...
 • Programación de un videojuego retro 

  Ramírez Gómez, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte descriu els aspectes principals de disseny, programació i implementació tant de hardware com de software, per realitzar un videojoc de l’era dels anys 70 i 80. La imitació del videojoc dissenyat electrònicament ...
 • Programación de videojuegos con microcontrolador 

  Pedrosa López, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document conté el disseny d’un videojoc propi dels anys 70, utilitzant tecnologia actual. En concret s’ha dut a terme el disseny, tant del hardware com del software, d’un videojoc anomenat Deadly Pong, inspirat en ...