Ara es mostren els items 1-20 de 84

 • 1a Jornada STEP 

  García-Almiñana, Daniel; Romeral Martínez, José Luis; López, Baltasar (2010-11-24)
  Audiovisual
  Accés obert
 • 2a Jornada STEP 

  García-Almiñana, Daniel; Pons, Arnau; Bas, Isidro; Santacana, Jordi; Moreno, Benigno (2010-12-01)
  Audiovisual
  Accés obert
 • 2a Jornada STEP 

  García-Almiñana, Daniel; Pons, Arnau; Bas, Isidro; Santacana, Jordi; Moreno, Benigno (2010-12-01)
  Audiovisual
  Accés obert
 • Aerospace engineering projects 

  García-Almiñana, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-07-11)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
 • Algunas experiencias de aplicación del aprendizaje cooperativo y del aprendizaje basado en proyectos 

  García-Almiñana, Daniel; Amante García, Beatriz (Escuela Politécnica Superior de Zamora, 2006)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  En esta comunicación se pretenden presentar algunas experiencias de aplicación del AC y ABP en distintas asignaturas impartidas en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad Politécnica de Catalunya, destacando ...
 • Algunas reflexiones en torno a la enseñanza de proyectos basada en entornos colaborativos 

  García-Almiñana, Daniel; Amante García, Beatriz (Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid, 2007)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  En esta comunicación se quiere exponer la experiencia de aplicación de los entornos colaborativos basados en red para la impartición de una nueva asignatura de proyectos en el plan de estudios 2003.
 • Assessing Virtual Collaborative Environment performance mediated by web-based conversational mechanisms 

  Rodríguez Donaire, Silvia; García-Almiñana, Daniel; Barodzich, Irina (2011)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  The aim of this Work in Progress (WiP) is to assess the effect of using chat and thread discussion on effectiveness of collaboration through Web-Based Collaborative Environments (WBCEs), particularly platform wikis. In ...
 • A survey of sustainability promotion experiences: the IPSO Project 

  García Almiñana, Jordi; García-Almiñana, Daniel; Esteban Álvarez, Francisco; Pujadas Garriga, Marta; Navallas Ramos, Francisco Javier; Miralles Marsa, Ramon (Peter Lang AG, 2011)
  Capítol de llibre
  Accés restringit per política de l'editorial
  Purpose: This chapter presents the first results of an international survey taken through the IPSO project initiative. The objective of this survey is to identify the experiences of other universities about initiatives ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 10: Bombes de calor 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Llibre
  Accés obert
  Desè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 11: Electrobombes centrífugues 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Llibre
  Accés obert
  Onzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 12: Compressors 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Llibre
  Accés obert
  Dotzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 13: Ventiladors 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Llibre
  Accés obert
  Tretzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 14: Transformadors elèctrics 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Concurs d'arquitectura i urbanisme
  Accés obert
  Catorzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 1: Enllumenat 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2014-05)
  Llibre
  Accés obert
  Aquest és el primer mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 2: Aïllament 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-07)
  Llibre
  Accés obert
  Segon mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 3: Motor elèctric 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-07)
  Llibre
  Accés obert
  Tercer mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 4: Bescanviadors de calor 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-07)
  Llibre
  Accés obert
  Quart mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 5: Escomesa elèctrica 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-09)
  Llibre
  Accés obert
  Cinquè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 6: Calderes d'aigua calenta i fluids tèrmics 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (2016-07)
  Concurs d'arquitectura i urbanisme
  Accés obert
  Sisè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 7: Calderes de vapor 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-11)
  Llibre
  Accés obert
  Setè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...